Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  E-mobilitás laboratórium

  A tantárgy angol neve: E-Mobility Laboratory

  Adatlap utolsó módosítása: 2019. január 4.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnök Szak

  E-mobilitás mellékspecializáció

   

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIVEMB01 3 0/0/2/f 2  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Számel László,
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Számel László

  egyetemi docens

  Villamos Energetika Tanszék

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Villamos gépek, villamos hajtások, teljesítményelektronika

  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  NEM
  (TárgyEredmény( "BMEVIVEMB06", "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY
  TárgyEredmény("BMEVIVEMB06", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0)

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

  Ajánlott:

  -

  7. A tantárgy célkitűzése

  A tantárgy célja a szakirány elméleti tantárgyaiban tanított tananyag alkalmazása gyakorlati, kísérleti körülmények között, laboratóriumi mérések keretében. Cél a team-ben végzett munka gyakorlása is.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  A következő témakörökhöz kapcsolódó laboratóriumi mérések lesznek

  1.              Négynegyedes tirisztoros egyenáramú hajtás vizsgálata

  2.              Egyenáramú szaggatós hajtás vizsgálata

  3.              Frekvenciaváltós mezőorientált szabályozású aszinkronmotoros hajtás vizsgálata

  4.              Mikroszámítógépes irányítású aszinkronmotoros hajtás vizsgálata

  5.              Állandómágneses szinkrongépes hajtások, járműhajtások vizsgálata.

  6.              Állandómágneses kerékagymotor vizsgálata

  7.              Lítium alapú akkumulátorok karakterisztikáinak mérése.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Team-munkában végzett 4 órás laboratóriumi mérési gyakorlatok.

  10. Követelmények

    A szorgalmi időszakban: 

  Felkészülés a mérésre a mérési segédlet alapján.

  •  Részvétel a mérésen a csoportbeosztásnak megfelelő helyen és időpontban.
  • A méréseken csak az a hallgató vehet részt, aki a felkészültség ellenőrzése során az előírt, szükséges tárgyi ismeretekkel rendelkezik.
  • Mérési csoportonként egy közös, vagy személyenként külön jegyzőkönyv készítése és beadása a megadott határidőig.

  Az elvégzett mérések során mérésenként egy részosztályzatot kapnak (feleletek, mérési szereplés, jegyzőkönyv alapján). A félév-végi aláírás megszerzésének feltétele, minden mérési gyakorlat legalább elégséges szintű teljesítése. A félévközi jegy az egyes mérési gyakorlatokra adott osztályzatok átlagának kerekítéséből kerül kiszámításra.

  11. Pótlási lehetőségek

  A félév során két laboratóriumi mérés pótolható. Pótlási alkalmakat a pótlási időszakban is biztosítunk.

  12. Konzultációs lehetőségek

  Konzultációs lehetőséget minden mérési gyakorlathoz felajánlunk. Konkrét konzultációs alkalmakat a hallgató által jelzett igény alapján és időpont egyeztetést követően biztosítunk. 

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Minden egyes laboratóriumi gyakorlathoz elektronikus mérési útmutatót biztosítunk, melyek letölthetők a tantárgy tanszéki honlapján.

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

  Kontaktóra

  28

  Készülés előadásokra

   

  Készülés gyakorlatra

   

  Készülés laborra

  32

  Készülés zárthelyire


  Házi feladat elkészítése

   

  Önálló tananyag-feldolgozás

   

  Vizsgafelkészülés

   

  Összesen

  60

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Számel László

  Egyetemi docens

  Villamos Energetika Tanszék

  Dr. Veszprémi Károly

  Egyetemi tanár

  Villamos Energetika Tanszék