Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Elektrotechnika

  A tantárgy angol neve: Electrical Engineering

  Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Energetikai mérnöki Szak

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIVG0197   4/0/0/v 5 1/1
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Kádár István,
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr.Kádár István

  docens

  VET (VG)

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Fizika, matematika, villamosságtan

  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  TárgyEredmény( "BMETE901827" , "jegy" , _ ) >= 2 VAGY TárgyEredmény( "BMETE901913" , "jegy" , _ ) >= 2

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rendek grafikus formában itt láthatók.

  Ajánlott:

  -------

  A tárgyat csak azok vehetik fel, akik kreditpontot szereztek a következő tárgyakból:

  Neptun-kód Cím

  TE901827 Matematika B1*

  vagy

  TE901913 Matematika B1

  Tematikaütközés miatt a tárgyat csak azok vehetik fel, akik korábban nem hallgatták a következő tárgyakat:

  Neptun-kód Cím

  -------

  7. A tantárgy célkitűzése

  A villamos alap- és szaktárgyak elsajátításához szükséges ismeretek megismerése, a legfontosabb összefüggések bemutatása egyszerű számpéldák segítségével.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  Egyenáramú áramkör alapfogalmai és alapösszefüggései. Kétpólus, hídkapcsolások. Mágneses tér alapfogalmai és alapösszefüggése. Mágneses körök számítása. Örvényáramok. Vasveszteség. Horonyba helyezett vezető mágneses tere, áramkiszorítás. Csatolt körök ferromágneses közegben. Szórás. Mágneses tér energiája. Elektromágnes. Váltakozó áramú áramkör alapfogalmai és alapösszefüggései. Váltakozó áramú hídkapcsolások. Egyfázisú váltakozó áramú feszültség előállítása, matematikai leírása, ábrázolása, jellemzői. Váltakozó áramú áramkörök számítása, feszültség-, áram-, impedancia-, frekvencia diagrammok. Váltakozó áramú teljesítmény. Rezonancia. Többhullámú mennyiségek vizsgálata. Szűrők. Transzformátor felépítése, működési elve. Háromfázisú váltakozó áramú feszültség előállítása, matematikai leírása, ábrázolása, jellemzői. Kapcsolási módok, szimmetrikus és aszimmetrikus rendszerek. Fázissorrend. Forgó mágneses tér előállítása háromfázisú tekercsrendszerrel. Szimmetrikus összetevők. Park-vektorok. Háromfázisú rendszerek teljesítményének meghatározása. Felharmonikusok keletkezése és hatásai. Átmeneti jelenségek vizsgálata. Áramkörszámítás számítógépes módszerei és eszközei. Szabályozástechnika alapjai, szabályozók, átviteli függvények, minőségi jellemzők, stabilitás.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  előadás

  10. Követelmények

  a. A szorgalmi időszakban:

  A félév folyamán a hallgatók három zárthelyi dolgozatot írnak az 5., a 10. és a 12. héten, előadási időben. A sikertelen vagy elmulasztott zh. pótlására - különeljárási díj befizetése ellenében - a szorgalmi időszakban egy-egy alkalommal lehetőséget biztosítunk.

  A vizsgára bocsátás és a félévközi követelmények teljesítését elismerő aláírás feltétele a zárthelyi dolgozaton elérhető összpontszám legalább 50 %-ának megszerzése.

  b. A vizsgaidőszakban:

  A vizsga szóbeli, a vizsgázók két kérdést és egy számpéldát kapnak kidolgozásra. Sikertelen vizsgázók ismétlővizsgát leghamarabb 3 nap múlva tehetnek.

  A kreditpontok megszerzésének feltétele a sikeres vizsga.

  c. Elővizsga: Az elővizsga feltétele az előadások legalább 70%-ának látogatása.

  11. Pótlási lehetőségek

  A szorgalmi időszakban: zh-nként 1 alkalommal előadáson kívüli időpontban.

  A vizsgaidőszakban: 1 alkalommal.

  12. Konzultációs lehetőségek

  A szorgalmi időszakban: Zh. elötti héten.

  A vizsgaidőszakban: heti 1 alkalommal.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Retter Gy.: Áramkörök. (Elektrotechnikai számítások sorozat) Tankönyvkiadó, 1967, 340 o.

  Hajach, T., Maluzin, H., Bernáth, J.: Elektrotechnikai számítások. Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1975, 374 o.

  Uray V., Szabó Á.: Elektrotechnika. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1998. 432 o.

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

  Kontakt óra

  60

  Félévközi készülés órákra

  30

  Felkészülés zárthelyire

  30

  Házi feladat elkészítése

  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása

  ..

  Vizsgafelkészülés

  30

  Összesen

  150

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr.Kádár István

  docens

  VET (VG)