Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Villamos gépek és hajtások II.

  A tantárgy angol neve: Electrical Machines and Drives II.

  Adatlap utolsó módosítása: 2007. január 9.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

   

  Energetikaimérnöki Szak

   

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIVG0188 6 4/0/0/v 5 2/2
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Veszprémi Károly,
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Veszpémi Károly

  docens

  VET (VG)

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Mágneses terek és körök, egyenáramú és váltakozóáramú hálózatok számítása

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:

   

  Tematikaütközés miatt a tárgyat csak azok vehetik fel, akik korábban nem hallgatták a következő tárgyakat:

  Neptun-kód Cím

  -----------

  7. A tantárgy célkitűzése

  A villamos energiaátalakítás alapelveinek és a legfontosabb villamosgép és hajtás típusok felépítésének és működésének megismerése

  8. A tantárgy részletes tematikája

  Egyenáramú szaggatós hajtások felépítése, vezérlése. Egyenáramú szaggatós hajtások mechanikai jelleggörbéi, feszültség és áram harmonikusai.

  Háromfázisú vektorok (Park-vektorok). (definíció, a fázismennyiségek pillanatértéke, vonali és fázismennyiségek összefüggése, x-y összetevők, a teljesítmény pillanatértéke)

  Váltakozó áramú gépek mágneses mezői. Váltakozó áramú gép indukált feszültsége, az indukciós szabályzó.

  Az aszinkron gép működési elve és helyettesítő áramköre. Az aszinkron gép teljesítmény mérlege, vektorábrája, áramdiagramja. Az aszinkron gép általános Park-vektoros egyenletei. Az aszinkron gép állandó feszültségű mechanikai jelleggörbéje.

  Csúszógyűrűs forgórészű aszinkron motorok indítása. Rövidrezárt forgórészű aszinkron motorok indítása. Indítási és fékezési veszteségek

  Aszinkron motorok generátoros és ellenáramú fékezése. Aszinkron motorok dinamikus fékezése. Aszinkron motorok egyfázisú (Siemens féle) fékezése. Aszinkron motorok öngerjesztéses (kondenzátoros) fékezése.

  Aszinkron motorok fordulatszámának változtatása a forgórész ellenállás változtatásával, a tápfeszültség változtatásával és a pólus-szám változtatásával.

  Vezérelt áramirányítós aszinkron motoros kaszkád hajtás.

  Frekvenciaváltós aszinkron motoros hajtások. Közvetlen frekvenciaváltó. A feszültség inverterek fajtái. Egyszerű feszültség inverteres hajtás működése, feszültsége (vektorosan is). Egyszerű feszültség inverteres hajtás felharmonikusai, nyomatéklüktetése. ISZM feszültség inverteres hajtás.

  Tirisztoros áraminverteres aszinkron motoros hajtás működése. Tirisztoros áraminverteres aszinkron motoros hajtás felharmonikusai, nyomatéklüktetése. GTO-s áraminverteres hajtás.

  A szinkron gép működési elve, felépítése, helyettesítő áramköre. A szinkron gép vektorábrája, hálózatra kapcsolása és terhelésfelvétele, nyomatéka. Szinkron motorok osztályozása, a hengeres forgórészű szinkron gép áramvektor diagramja. A kiálló pólusú szinkrongép egyenletei, vektorábrája, áramvektor diagramja, nyomatéka. Szinkron motorok statikus stabilitása. Szinkron motorok dinamikus stabilitása.

  Szinkronmotorok gerjesztés-szabályozása. Szinkronozott aszinkron motor. Szinkron motorok önindítása (aszinkron indítás). Szinkron motorok indítómotoros indítása és frekvencia felfuttatása. Szinkron motorok lengései. Áramirányítós szinkronmotor. Állandómágneses szinkronmotoros szervohajtások.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Előadás.

  10. Követelmények

  a. A szorgalmi időszakban: 1 db. Zh. megirása min. elégséges (2) eredménnyel.

  b. A vizsgaidőszakban: irásbeli vizsga

  c. Elővizsga: az elővizsga feltétele a min. jó (4) Zh. eredmény.

  11. Pótlási lehetőségek

  A szorgalmi időszakban: 1 alkalommal.

  A vizsgaidőszakban: 1 alkalommal.

  12. Konzultációs lehetőségek

  A szorgalmi időszakban: Zh. elötti héten.

  A vizsgaidőszakban: heti 1 alkalommal.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Halász S.: Villamos hajtások. Egyetemi tankönyv 1993

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

   

  Kontakt óra

  60

  Félévközi készülés órákra

  Felkészülés zárthelyire

  30

  Házi feladat elkészítése

  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása

  10

  ..

  Vizsgafelkészülés

  50

  Összesen

  150

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Veszpémi Károly

  docens

  VET (VG)