Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  E-mobilitás laboratórium

  A tantárgy angol neve: E-Mobility Laboratory

  Adatlap utolsó módosítása: 2023. január 13.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar
  Villamosmérnöki MSc szak
  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIVEMB06   0/0/3/f 4  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Számel László,
  A tantárgy tanszéki weboldala www.vet.bme.hu
  4. A tantárgy előadója Dr. Számel László, egyetemi docens, Villamos Energetika Tanszék
  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít Villamos gépek, villamos hajtások, teljesítményelektronika
  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  NEM
  (TárgyEredmény( "BMEVIVEMB01", "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY
  TárgyEredmény("BMEVIVEMB01", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0)

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

  7. A tantárgy célkitűzése A tantárgy célja a szakirány elméleti tantárgyaiban tanított tananyag alkalmazása gyakorlati, kísérleti körülmények között, laboratóriumi mérések keretében. Cél a team-ben végzett munka gyakorlása is.
  8. A tantárgy részletes tematikája

   

  A következő témakörökhöz kapcsolódó laboratóriumi mérések lesznek:

  1.      Négynegyedes tirisztoros egyenáramú hajtás vizsgálata (két, egyforma felépítésű szabályozott hajtásból álló, mechanikailag kapcsolt gépcsoport villamos jellemzői)

  2.      Egyenáramú szaggatós hajtás vizsgálata (a zárt fordulatszám szabályozási kör Bode diagramjának felvétele)

  3.      Frekvenciaváltós mezőorientált szabályozású aszinkronmotoros hajtás vizsgálata (jellegzetes Park-vektor pályák és időfüggvények megfigyelése)

  4.      Mikroszámítógépes irányítású aszinkronmotoros hajtás vizsgálata (korszerű hajtásirányító (motor control) DSP megismerése és használata)

  5.      Mikroszámítógépes irányítású szinkronmotoros hajtás vizsgálata (digitális szabályozási algoritmusok vizsgálata)

  6.      Állandómágneses szinkrongépes hajtások, járműhajtások vizsgálata (pozíció- és fordulatszám szabályozás, szimmetrikus optimum)

  7.      Állandómágneses kerékagymotor vizsgálata (mérleggéppel terhelve, fordulatszám és nyomaték mérése)

  8.      Lítium alapú akkumulátorok karakterisztikáinak mérése (üresjárás, terhelés, töltés, kisütés)

  9.      Kapcsolt reluktancia motoros hajtások vizsgálata (számítógépes irányítás megismerése, a hajtás dinamikai tulajdonságainak vizsgálata)

  10.  Számítógépes labor: FEM modellezés (a kapcsolt reluktancia motor példáján keresztül a FEM modellezés megismerése)


   

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) Team-munkában végzett 4 órás laboratóriumi mérési gyakorlatok.
  10. Követelmények

  Felkészülés a mérésre a mérési segédlet alapján.

  Szorgalmi időszakban:

  Részvétel a mérésen a csoportbeosztásnak megfelelő helyen és időpontban.

  A méréseken csak az a hallgató vehet részt, aki a felkészültség ellenőrzése során az előírt, szükséges tárgyi ismeretekkel rendelkezik.

  Mérési csoportonként egy közös, vagy személyenként külön jegyzőkönyv készítése és beadása a megadott határidőig.

  Az elvégzett mérések során mérésenként egy részosztályzatot kapnak (feleletek, mérési szereplés, jegyzőkönyv alapján). A félév-végi aláírás megszerzésének feltétele, minden mérési gyakorlat legalább elégséges szintű teljesítése. A félévközi jegy az egyes mérési gyakorlatokra adott osztályzatok átlagának kerekítéséből kerül kiszámításra.
  11. Pótlási lehetőségek A félév során két laboratóriumi mérés pótolható. Pótlási alkalmakat a pótlási időszakban is biztosítunk.
  12. Konzultációs lehetőségek Konzultációs lehetőséget minden mérési gyakorlathoz felajánlunk. Konkrét konzultációs alkalmakat a hallgató által jelzett igény alapján és időpont egyeztetést követően biztosítunk.
  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom Minden egyes laboratóriumi gyakorlathoz elektronikus mérési útmutatót biztosítunk, melyek letölthetők a tantárgy moodle oldaláról.
  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra42
  Félévközi készülés órákra78
  Felkészülés zárthelyire
  Házi feladat elkészítése
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása
  Vizsgafelkészülés
  Összesen120
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Dr. Számel László, egyetemi docens, Villamos Energetika Tanszék

  Dr. Veszprémi Károly, egyetemi tanár, Villamos Energetika Tanszék