Villamos hajtások

A tantárgy angol neve: Electrical Drives

Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Villamosmérnöki Szak

Standard tárgy

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VIVG4002 7 4/0/0/v 5 1/1
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Halász Sándor,
4. A tantárgy előadója

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Halász Sándor

egyetemi tanár

VET (VG)

Dr. Hunyár Mátyás

egyetemi docens

VET (VG)

5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

Villamosenergetika, Szabályozástechnika, Teljesítményelektronika

6. Előtanulmányi rend
Ajánlott:

------

Tematikaütközés miatt a tárgyat csak azok vehetik fel, akik korábban nem hallgatták a következő tárgyakat:

Neptun-kód Cím

------

7. A tantárgy célkitűzése

A villamos hajtások alapjainak, tervezési, valamint méretezési elveinek ismertetése, továbbá a modern szabályozott félvezetős villamos hajtások elméleti és gyakorlati, valamint méretezési kérdéseinek megismertetése.

8. A tantárgy részletes tematikája

Villamos hajtások dinamikája: mozgásegyenlet, indítási és elektromechanikai időállandók, a mechanikai rendszer rugalmasságának hatása, a robot és szervohajtások különleges kérdései.

Egyenáramú hajtások: motorok paraméterei, alapegyenletek, blokkvázlat. Mechanikai és sebességi görbék. Terhelhetőségi határok. Indítási és fékezési megoldások. Állandó feszültségű motorok szögsebességének változtatása. Egyenáramú gépek tranzeins üzeme. Szabályozott egyenáramú hajtások változó feszültséggel Alárendelt fordulatszám szabályozás kivitelezése. Ward-Leonard hajtás. A gerjesztés változtatása, forszírozása. Szabályozott áramirányítós hajtás.Teljesítményviszonyok. A szaggatott és folyamatos vezetés, mechanikai jelleggörbék. Egyenáramú szaggatós hajtások, felépítés, vezérlés, mechanikai jelleggörbék. Szaggatós szervohajtás.

Aszinkron motoros hajtások: alapegyenletek, mechanikai görbék állandó feszültségre, valamint állandó állórész, ill. forgórész-fluxusra és állandó állórész áramra. Indítási és fékezési megoldások, veszteségek. Aszinkron motorok fordulatszámának változtatása forgórész ellenállással, tápfeszültséggel, ill. kaszkád kapcsolással. Aszinkron gépek tranziens üzeme, kikapcsolás, indítás, gyökhelygörbe. Dinamikus mechanikai jelleggörbe. Szabályozott aszinkron motoros hajtások.

Frekvenciaváltós aszinkron motoros hajtások. Közvetlen és közbenső egyenáramú körös frekvenciaváltók. Feszültséginverteres hajtás. Egyszerű inverteres táplálás, impulzus szélesség moduláció megvalósítása. Felharmonikus veszteségek, nyomaték lüktetések, hálózati és inverter áram, motor áram. Áraminverteres hajtás felépítése és működési elve. Inverteres hajtások szabályozása.

Szinkron motoros hajtások: állandósult üzem egyenletei. Statikus és dinamikus stabilitás, a gerjesztés változtatása. A szinkronmotorok tranziens üzeme: indítás, szinkronozás, ön- és kényszer-lengések.

Frekvenciaváltós szinkron motoros hajtások szabályozása. Áramirányítós szinkron motor. A motoroldali áramirányító optimális vezérlése. Állandó mágneses szinuszos és négyszög mezőjü szinkronmotoros szervohajtások irányítása.

Villamos hajtások tervezése: szabványos üzemmódok. A motor és a hajtás kiválasztása.

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

Előadás. (A tárgyhoz laboratóriumi gyakorlatok is tartoznak.)

10. Követelmények

a. A szorgalmi időszakban: 1 db. Zh. megirása min. elégséges (2) eredménnyel.

b. A vizsgaidőszakban: szóbeli vizsga

c. Elővizsga: az elővizsga feltétele a min. jó (4) Zh. eredmény.

11. Pótlási lehetőségek

A szorgalmi időszakban: 1 alkalommal.

A vizsgaidőszakban: 1 alkalommal.

12. Konzultációs lehetőségek

A szorgalmi időszakban: Zh. elötti héten.

A vizsgaidőszakban: heti 1 alkalommal.

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

Halász S.: Villamos hajtások. Egyetemi tankönyv. ISBN 9634505171. ROTEL Kft. Budapest, 1993. 399 oldal
Tárgy 90%, könyv 100%. Hallgatói ár: 800 Ft, kapható a VGH tanszéken. Hasznos kézikönyv később is.

Halász S.: Automatizált villamos hajtások I.

Tankönyvkiadó 1989.

Halász S.,Hunyár M., Schmidt I.: Automatizált villamos hajtások I.

Műegyetemi Kiadó 1998.

14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

Kontakt óra

60

Félévközi készülés órákra

Felkészülés zárthelyire

30

Házi feladat elkészítése

Kijelölt írásos tananyag elsajátítása

10

..

Vizsgafelkészülés

50

Összesen

150

15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Halász Sándor

egyetemi tanár

VET (VG)

Dr. Hunyár Mátyás

egyetemi docens

VET (VG)