Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Diagnosztika és monitoring

  A tantárgy angol neve: Diagnostics and Monitoring

  Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki Szak

  Műszaki Informatika Szak

  Választható tárgy

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIVG4043   4/0/0/v 5 1/1
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Veszprémi Károly,
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Erdélyi István

  adjunktus

  VET (VG)

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Villamos energetika, Méréstechnika és Jelfeldolgozás

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:

  ------

  Tematikaütközés miatt a tárgyat csak azok vehetik fel, akik korábban nem hallgatták a következő tárgyakat:

  Neptun-kód Cím

  ---------- ------

  7. A tantárgy célkitűzése

  A villamos gépek és hajtások gyártási, minőség ellenőrzési, műszaki átadási, átvételi, üzemeltetési, fejlesztési és kutatási célú mérési diagnosztikai és monitoring feladatai ismeretanyagának megalapozása, elmélyítése.

  Komplex mérési, diagnosztikai és monitoring feladatok önálló elvégzéséhez szükséges készségek megalapozása.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  Villamos gépek és hajtások mérési, diagnosztikai és monitoring feladatkör áttekintése. A mérés, a diagnosztika, a monitoring fogalmainak, szintjeinek, informatikai és gazdasági kapcsolatainak áttekintése.

  Közvetlenül, vagy hajtás elektronikával táplált villamos gépek és azokkal együttműködő berendezések állapot rendszerei, táplálási, terhelési, mechanikai, (tengelykapcsolati, rögzítési, csapágyazási, kiegyensúlyozási, stb.), elektromágneses, termikus, szigetelési állapotok jellemzéséhez használt modellek.

  Koncentrált paraméterű helyettesítő áramkörök. Három-fázisú rendszerek Park-vektoros leírása. Energia-áramlási és szabályozási hatásvázlatok. Mechanikai és termikus viselkedést a szigetelési képességet leíró modellek. Az azokban szereplő mérendő és zavaró jellemzők és modellparaméterek.

  A mérés, a diagnosztika és a monitoring eszközrendszere: érzékelők, jelhordozók, jeltovábbítás eszközei, jelátalakítók, jelfeldolgozók, mérőművek, eredmény- és jelmegjelenítés eszközei, műszerek és a jelfeldolgozás gépi eszközei. Mérési, jelfeldolgozási, dokumentálási programok.

  Villamos gépek gyártás előkészítési, gyártásközi, minőségbiztosítási vizsgálatainak áttekintése az egyes, ekkor mérhető állapotjellemző kezdeti értékének meghatározása szempontjából.

  Villamos gépek és hajtások próbatermi vizsgálatainak áttekintése. Táplálási, terhelési és mérési lehetőségek. A hajtás elektronika szerepe. Az állapot jellemzők eredmény rendszerének használhatósága a diagnosztikai és monitoring feladat megoldásokhoz kiinduló adatként.

  Közvetlenül, vagy a hajtás elektronikával táplált villamos gépek az üzemelés helyszínén végezhető mérései, az együttműködő berendezésekkel tengelykapcsolatban, vagy a nélkül.

  Diagnosztikai és monitoring feladat megoldások: Termikus védelmek. Táplálási védelmek, fázisőrök és negatív sorrendű szűrők. A túlterhelés elleni túl-áram védelem. Megfutás elleni védelem. Mechanikai állapot figyelés, a csapágyazási, a tengelykapcsolati a kiegyensúlyozási állapotjellemzők figyelése. Nagy gépek légrés őrzése. A szigetelési állapotok figyelése.

  Számítógépes felügyelet és dokumentálás.

  Villamos gépek és hajtások mérésével, diagnosztizálásával, és monitoring rendszer üzemeltetésével összefüggő mérnöki tevékenységek áttekintése. A mérési és diagnosztikai folyamatok tervezése. Monitoring rendszerek üzemeltetése.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  (előadás, gyakorlat, laboratórium):

  előadás, gyakorlati bemutatókkal kiegészítve.

  10. Követelmények
  1. A szorgalmi időszakban: Két kis-zárthelyi eredményes megírása.

  Egy nagy-zárthelyi eredményes megírása.

  Egy házi feladat eredményes elkészítése.

  A kiválasztott írásos tananyag elsajátítása.

  Aláírást az kaphat, aki legalább egy kis zárthelyit és a zárthelyit elégséges, vagy annál magasabb színvonalon megírta, az eredményesen elkészített házi feladatot és az írásos tananyag elsajátítás kivonatát beadta.

  b. A vizsgaidőszakban: szóbeli vizsga

  1. Elővizsga: Elővizsga: az elővizsga feltétele a rendszeres bejárás az előadásokra.
  11. Pótlási lehetőségek

  A szorgalmi időszakban: 1 alkalommal.

  A vizsgaidőszakban: 1 alkalommal.

  12. Konzultációs lehetőségek

  A szorgalmi időszakban: Zh. előtti héten.

  A vizsgaidőszakban: heti 1 alkalommal.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Retter Gyula: Villamos energia átalakítók I. II. Egyetemi jegyzet. I. 1989 J5-1440, II. 199) J5-1444.

  Halász S.: Villamos hajtások. Egyetemi tankönyv 1993

  Istvánfy Gyula: Erősáramú átalakítók mérése. Tankönyvkiadó, Bp. 1984

  Timár P. L., Fazekas A., Kiss L., Miklós A., S.J. Yang, Villamos gépek zaja és rezégése. Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1968.

  Sebestyén B.: Számítógép irányítású mérőrendszerek. Műszaki Könyvkiadó, Bp. 1976.

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

  Kontakt óra

  60

  Félévközi készülés órákra

  15

  Felkészülés zárthelyire

  15

  Házi feladat elkészítése

  15

  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása

  15

  ..

  Vizsgafelkészülés

  30

  Összesen

  150

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr.Erdélyi István

  adjunktus

  VET (VG)

  Dr.Schmidt István

  egyetemi tanár

  VET (VG)