Szervo- és robothajtások

A tantárgy angol neve: Servo and Robot Drives

Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Villamosmérnöki Szak

Standard tárgy

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VIVG4124 7 4/0/0/v 5 1/1
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Schmidt István,
4. A tantárgy előadója

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Schmidt István

egyetemi tanár

VET (VG)

Vincze Gyuláné dr.

adjunktus

VET (VG)

5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

Villamosenergetika, szabályozástechnika, elektronika.

6. Előtanulmányi rend
Ajánlott:

------------

Tematikaütközés miatt a tárgyat csak azok vehetik fel, akik korábban nem hallgatták a következő tárgyakat:

Neptun-kód Cím

vivg5014 Hajtásszabályozások

7. A tantárgy célkitűzése

Intelligens szabályozott villamos szervohajtások ismertetése és alkalmazása a szervo rendszerekben, a szórakoztató elektronikában, számítógépekben, stb.

Az általános célú és precíz mozgatási feladatokat végrehajtó szabályozott villamos szervohajtások és hajtásszabályozási módok ismertetése, és alkalmazása egygépes és többgépes (többtengelyes) hajtás rendszerekben.

8. A tantárgy részletes tematikája

A villamos szervo- és robothajtások általános felépítése, osztályozása. Villamos és mechanikai kapcsolat a beépítési környezettel. Többgépes rendszer felépítése, a hajtások egymáshoz rendelése, központi irányítása.

A szervo rendszerekben alkalmazott egyes hajtás típusok ismertetése. Alapműködés. Alapegyenletek. Működési határok. A legjobb hajtástulajdonságokat eredményező úgynevezett illesztett táplálás kiválasztása az egyes hajtástípusoknál. Az illesztett táplálást biztosító elektronikus kapcsolások és belső áramszabályozási módok.

A számítástechnikában és a szórakoztató elektronikában használt kisteljesítményű speciális hajtások ismertetése. Alapműködés. Speciális érzékelők. Integrált céláramkörök.

A szervohajtások szabályozása. Áram- és nyomatékszabályozás, áramkorlátozás, túláram védelem. Fordulatszám- és pozíciószabályozás. Pontról-pontra szabályozás és folytonos pályaszabályozási módok.

Többgépes rendszerek, szerszámgépek és robotok pozíciószabályozása, együttfutás szabályozása. Robotok geometriai, dinamikai leírása. Decentralizált és centralizált szabályozási feladatok. Előre számított sebességek, nyomatékok, gyorsulások módszere, időoptimalizált szabályozási mód. A hajtások irányítása, védelme. A robot beépítése egy gyártósorba. Hajtásbusz-rendszerek.

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

(előadás, gyakorlat, laboratórium):

Előadás

10. Követelmények

a. A szorgalmi időszakban: az aláírás megadásának feltétele, ötből legalább három eredményes kis-zárthelyi.

b. A vizsgaidőszakban: szóbeli vizsga.

c. Elővizsga: az előadásra rendszeresen bejáró hallgatók részére.

11. Pótlási lehetőségek

Pótlási lehetőség nincs.

12. Konzultációs lehetőségek

Hetente egy alkalom

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

Schmidt I., Vincze Gy.-né, Veszprémi K.: Villamos szervo és robothajtások. Szakkönyv. Műegyetemi Kiadó. 2000. (ISBN 963 420 642 5)

14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

Kontakt óra

60

Félévközi készülés órákra

20

Felkészülés zárthelyire

Házi feladat elkészítése

Kijelölt írásos tananyag elsajátítása

20

Felkészülés kis-zárthelyikre.

20

Vizsgafelkészülés

30

Összesen

150

15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Schmidt István

egyetemi tanár

VET (VG)

Vincze Gyuláné dr.

adjunktus

VET (VG)