Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Épületvillamosság laboratórium

  A tantárgy angol neve: nincs megadva

  Adatlap utolsó módosítása: 2023. január 19.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki MSc

  Épületvillamosság Mellékspecializáció

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIVEMB07   0/0/3/f 4  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Iváncsy Tamás,
  4. A tantárgy előadója

  Dr. Iváncsy Tamás, egyetemi docens, Villamos Energetika Tanszék 

  Dr. Kiss István, egyetemi docens, Villamos Energetika Tanszék

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Intelligens épületek és világítási rendszerek,  

  Számítógépes épületvillamossági tervezés
  7. A tantárgy célkitűzése

  Laboratóriumi mérések keretében elmélyíteni az Épületinformatika, Világítástechnika, Számítógépes tervezés tantárgyakban tanult ismereteket

  8. A tantárgy részletes tematikája
  1. Motorok hő- és áramvédelmének összehasonlító vizsgálata
  2. Koordinált túlfeszültségvédelmi rendszer vizsgálata
  3. Villámvédelmi felfogórendszer hatékonyságának vizsgálata
  4. Világításvezérlés KNX rendszer segítségével
  5. Fényforrások EMC vizsgálata GTEM cellával
  6. Épületinformatikai rendszer alkalmazása energiahatékonyság növelésére 
  7. Nagyfeszültségű laboratórium áramütés elleni védelmének vizsgálata
  8. Épület villamos hálózatának intelligens mérése
  9. Megvilágítás mérés alapján állandó fényerőre szabályozás beállítása
  10. Épületekben előforduló AC és DC erőterek mérése

  (4 órás laboratóriumi foglalkozások)

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) Laboratóriumi gyakorlat
  10. Követelmények Valamennyi mérés sikeres teljesítése
  11. Pótlási lehetőségek A mérések közül maximálisan kettő pótolható. A mulasztott méréseket lehetőleg a szorgalmi időszakban kell pótolni, más mérőcsoporthoz csatlakozva. Méltányolható esetben (pl. betegség) mérés a pótlási héten is pótolható.
  12. Konzultációs lehetőségek Egyéni megbeszélés szerint.
  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom A tanszéki munkatársak által összeállított, a tárgy honlapjáról letölthető mérési útmutatók 
  Digitális tanagyag: https://edu.vik.bme.hu/
  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra40
  Félévközi készülés órákra40
  Felkészülés zárthelyire0
  Házi feladat elkészítése0
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása40
  Vizsgafelkészülés0
  Összesen120
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta Dr. Kiss István, egyetemi docens, Villamos Energetika Tanszék
  Dr. Iváncsy Tamás, egyetemi docens, Villamos Energetika Tanszék