Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Épületvillamosság laboratórium

  A tantárgy angol neve: Laboratory of Building Electricity

  Adatlap utolsó módosítása: 2019. január 4.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki Szak

  MSc képzés

  Épületvillamosság mellékspecializáció

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIVEMB02 3 0/0/2/f 2  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Iváncsy Tamás,
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Iváncsy Tamás

  egyetemi docens

  Villamos Energetika Tanszék

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Épületinformatika, Világítástechnika, Számítógépes tervezés

  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  NEM
  (TárgyEredmény( "BMEVIVEMB07", "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY
  TárgyEredmény("BMEVIVEMB07", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0)

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

  7. A tantárgy célkitűzése

  Laboratóriumi mérések keretében elmélyíteni az Épületinformatika, Világítástechnika, Számítógépes tervezés tantárgyakban tanult ismereteket

  8. A tantárgy részletes tematikája

  1. Motorok hő- és áramvédelmének összehasonlító vizsgálata

  2. Koordinált túlfeszültségvédelmi rendszer vizsgálata

  3. Villámvédelmi felfogórendszer hatékonyságának vizsgálata

  4. Világításvezérlés KNX rendszer segítségével

  5. Fényforrások EMC vizsgálata GTEM cellával

  6. Épületinformatikai rendszer alkalmazása energiahatékonyság növelésére

  7. Nagyfeszültségű laboratórium áramütés elleni védelmének vizsgálata

  (4 órás foglalkozások)

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) laboratóriumi gyakorlat
  10. Követelmények

  a.  A szorgalmi időszakban: valamennyi mérés elvégzése

  b.  A vizsgaidőszakban: - 

  11. Pótlási lehetőségek A mérések közül maximálisan kettő pótolható. A mulasztott méréseket lehetőleg a szorgalmi időszakban kell pótolni, más mérőcsoporthoz csatlakozva. Méltányolható esetben (pl. betegség) mérés a pótlási héten is pótolható.
  12. Konzultációs lehetőségek

  Az előadókkal egyeztetett időpontokban.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  A tanszéki munkatársak által összeállított, a tárgy honlapjáról letölthető mérési útmutatók

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra28
  Készülés előadásokra0
  Készülés gyakorlatra0
  Készülés laborra16
  Készülés zárthelyire0
  Házi feladat elkészítése0
  Önálló tananyag-feldolgozás16
  Vizsgafelkészülés 0
  Összesen

  60

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Kiss István

  egyetemi docens

  Villamos Energetika Tanszék

  Dr. Iváncsy Tamás

  egyetemi docens

  Villamos Energetika Tanszék