Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Hálózati tranziensek

  A tantárgy angol neve: Power System Transients

  Adatlap utolsó módosítása: 2023. január 16.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar
  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIVEMB04   2/1/0/v 5  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Mohos András,
  4. A tantárgy előadója

  Dr. Mohos András, adjunktus, VET

  Dr. Ladányi József, docens, VET 

  7. A tantárgy célkitűzése A villamosenergia-rendszerben lezajló elektromágneses tranziens folyamatokat kiváltó okoknak, a folyamatok fizikájának és a tranziensek következményeinek megismertetése. Az előadások a villamosenergia-hálózat rendellenes üzemállapotai, zárlatai során fellépő folyamatai, a túlfeszültségek elleni védelem kialakításához, a rendszer egyes korszerű megoldásai működésének mélyebb megértéséhez kívánnak segítséget nyújtani. A gyakorlatok célja az egyszerűsített fizikai kép kialakítására alkalmas módszerek és a tranziensek szimulációjára alkalmas számítási eljárások, technikák bemutatása.
  8. A tantárgy részletes tematikája

  Az előadások részletes tematikája:

  1.      Bevezetés, tantárgykövetelmények. Elektromágneses tranziensek szerepe a villamosenergia-rendszer működésében és megbízhatóságában.

  2.      Tranziensek a villamosmérnöki gyakorlatban, tranziensek főbb jellemvonásának áttekintése. Elosztott és koncentrált paraméterű hálózatok tulajdonságai.

  3.      Hullámterjedés ideális egyvezető-föld rendszerben, hullámreflexió és áthatolás diszkontinuitási pontokon.

  4.      Sorozatos hullámreflexiók számítása: Bergeron- és Bewley módszer áttekintése.

  5.      Szerkesztési módszerek korlátai, visszamaradó töltés hatása a bekapcsolás sikerességére. Védekezés a visszamaradó töltés ellen. Kábeles bevezetésű alállomások túlfeszültségvédelme.

  6.      Cancellation wave, steady-state waves módszerek. Kis távolságú zárlatok tisztázása.

  7.      Referencia áramkörök: egyszerű és bonyolult referencia kapcsolások kialakításának elmélete. Hullámalak hatása a referencia áramkör pontosságára.

  8.      Veszteségek hatása a hullámterjedésre. Sodrony- és koronakisülés hullámtorzító hatása. A veszteséges föld hullámtorzító hatása.

  9.      Hullámterjedés két, illetve n-vezetős rendszerben. Modusok kialakulásának fizikai magyarázata. Több vezetős, reális rendszer hullámfolyamatainak visszavezetése egy vezető-föld rendszer tranzienseire.

  10.   Elektromágneses összeférhetőség I: (EMC) fogalma, zavarjelenségek osztályozása, terjedési módjai.

  11.   Elektromágneses összeférhetőség II: Alállomások, kábelvonalak, távvezetékek földelési rendszerei, a földelési mód kihatása a tranziens- és földzárlati potenciálemelkedésre. Nemzetközi gyakorlat áttekintése, a potenciálemelkedés számítási módszerei. Szakaszolási tranziensek, alállomási árnyékolási megoldások.

  12.   Szinkrongenerátorok tranziensei: háromfázisú, szimmetrikus zárlatok tranziens jellemzői

  13.   Szinkrongenerátorok tranziensei: aszimmetrikus zárlatok tranziens jellemzői

  14. Vizsgafelkészülés

   

  A gyakorlatok részletes tematikája:

  1.      Egyszerű, koncentrált paraméterű áramkörök tranzienseinek vizsgálata.

  2.      Hullámreflexiók vizsgálata.

  3.      Bergeron módszer alkalmazása.

  4.      Bewley módszer, cancellation wave és steady state waves elvek alkalmazása.

  5.      Referencia áramkörök megalkotása.

  6.      Hullámterjedés két vezető-föld rendszerben.

  7.      Villamos gépek tranziensei.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) Előadás, gyakorlat (kézi- és számítógépes példákkal)
  10. Követelmények

  Szorgalmi időszakban: 1 db zárthelyi sikeres megírása (min. 40%)

  Vizsgaidőszakban: írásbeli és szóbeli vizsga 

  11. Pótlási lehetőségek A félév során lehetőséget adunk a nagyzárthelyi egyszeri pótlására.
  12. Konzultációs lehetőségek Igény esetén előzetesen egyeztetett időpontban konzultációt biztosítunk.
  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Elektronikus tankönyv

  Dr. Bán Gábor: Villamosenergia-rendszerek elektromágneses tranziensei. Műszaki Könyvkiadó, 1985. (könyv)

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra42
  Félévközi készülés órákra17
  Felkészülés zárthelyire20
  Házi feladat elkészítése0
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása35
  Vizsgafelkészülés36
  Összesen150
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Dr. Mohos András, adjunktus, VET

  Dr. Ladányi József, docens, VET