Épületvillamosság laboratórium

A tantárgy angol neve: Building's Electricity Laboratory

Adatlap utolsó módosítása: 2023. január 19.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Villamosmérnöki MSc

Épületvillamosság Mellékspecializáció

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VIVEMB07   0/0/3/f 4  
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Iváncsy Tamás,
4. A tantárgy előadója

Dr. Iváncsy Tamás, egyetemi docens, Villamos Energetika Tanszék 

Dr. Kiss István, egyetemi docens, Villamos Energetika Tanszék

5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

Intelligens épületek és világítási rendszerek,  

Számítógépes épületvillamossági tervezés
6. Előtanulmányi rend
Kötelező:
NEM
(TárgyEredmény( "BMEVIVEMB02", "jegy" , _ ) >= 2
VAGY
TárgyEredmény("BMEVIVEMB02", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0)

A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

7. A tantárgy célkitűzése

Laboratóriumi mérések keretében elmélyíteni az Épületinformatika, Világítástechnika, Számítógépes tervezés tantárgyakban tanult ismereteket

8. A tantárgy részletes tematikája
  1. Motorok hő- és áramvédelmének összehasonlító vizsgálata
  2. Koordinált túlfeszültségvédelmi rendszer vizsgálata
  3. Villámvédelmi felfogórendszer hatékonyságának vizsgálata
  4. Világításvezérlés KNX rendszer segítségével
  5. Fényforrások EMC vizsgálata GTEM cellával
  6. Épületinformatikai rendszer alkalmazása energiahatékonyság növelésére 
  7. Nagyfeszültségű laboratórium áramütés elleni védelmének vizsgálata
  8. Épület villamos hálózatának intelligens mérése
  9. Megvilágítás mérés alapján állandó fényerőre szabályozás beállítása
  10. Épületekben előforduló AC és DC erőterek mérése

(4 órás laboratóriumi foglalkozások)

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) Laboratóriumi gyakorlat
10. Követelmények Valamennyi mérés sikeres teljesítése
11. Pótlási lehetőségek A mérések közül maximálisan kettő pótolható. A mulasztott méréseket lehetőleg a szorgalmi időszakban kell pótolni, más mérőcsoporthoz csatlakozva. Méltányolható esetben (pl. betegség) mérés a pótlási héten is pótolható.
12. Konzultációs lehetőségek Egyéni megbeszélés szerint.
13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom A tanszéki munkatársak által összeállított, a tárgy honlapjáról letölthető mérési útmutatók 
Digitális tanagyag: https://edu.vik.bme.hu/
14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
Kontakt óra40
Félévközi készülés órákra40
Felkészülés zárthelyire0
Házi feladat elkészítése0
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása40
Vizsgafelkészülés0
Összesen120
15. A tantárgy tematikáját kidolgozta Dr. Kiss István, egyetemi docens, Villamos Energetika Tanszék
Dr. Iváncsy Tamás, egyetemi docens, Villamos Energetika Tanszék