Villamos gépek és hajtások II.

A tantárgy angol neve: Electrical Machines and Drives II.

Adatlap utolsó módosítása: 2007. január 9.

Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

 

Energetikaimérnöki Szak

 

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VIVG0188 6 4/0/0/v 5 2/2
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Veszprémi Károly,
4. A tantárgy előadója

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Veszpémi Károly

docens

VET (VG)

5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

Mágneses terek és körök, egyenáramú és váltakozóáramú hálózatok számítása

6. Előtanulmányi rend
Ajánlott:

 

Tematikaütközés miatt a tárgyat csak azok vehetik fel, akik korábban nem hallgatták a következő tárgyakat:

Neptun-kód Cím

-----------

7. A tantárgy célkitűzése

A villamos energiaátalakítás alapelveinek és a legfontosabb villamosgép és hajtás típusok felépítésének és működésének megismerése

8. A tantárgy részletes tematikája

Egyenáramú szaggatós hajtások felépítése, vezérlése. Egyenáramú szaggatós hajtások mechanikai jelleggörbéi, feszültség és áram harmonikusai.

Háromfázisú vektorok (Park-vektorok). (definíció, a fázismennyiségek pillanatértéke, vonali és fázismennyiségek összefüggése, x-y összetevők, a teljesítmény pillanatértéke)

Váltakozó áramú gépek mágneses mezői. Váltakozó áramú gép indukált feszültsége, az indukciós szabályzó.

Az aszinkron gép működési elve és helyettesítő áramköre. Az aszinkron gép teljesítmény mérlege, vektorábrája, áramdiagramja. Az aszinkron gép általános Park-vektoros egyenletei. Az aszinkron gép állandó feszültségű mechanikai jelleggörbéje.

Csúszógyűrűs forgórészű aszinkron motorok indítása. Rövidrezárt forgórészű aszinkron motorok indítása. Indítási és fékezési veszteségek

Aszinkron motorok generátoros és ellenáramú fékezése. Aszinkron motorok dinamikus fékezése. Aszinkron motorok egyfázisú (Siemens féle) fékezése. Aszinkron motorok öngerjesztéses (kondenzátoros) fékezése.

Aszinkron motorok fordulatszámának változtatása a forgórész ellenállás változtatásával, a tápfeszültség változtatásával és a pólus-szám változtatásával.

Vezérelt áramirányítós aszinkron motoros kaszkád hajtás.

Frekvenciaváltós aszinkron motoros hajtások. Közvetlen frekvenciaváltó. A feszültség inverterek fajtái. Egyszerű feszültség inverteres hajtás működése, feszültsége (vektorosan is). Egyszerű feszültség inverteres hajtás felharmonikusai, nyomatéklüktetése. ISZM feszültség inverteres hajtás.

Tirisztoros áraminverteres aszinkron motoros hajtás működése. Tirisztoros áraminverteres aszinkron motoros hajtás felharmonikusai, nyomatéklüktetése. GTO-s áraminverteres hajtás.

A szinkron gép működési elve, felépítése, helyettesítő áramköre. A szinkron gép vektorábrája, hálózatra kapcsolása és terhelésfelvétele, nyomatéka. Szinkron motorok osztályozása, a hengeres forgórészű szinkron gép áramvektor diagramja. A kiálló pólusú szinkrongép egyenletei, vektorábrája, áramvektor diagramja, nyomatéka. Szinkron motorok statikus stabilitása. Szinkron motorok dinamikus stabilitása.

Szinkronmotorok gerjesztés-szabályozása. Szinkronozott aszinkron motor. Szinkron motorok önindítása (aszinkron indítás). Szinkron motorok indítómotoros indítása és frekvencia felfuttatása. Szinkron motorok lengései. Áramirányítós szinkronmotor. Állandómágneses szinkronmotoros szervohajtások.

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

Előadás.

10. Követelmények

a. A szorgalmi időszakban: 1 db. Zh. megirása min. elégséges (2) eredménnyel.

b. A vizsgaidőszakban: irásbeli vizsga

c. Elővizsga: az elővizsga feltétele a min. jó (4) Zh. eredmény.

11. Pótlási lehetőségek

A szorgalmi időszakban: 1 alkalommal.

A vizsgaidőszakban: 1 alkalommal.

12. Konzultációs lehetőségek

A szorgalmi időszakban: Zh. elötti héten.

A vizsgaidőszakban: heti 1 alkalommal.

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

Halász S.: Villamos hajtások. Egyetemi tankönyv 1993

14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

 

Kontakt óra

60

Félévközi készülés órákra

Felkészülés zárthelyire

30

Házi feladat elkészítése

Kijelölt írásos tananyag elsajátítása

10

..

Vizsgafelkészülés

50

Összesen

150

15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Veszpémi Károly

docens

VET (VG)