Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Járművillamosság

  A tantárgy angol neve: Electric Equipment of Vehicles

  Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki Szak

  Műszaki Informatika Szak

  Választható tárgy

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIVG4045   4/0/0/v 5 1/1
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Vincze Gyuláné,
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr.Schmidt István

  egyetemi tanár

  VET (VG)

  Vincze Gyuláné dr.

  adjunktus

  VET (VG)

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Villamosenergetika, Elektronika.

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:

  Ajánlott: Villamosenergetika, Villamos gépek.

  Tematikaütközés miatt a tárgyat csak azok vehetik fel, akik korábban nem hallgatták a következő tárgyakat:

  Neptun-kód Cím

  --------

  7. A tantárgy célkitűzése

  Járművek villamos gépeinek, villamos hajtásainak és elektronikus kényelmi berendezéseinek ismertetése, villamos autók és egyéb villamos járművek ismertetése, villamos vontatás korszerű megoldásainak ismertetése.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  Közúti járművek segédüzemi villamos berendezései.

  Akkumulátorok.

  Generátorok, Agregátok.

  Önindítók.

  Járművek segédhajtásai.

  Járművek energiaellátása.

  Vasúti vontatás energiaellátási módjai.

  A villamos vontatás korszerű megoldásai.

  Vasuti vontatás villamos hajtásai. A futó mozdonytípusok ismertetése.

  Városi tömegközlekedési eszközök, villamos, metró, trolibusz korszerű

  villamos hajtásai.

  Drótkötélpályák, siklóvasutak, felvonók hajtásai.

  Különleges járműszabályozások, lebegtetett vasutak.

  Lineáris motoros járművek.

  Vasút biztosítás, forgalomirányítás.

  Járművek védelmi áramkörei. Csúszásvédelem.

  Akkumulátoros és napelemes táplálású villamos járművek hajtásai.

  Villamos autók és motorkerékpárok.

  Napelemes táplálás lehetősége és korlátai.

  Rokkant és betegszállító járművek.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Előadás.

  10. Követelmények

  a. A szorgalmi időszakban: az aláírás megadásának feltétele, ötből legalább három eredményes kis-zárthelyi.

  b. A vizsgaidőszakban: szóbeli vizsga.

  c. Elővizsga: az elővizsga feltétele a rendszeres bejárás az előadásokra.

  11. Pótlási lehetőségek

  Pótlási lehetőség nincs.

  12. Konzultációs lehetőségek

  A szorgalmi időszakban: bejelentkezés szerint.

  A vizsgaidőszakban: hetente egy alkalommal.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Schmidt I. Rajki I. Vincze Gyné: Járművillamosság. Egyetemi tankönyv. Műegyetemi Kiadó. Budapest. 2002.

  Bakos I.: JárművillamosságMűszaki Könyvkiadó, Budapest 1979.

  Tömösy M.J., Frank Gy.: Autóvillamosságm Műszaki Könyvkiadó, Budapest1977.

  Rajki I.: Törpe- és automatikai villamos gépek.Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1990.

  Halász S.: Villamos hajtások.Egyetemi Tankönyv 1993.

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

  Kontakt óra

  60

  Félévközi készülés órákra

  Felkészülés zárthelyire

  Házi feladat elkészítése

  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása

  10

  Felkészülés kis-zárthelyikre

  30

  Vizsgafelkészülés

  50

  Összesen

  150

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr.Schmidt István

  egyetemi tanár

  VET (VG)

  Vincze Gyuláné dr.

  adjunktus

  VET (VG)