Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Programozás I.

  A tantárgy angol neve: Programming I.

  Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Környezetmérnöki Szak

  Szakmai törzsanyag

  Standard tárgy

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIVG0003 1 0/2/0/f 2 2/1
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Veszprémi Károly

  docens

  VET (VG)

  Dr.Erdélyi István

  adjunktus

  VET (VG)

  Dr.Számel László

  adjunktus

  VET (VG)

  Janka Sándor

  tanársegéd

  VET (VG)

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  -------

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:

  ------

  Tematikaütközés miatt a tárgyat csak azok vehetik fel, akik korábban nem hallgatták a következő tárgyakat:

  Neptun-kód Cím

  -------------- -----

  7. A tantárgy célkitűzése

  Olyan tudás birtokába jussanak a számítástechnika területén, amelyet mind hallgatói, mind mérnöki pályafutásuk során használni tudjanak. A Programozás tárgy első félévében ez a következőkre irányul:

  • Egyrészt a számítógép használat területén (DOS, Windows, Norton Commander)) megfelelő jártasságot szerezzenek és közel egy szintre kerüljenek.
  • Másrészt az általános dokumentum-készítő alkalmazói programok területén (WinWord, Excel) jól használható tudást szerezzenek (jegyzőkönyv készítés, jelentések írása, stb).
  8. A tantárgy részletes tematikája

  A számítógép hardver felépítése, funkcionális elemei, működése.

  A számítógép szoftver elemei. Operációs rendszer, a programozási nyelvek különböző szintjei.

  A számítógép kezelése, alapvető DOS parancsok. Műveletek végzése Norton Commander-rel.

  A Windows kezelése, alapvető műveletek és alkalmazások használata.

  A Word szövegszerkesztő alapvető kezelése. Karakter, bekezdés, dokumentum formázás. Listakezelés, tabulálás, táblázatok. Sablonok, hasábok, szakasz, élőfej, élőláb. Stílusok, tárgymutató, tartalomjegyzék.

  Az Excel táblázatkezelő alapvető kezelése. Adatok, képletek beírása. Adatok, képletek másolása, mozgatása. Számformátumok (tizedes jegyek, százalék, könyvelői). Függvények, függvényvarázsló. Függvények egymásba-ágyazása. Cellahivatkozások (relatív, abszolút, vegyes). Diagram készítés alapjai. Rendezés.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  (előadás, gyakorlat, laboratórium):

  A tantárgyat számítógépes laboratóriumi gyakorlat keretében oktatjuk heti két órában, mérnöki felhasználó orientáltan. A gyakorlati tudás megszerzésének elősegítésére mindent példákon keresztül közelítünk meg.

  10. Követelmények

  a. A szorgalmi időszakban: a három témakörnek megfelelő három zárthelyi számítógép használatával. Ezek és az órai aktivitás alapján félévközi jegyet kapnak.

  b. A vizsgaidőszakban: ------

  c. Elővizsga: -------

  11. Pótlási lehetőségek

  A szorgalmi időszakban: 1 alkalommal.

  A vizsgaidőszakban: 1 alkalommal.

  12. Konzultációs lehetőségek

  A szorgalmi időszakban: a Zh-k előtt

  A vizsgaidőszakban:------

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Sokszorosított és elektronikus segédletek.

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

  Kontakt óra

  30

  Félévközi készülés órákra

  20

  Felkészülés zárthelyire

  10

  Házi feladat elkészítése

  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása

  ..

  Vizsgafelkészülés

  Összesen

  60

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Veszprémi Károly

  docens

  VET (VG)