Hálózati tranziensek

A tantárgy angol neve: Power System Transients

Adatlap utolsó módosítása: 2023. január 16.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar
Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VIVEMB04   2/1/0/v 5  
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Mohos András,
4. A tantárgy előadója

Dr. Mohos András, adjunktus, VET

Dr. Ladányi József, docens, VET 

6. Előtanulmányi rend
Kötelező:
NEM
(TárgyEredmény( "BMEVIVEMA03", "jegy" , _ ) >= 2
VAGY
TárgyEredmény("BMEVIVEMA03", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0)

A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

7. A tantárgy célkitűzése A villamosenergia-rendszerben lezajló elektromágneses tranziens folyamatokat kiváltó okoknak, a folyamatok fizikájának és a tranziensek következményeinek megismertetése. Az előadások a villamosenergia-hálózat rendellenes üzemállapotai, zárlatai során fellépő folyamatai, a túlfeszültségek elleni védelem kialakításához, a rendszer egyes korszerű megoldásai működésének mélyebb megértéséhez kívánnak segítséget nyújtani. A gyakorlatok célja az egyszerűsített fizikai kép kialakítására alkalmas módszerek és a tranziensek szimulációjára alkalmas számítási eljárások, technikák bemutatása.
8. A tantárgy részletes tematikája

Az előadások részletes tematikája:

1.      Bevezetés, tantárgykövetelmények. Elektromágneses tranziensek szerepe a villamosenergia-rendszer működésében és megbízhatóságában.

2.      Tranziensek a villamosmérnöki gyakorlatban, tranziensek főbb jellemvonásának áttekintése. Elosztott és koncentrált paraméterű hálózatok tulajdonságai.

3.      Hullámterjedés ideális egyvezető-föld rendszerben, hullámreflexió és áthatolás diszkontinuitási pontokon.

4.      Sorozatos hullámreflexiók számítása: Bergeron- és Bewley módszer áttekintése.

5.      Szerkesztési módszerek korlátai, visszamaradó töltés hatása a bekapcsolás sikerességére. Védekezés a visszamaradó töltés ellen. Kábeles bevezetésű alállomások túlfeszültségvédelme.

6.      Cancellation wave, steady-state waves módszerek. Kis távolságú zárlatok tisztázása.

7.      Referencia áramkörök: egyszerű és bonyolult referencia kapcsolások kialakításának elmélete. Hullámalak hatása a referencia áramkör pontosságára.

8.      Veszteségek hatása a hullámterjedésre. Sodrony- és koronakisülés hullámtorzító hatása. A veszteséges föld hullámtorzító hatása.

9.      Hullámterjedés két, illetve n-vezetős rendszerben. Modusok kialakulásának fizikai magyarázata. Több vezetős, reális rendszer hullámfolyamatainak visszavezetése egy vezető-föld rendszer tranzienseire.

10.   Elektromágneses összeférhetőség I: (EMC) fogalma, zavarjelenségek osztályozása, terjedési módjai.

11.   Elektromágneses összeférhetőség II: Alállomások, kábelvonalak, távvezetékek földelési rendszerei, a földelési mód kihatása a tranziens- és földzárlati potenciálemelkedésre. Nemzetközi gyakorlat áttekintése, a potenciálemelkedés számítási módszerei. Szakaszolási tranziensek, alállomási árnyékolási megoldások.

12.   Szinkrongenerátorok tranziensei: háromfázisú, szimmetrikus zárlatok tranziens jellemzői

13.   Szinkrongenerátorok tranziensei: aszimmetrikus zárlatok tranziens jellemzői

14. Vizsgafelkészülés

 

A gyakorlatok részletes tematikája:

1.      Egyszerű, koncentrált paraméterű áramkörök tranzienseinek vizsgálata.

2.      Hullámreflexiók vizsgálata.

3.      Bergeron módszer alkalmazása.

4.      Bewley módszer, cancellation wave és steady state waves elvek alkalmazása.

5.      Referencia áramkörök megalkotása.

6.      Hullámterjedés két vezető-föld rendszerben.

7.      Villamos gépek tranziensei.

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) Előadás, gyakorlat (kézi- és számítógépes példákkal)
10. Követelmények

Szorgalmi időszakban: 1 db zárthelyi sikeres megírása (min. 40%)

Vizsgaidőszakban: írásbeli és szóbeli vizsga 

11. Pótlási lehetőségek A félév során lehetőséget adunk a nagyzárthelyi egyszeri pótlására.
12. Konzultációs lehetőségek Igény esetén előzetesen egyeztetett időpontban konzultációt biztosítunk.
13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

Elektronikus tankönyv

Dr. Bán Gábor: Villamosenergia-rendszerek elektromágneses tranziensei. Műszaki Könyvkiadó, 1985. (könyv)

14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
Kontakt óra42
Félévközi készülés órákra17
Felkészülés zárthelyire20
Házi feladat elkészítése0
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása35
Vizsgafelkészülés36
Összesen150
15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

Dr. Mohos András, adjunktus, VET

Dr. Ladányi József, docens, VET