Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Laboratórium III. (Energiaátalakító rendszerek)

  A tantárgy angol neve: Laboratory III. (Energy Conversion Systems)

  Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki Szak

  Standard tárgy

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIVG4046 8 2/0/0/f 3 4/3
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Veszprémi Károly,
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Számel László

  adjunktus

  VET (VGH)

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Villamosenergetika, Elektronika, Szabályozástechnika

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:

  Ajánlott: Villamos gépek, Elektronikus átalakítók.

  Az e félévi Laboratórium tárgy a 7. és 8. félév szakiránybeli választott tárgyaihoz kapcsolódik.

  Tematikaütközés miatt a tárgyat csak azok vehetik fel, akik korábban nem hallgatták a következő tárgyakat:

  Neptun-kód Cím

  ----------

  7. A tantárgy célkitűzése

  A szakirány tárgyaiban elsajátított ismeretek elmélyítése és gyakorlati alkalmazása.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  Irányítástechnika témakör:

  Egy és háromfázisú feszültséginverter vezérlése impulzusszélesség modulációval

  Egy és háromfázisú feszültséginverterek vezérlésére használt impulzusszélesség modulációs módszerek megismerése. A modulációs módszer, a kapcsolási frekvencia és a beállított holtidő hatásának tanulmányozása a terhelés feszültségének és áramának analizálásával. A mérés végrehajtásához egy mikrokontrollerrel irányított 1kVA-es aszinkronmotoros hajtás és számítógépes szimulátor (SPICE) áll rendelkezésre.

  Villamos hajtások témakör:

  Aszinkron motoros kaszkád hajtás

  Fordulatszám nyomaték jelleggörbék felvétele kaszkád üzemben. Átfogási tartomány, szinkron alatti hajtás és szinkron feletti fékezés vizsgálata. Teljesítményviszonyok, áram munkadiagramok vizsgálata.

  Villamos készülékek és hálózatok témakör:

  Olvadó biztosítók és kismegszakítók vizsgálata

  Biztosító kiolvadási áram-idő jelleggörbe felvétele levegőben és homokban kifeszített modellen. A határáramhoz tartózó jellemző anyagállandók ellenőrzése. Kismegszakítók működési vizsgálata a túlterhelési áramtartományban. Biztosítók és kismegszakítók vizsgálata a zárlati áramtartományban.

  Elektromágneses működtető szerkezetek és szilárdtest relék vizsgálata

  Váltakozóárammal működtetett mágneskapcsoló bekapcsolási mozgásviszonyainak vizsgálata. A bekapcsolási folyamat elemzése. A jellemző működési idők és mozgási sebességek meghatározása. Egyenáramú elektromágnes statikus húzóerő-légrés jelleggörbéjének mérése. Félvezetős kapcsolók tulajdonságainak és alkalmazási lehetőségeinek vizsgálata.

  Elektronikus túláramvédelem

  Elektronikus túláramvédelem beállításának számítása adott hálózaton. Beállítás, a védelem próbája különböző zárlati helyek és zárlatfajták esetén.

  Távolsági védelem

  Elektronikus távolsági védelem beállításának számítása adott hálózaton. Beállítás, a védelem próbája különböző zárlati helyek és zárlatfajták esetén.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  (előadás, gyakorlat, laboratórium):

  A 6db 4 órás laboratóriumi gyakorlatot és kiértékelést a hallgatók max. 4 fős csoportokban, egyéni feladatokat is megoldva végzik.

  10. Követelmények

  a. A szorgalmi időszakban: Mind a hat gyakorlat eredményes, legalább elégséges szintű elvégzése.

  b. A vizsgaidőszakban: : Laboratóriumi gyakorlatok pótlása a vizsgaidőszakban nem lehetséges.

  1. Elővizsga: --------------
  11. Pótlási lehetőségek

  A szorgalmi időszakban 2 laboratóriumi gyakorlat pótlását biztosítjuk.

  12. Konzultációs lehetőségek

  Alkalomszerűen.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Mérési segédletek, tanszéki kiadványok

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

  Kontakt óra

  30

  Félévközi készülés órákra

  40

  Felkészülés zárthelyire

  Házi feladat elkészítése

  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása

  Jegyzőkönyv elkészitése

  20

  Vizsgafelkészülés

  Összesen

  90

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr.Halász Sándor

  egyetemi tanár

  VET (VGH)

  Dr.Varjasi István

  adjunktus

  AU

  Vincze Gyuláné dr.

  adjunktus

  VET (VGH)