Járművillamosság

A tantárgy angol neve: Electric Equipment of Vehicles

Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Villamosmérnöki Szak

Műszaki Informatika Szak

Választható tárgy

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VIVG4045   4/0/0/v 5 1/1
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Vincze Gyuláné,
4. A tantárgy előadója

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr.Schmidt István

egyetemi tanár

VET (VG)

Vincze Gyuláné dr.

adjunktus

VET (VG)

5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

Villamosenergetika, Elektronika.

6. Előtanulmányi rend
Ajánlott:

Ajánlott: Villamosenergetika, Villamos gépek.

Tematikaütközés miatt a tárgyat csak azok vehetik fel, akik korábban nem hallgatták a következő tárgyakat:

Neptun-kód Cím

--------

7. A tantárgy célkitűzése

Járművek villamos gépeinek, villamos hajtásainak és elektronikus kényelmi berendezéseinek ismertetése, villamos autók és egyéb villamos járművek ismertetése, villamos vontatás korszerű megoldásainak ismertetése.

8. A tantárgy részletes tematikája

Közúti járművek segédüzemi villamos berendezései.

Akkumulátorok.

Generátorok, Agregátok.

Önindítók.

Járművek segédhajtásai.

Járművek energiaellátása.

Vasúti vontatás energiaellátási módjai.

A villamos vontatás korszerű megoldásai.

Vasuti vontatás villamos hajtásai. A futó mozdonytípusok ismertetése.

Városi tömegközlekedési eszközök, villamos, metró, trolibusz korszerű

villamos hajtásai.

Drótkötélpályák, siklóvasutak, felvonók hajtásai.

Különleges járműszabályozások, lebegtetett vasutak.

Lineáris motoros járművek.

Vasút biztosítás, forgalomirányítás.

Járművek védelmi áramkörei. Csúszásvédelem.

Akkumulátoros és napelemes táplálású villamos járművek hajtásai.

Villamos autók és motorkerékpárok.

Napelemes táplálás lehetősége és korlátai.

Rokkant és betegszállító járművek.

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

Előadás.

10. Követelmények

a. A szorgalmi időszakban: az aláírás megadásának feltétele, ötből legalább három eredményes kis-zárthelyi.

b. A vizsgaidőszakban: szóbeli vizsga.

c. Elővizsga: az elővizsga feltétele a rendszeres bejárás az előadásokra.

11. Pótlási lehetőségek

Pótlási lehetőség nincs.

12. Konzultációs lehetőségek

A szorgalmi időszakban: bejelentkezés szerint.

A vizsgaidőszakban: hetente egy alkalommal.

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

Schmidt I. Rajki I. Vincze Gyné: Járművillamosság. Egyetemi tankönyv. Műegyetemi Kiadó. Budapest. 2002.

Bakos I.: JárművillamosságMűszaki Könyvkiadó, Budapest 1979.

Tömösy M.J., Frank Gy.: Autóvillamosságm Műszaki Könyvkiadó, Budapest1977.

Rajki I.: Törpe- és automatikai villamos gépek.Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1990.

Halász S.: Villamos hajtások.Egyetemi Tankönyv 1993.

14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

Kontakt óra

60

Félévközi készülés órákra

Felkészülés zárthelyire

Házi feladat elkészítése

Kijelölt írásos tananyag elsajátítása

10

Felkészülés kis-zárthelyikre

30

Vizsgafelkészülés

50

Összesen

150

15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr.Schmidt István

egyetemi tanár

VET (VG)

Vincze Gyuláné dr.

adjunktus

VET (VG)