Villamosenergia-rendszerek laboratórium 2

A tantárgy angol neve: Power Systems Laboratory 2

Adatlap utolsó módosítása: 2023. szeptember 7.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar
villamosmérnöki szak
MSc képzés
Villamosenergia-rendszerek főspecializáció
A2 laboratórium tárgy

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VIVEMB03   0/0/3/f 5  
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Kiss Péter,
4. A tantárgy előadója

Dr. Kiss Péter, docens, BME-VIK Villamos Energetika Tanszék

mérésvezető oktatók

5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít villamos energetika, villamosenergia-rendszerek elemei, felépítése, működése, alapvető méréstechnikai alapismeretek
6. Előtanulmányi rend
Kötelező:
(NEM
(TárgyEredmény( "BMEVIVEMB00", "jegy" , _ ) >= 2
VAGY
TárgyEredmény("BMEVIVEMB00", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0))

ÉS

TárgyTeljesítve("BMEVIVEMA17")

A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

Ajánlott:

Kötelező:

Védelmi rendszerek és méréstechnika (BMEVIVEMA17) kredit megszerzése

7. A tantárgy célkitűzése A laboratórium célja a szakirány tantárgyaihoz (elsősorban a Védelmi rendszerek és méréstechnika c. tárgyhoz) kapcsolódva a tananyag elmélyítése, gyakorlati vonatkozásainak bemutatása, labormérések és szimulációk keretében.
8. A tantárgy részletes tematikája

Laboratóriumi mérések:

 1. Túláramvédelem - ETIVA és DTIVA védelem beállítása, zárlatképzés modellen, működésvizsgálat különböző üzemállapotokban.
 2. Távolsági védelem - ETV és DTVA védelem beállítása, zárlatképzés modellen, működésvizsgálat különböző üzemállapotokban.
 3. Digitális túláramvédelem, digitális távolsági védelem - Védelmek beállítása, nyomatása generátorral, karakterisztika ellenőrzése.
 4. Transzformátor-differenciálvédelmek vizsgálata - Modellen zárlatképzés, védelem működésének ellenőrzése.
 5. Digitális motorvédelem - Védelem beállítása, nyomatása generátorral, ellenőrzése
 6. Kezelőközponti tréningszimulátor megismerése - Különböző védelmi működések szimulációja, kiértékelése tréningszimulátor szoftveren.
 7. Villamosenergia kereskedelmi szimuláció: tőzsdei ajánlatok értelmezése, beadása, klíring elemzése, árazás és ajánlatadás.
 8. Szekunder mérőváltók vizsgálata - ETV 5A áramváltó áttételi és fázishibájának, valamint a szekunder oldali feszültségnek a mérése a lezáró ellenállás függvényében, névleges és 10x-es áramnál; ETV 100 V feszültségváltó gerjesztési impedancia változásának mérése a feszültség és a frekvencia függvényében, a mérőváltók alkalmazhatósági területeinek felmérése.
 9. Feszültség alatti munkavégzés.
 10. Szélerőművi generátorok és szabályozásuk.
9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) Laboratóriumi mérések, számítógéptermi szimulációs gyakorlatok.
10. Követelmények

Szorgalmi időszakban:

A hallgatónak valamnnyi mérésen kötelező a részvétel a csoportbeosztásnak megfelelő helyen és időpontban. A mérésen csak az a hallgató vehet részt, aki a laboratóriumi beugró dolgozatot sikeresen teljesíti.

A hallgatók a mérést követően mérőhelyenként jegyzőkönyvet készítenek, melyet a mérésvezető oktató értékel. A jegyzőkönyvek leadási határideje a mérést követő hetedik nap.

A hallgatók az elvégzett mérések során mérésenként egy részosztályzatot kapnak (laboratóriumi beugró dolgozat, mérési aktivitás, jegyzőkönyv alapján). A félév-végi aláírás a fenti teljesítések után akkor kapható, ha valamennyi részosztályzat legalább elégséges eredményű. 

A hallgatók az utolsó héten ellenőrző mérésen vesznek részt, amely során mindenkinek egy a félév során elvégzett mérés egy részét kell önállóan, segédeszköz nélkül (a mérésvezető felügyelete mellett) megismételnie, és arról helyben vázlatos jegyzőkönyvet készítenie a mérésvezető instrukciói alapján. Az ellenőrző mérés időtartama 60 perc, a mérés utolsó heti órarendi időpontján belül. A hallgatók beosztását a tárgy koordinátora a helyszínen ismerteti. 

A félévközi jegy 30%-a a mérés eleji laboratóriumi beugró dolgozatok átlagából, 20%-a a jegyzőkönyvek átlagából, míg 50%-a az ellenőrző mérés jegyéből tevődik össze.

Vizsgaidőszakban:

nincs

11. Pótlási lehetőségek

A jegyzőkönyv különeljárási díj megfizetése mellett a pótlási időszak végéig adható le késedelmesen.

Az el nem végzett mérések (hiányzás, elégtelen felkészültség) pótlására csak a szorgalmi ill. pótlási időszakban van lehetőség, az alábbiak szerint:

 • a félév során legfeljebb 2 mérés pótolható, (beleértve az ellenőrző mérést is) az illető mérésvezetővel (mérésvezetőkkel) előre egyeztetett időpontban
 • ha van olyan mérőcsoport, amelyik a pótlandó mérést még nem végezte el, és létszáma lehetővé teszi, hogy még csatlakozzon a pótlást igénybe venni szándékozó hallgató, akkor az adott mérés pótlása számára kizárólag ebben az időpontban lehetséges.
 • ha fentiekre (előzetes megbeszélés alapján) nincs mód, akkor a mérés pótolható a pótmérési időpontban is, amely - szükség szerint - a pótlási időszakban lesz meghirdetve.
 • tartós és igazolt akadályoztatás esetén a pótláshoz egyéni megbeszélés szükséges.
Valamely mérésre kapott, legalább elégséges részosztályzat javítására nincs lehetőség
12. Konzultációs lehetőségek Igény esetén előzetesen egyeztetett időpontban konzultációt biztosítunk.
13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom Az egyes mérési útmutatók megtalálhatók a tárgy moodle oldalán.
14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
Kontakt óra42
Félévközi készülés órákra50
Felkészülés zárthelyire0
Házi feladat elkészítése0
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása50
Vizsgafelkészülés8
Összesen150
15. A tantárgy tematikáját kidolgozta Dr. Kiss Péter, docens, BME-VIK Villamos Energetika Tanszék