E-mobilitás laboratórium

A tantárgy angol neve: E-Mobility Laboratory

Adatlap utolsó módosítása: 2019. január 4.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Villamosmérnök Szak

E-mobilitás mellékspecializáció

 

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VIVEMB01 3 0/0/2/f 2  
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Számel László,
4. A tantárgy előadója

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Számel László

egyetemi docens

Villamos Energetika Tanszék

5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

Villamos gépek, villamos hajtások, teljesítményelektronika

6. Előtanulmányi rend
Ajánlott:

-

7. A tantárgy célkitűzése

A tantárgy célja a szakirány elméleti tantárgyaiban tanított tananyag alkalmazása gyakorlati, kísérleti körülmények között, laboratóriumi mérések keretében. Cél a team-ben végzett munka gyakorlása is.

8. A tantárgy részletes tematikája

A következő témakörökhöz kapcsolódó laboratóriumi mérések lesznek

1.              Négynegyedes tirisztoros egyenáramú hajtás vizsgálata

2.              Egyenáramú szaggatós hajtás vizsgálata

3.              Frekvenciaváltós mezőorientált szabályozású aszinkronmotoros hajtás vizsgálata

4.              Mikroszámítógépes irányítású aszinkronmotoros hajtás vizsgálata

5.              Állandómágneses szinkrongépes hajtások, járműhajtások vizsgálata.

6.              Állandómágneses kerékagymotor vizsgálata

7.              Lítium alapú akkumulátorok karakterisztikáinak mérése.

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

Team-munkában végzett 4 órás laboratóriumi mérési gyakorlatok.

10. Követelmények

  A szorgalmi időszakban: 

Felkészülés a mérésre a mérési segédlet alapján.

  •  Részvétel a mérésen a csoportbeosztásnak megfelelő helyen és időpontban.
  • A méréseken csak az a hallgató vehet részt, aki a felkészültség ellenőrzése során az előírt, szükséges tárgyi ismeretekkel rendelkezik.
  • Mérési csoportonként egy közös, vagy személyenként külön jegyzőkönyv készítése és beadása a megadott határidőig.

Az elvégzett mérések során mérésenként egy részosztályzatot kapnak (feleletek, mérési szereplés, jegyzőkönyv alapján). A félév-végi aláírás megszerzésének feltétele, minden mérési gyakorlat legalább elégséges szintű teljesítése. A félévközi jegy az egyes mérési gyakorlatokra adott osztályzatok átlagának kerekítéséből kerül kiszámításra.

11. Pótlási lehetőségek

A félév során két laboratóriumi mérés pótolható. Pótlási alkalmakat a pótlási időszakban is biztosítunk.

12. Konzultációs lehetőségek

Konzultációs lehetőséget minden mérési gyakorlathoz felajánlunk. Konkrét konzultációs alkalmakat a hallgató által jelzett igény alapján és időpont egyeztetést követően biztosítunk. 

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

Minden egyes laboratóriumi gyakorlathoz elektronikus mérési útmutatót biztosítunk, melyek letölthetők a tantárgy tanszéki honlapján.

14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

Kontaktóra

28

Készülés előadásokra

 

Készülés gyakorlatra

 

Készülés laborra

32

Készülés zárthelyire


Házi feladat elkészítése

 

Önálló tananyag-feldolgozás

 

Vizsgafelkészülés

 

Összesen

60

15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Számel László

Egyetemi docens

Villamos Energetika Tanszék

Dr. Veszprémi Károly

Egyetemi tanár

Villamos Energetika Tanszék