Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Szervo- és robothajtások

  A tantárgy angol neve: Servo and Robot Drives

  Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki Szak

  Standard tárgy

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIVG4124 7 4/0/0/v 5 1/1
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Schmidt István,
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Schmidt István

  egyetemi tanár

  VET (VG)

  Vincze Gyuláné dr.

  adjunktus

  VET (VG)

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Villamosenergetika, szabályozástechnika, elektronika.

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:

  ------------

  Tematikaütközés miatt a tárgyat csak azok vehetik fel, akik korábban nem hallgatták a következő tárgyakat:

  Neptun-kód Cím

  vivg5014 Hajtásszabályozások

  7. A tantárgy célkitűzése

  Intelligens szabályozott villamos szervohajtások ismertetése és alkalmazása a szervo rendszerekben, a szórakoztató elektronikában, számítógépekben, stb.

  Az általános célú és precíz mozgatási feladatokat végrehajtó szabályozott villamos szervohajtások és hajtásszabályozási módok ismertetése, és alkalmazása egygépes és többgépes (többtengelyes) hajtás rendszerekben.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  A villamos szervo- és robothajtások általános felépítése, osztályozása. Villamos és mechanikai kapcsolat a beépítési környezettel. Többgépes rendszer felépítése, a hajtások egymáshoz rendelése, központi irányítása.

  A szervo rendszerekben alkalmazott egyes hajtás típusok ismertetése. Alapműködés. Alapegyenletek. Működési határok. A legjobb hajtástulajdonságokat eredményező úgynevezett illesztett táplálás kiválasztása az egyes hajtástípusoknál. Az illesztett táplálást biztosító elektronikus kapcsolások és belső áramszabályozási módok.

  A számítástechnikában és a szórakoztató elektronikában használt kisteljesítményű speciális hajtások ismertetése. Alapműködés. Speciális érzékelők. Integrált céláramkörök.

  A szervohajtások szabályozása. Áram- és nyomatékszabályozás, áramkorlátozás, túláram védelem. Fordulatszám- és pozíciószabályozás. Pontról-pontra szabályozás és folytonos pályaszabályozási módok.

  Többgépes rendszerek, szerszámgépek és robotok pozíciószabályozása, együttfutás szabályozása. Robotok geometriai, dinamikai leírása. Decentralizált és centralizált szabályozási feladatok. Előre számított sebességek, nyomatékok, gyorsulások módszere, időoptimalizált szabályozási mód. A hajtások irányítása, védelme. A robot beépítése egy gyártósorba. Hajtásbusz-rendszerek.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  (előadás, gyakorlat, laboratórium):

  Előadás

  10. Követelmények

  a. A szorgalmi időszakban: az aláírás megadásának feltétele, ötből legalább három eredményes kis-zárthelyi.

  b. A vizsgaidőszakban: szóbeli vizsga.

  c. Elővizsga: az előadásra rendszeresen bejáró hallgatók részére.

  11. Pótlási lehetőségek

  Pótlási lehetőség nincs.

  12. Konzultációs lehetőségek

  Hetente egy alkalom

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Schmidt I., Vincze Gy.-né, Veszprémi K.: Villamos szervo és robothajtások. Szakkönyv. Műegyetemi Kiadó. 2000. (ISBN 963 420 642 5)

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

  Kontakt óra

  60

  Félévközi készülés órákra

  20

  Felkészülés zárthelyire

  Házi feladat elkészítése

  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása

  20

  Felkészülés kis-zárthelyikre.

  20

  Vizsgafelkészülés

  30

  Összesen

  150

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Schmidt István

  egyetemi tanár

  VET (VG)

  Vincze Gyuláné dr.

  adjunktus

  VET (VG)