Villamosenergia-rendszerek laboratórium 2

A tantárgy angol neve: Power Systems Laboratory 2

Adatlap utolsó módosítása: 2019. január 4.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Villamosmérnök szak

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VIVEMB00 3 0/0/3/f 4  
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Kiss Péter,
4. A tantárgy előadója

Név:

Beosztás:

Tanszék:

Dr. Kiss Péter

egyetemi docens

Villamos Energetika Tanszék

6. Előtanulmányi rend
Kötelező:
(TárgyEredmény( "BMEVIVEMA04" , "jegy" , _ ) >= 2
ÉS
TárgyEredmény( "BMEVIVEMA05" , "jegy" , _ ) >= 2)


ÉS NEM ( TárgyEredmény( "BMEVIVEM318" , "jegy" , _ ) >= 2
VAGY
TárgyEredmény("BMEVIVEM318", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0)

A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

A kötelező előtanulmányi rendek grafikus formában itt láthatók.

Ajánlott:

Kötelező:

Védelmi rendszerek és méréstechnika (BMEVIVEMA04) kredit megszerzése

 

Villamosenergia-piac (BMEVIVEMA05) kredit megszerzése

7. A tantárgy célkitűzése

A laboratórium célja a szakirány tantárgyaihoz kapcsolódva a tananyag elmélyítése, gyakorlati vonatkozásainak bemutatása, labormérések és szimulációk keretében.

8. A tantárgy részletes tematikája

1. Túláramvédelem – ETIVA és DTIVA védelem beállítása, zárlatképzés modellen, működésvizsgálat különböző üzemállapotokban.

2. Távolsági védelem – ETV és DTVA védelem beállítása, zárlatképzés modellen, működésvizsgálat különböző üzemállapotokban.

3. Digitális túláramvédelem, digitális távolsági védelem – Védelmek beállítása, nyomatása generátorral, karakterisztika ellenőrzése.

4. Transzformátor-differenciálvédelmek vizsgálata – Modellen zárlatképzés, védelem működésének ellenőrzése.

5. Digitális motorvédelem – Védelem beállítása, nyomatása generátorral, ellenőrzése

6. Kezelőközponti tréningszimulátor megismerése – Különböző védelmi működések szimulációja, kiértékelése tréningszimulátor szoftveren.

7. Villamosenergia kereskedelmi szimuláció: tőzsdei ajánlatok értelmezése, beadása, klíring elemzése, árazás és ajánlatadás.

8. Szekunder mérőváltók vizsgálata – ETV 5A áramváltó áttételi és fázishibájának, valamint a szekunder oldali feszültségnek a mérése a lezáró ellenállás függvényében, névleges és 10x-es áramnál; ETV 100 V feszültségváltó gerjesztési impedancia változásának mérése a feszültség és a frekvencia függvényében, a mérőváltók alkalmazhatósági területeinek felmérése.

9. Feszültség alatti munkavégzés.

 

10. Szélerőművi generátorok és szabályozásuk.

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

Laboratóriumi mérések, számítógéptermi szimulációs gyakorlatok.

10. Követelmények

A szorgalmi időszakban:

·         A hallgatónak valamennyi mérésen kötelező a részvétel.

·         Felkészülés a mérésre a mérési segédlet alapján.

·         Részvétel a mérésen a csoportbeosztásnak megfelelő helyen és időpontban. A méréseken csak az a hallgató vehet részt, aki a laboratóriumi beugró dolgozatot sikeresen teljesíti.

·         Mérési csoportonként egy közös, vagy személyenként külön jegyzőkönyv készítése és beadása a mérést követő hetedik naptári nap éjfélig.

 

A hallgatók az elvégzett mérések során mérésenként egy részosztályzatot kapnak (laboratóriumi beugró dolgozat, mérési aktivitás, jegyzőkönyv alapján). A félév-végi aláírás a fenti teljesítések után akkor kapható, ha valamennyi részosztályzat legalább elégséges eredményű.

 

A hallgatók az utolsó héten ellenőrző mérésen vesznek részt, amely során mindenkinek egy a félév során elvégzett mérés egy részét kell önállóan, segédeszköz nélkül (a mérésvezető felügyelete mellett) megismételnie, és arról helyben vázlatos jegyzőkönyvet készítenie a mérésvezető instrukciói alapján. Az ellenőrző mérés időtartama 60 perc, a mérés utolsó heti órarendi időpontján belül. A hallgatók beosztását a tárgy koordinátora legkésőbb 24 órával korábban a tanszéki honlapon kihirdeti.

 

A félévközi jegy 30%-a a mérés eleji laboratóriumi beugró dolgozatok átlagából, 20%-a a jegyzőkönyvek átlagából, míg 50%-a az ellenőrző mérés jegyéből tevődik össze.

 

A vizsgaidőszakban: nincs.

 

 

11. Pótlási lehetőségek

A jegyzőkönyv különeljárási díj megfizetése mellett a pótlási időszak végéig adható le késedelmesen.

 

Az el nem végzett mérések (hiányzás, elégtelen felkészültség) pótlására csak a szorgalmi ill. pótlási időszakban van lehetőség, az alábbiak szerint:

·         a félév során legfeljebb 2 mérés pótolható, (beleértve az ellenőrző mérést is), az illető mérésvezetővel (mérésvezetőkkel) előre egyeztetett időpontban

·         ha van olyan mérőcsoport, amelyik a pótolandó mérést még nem végezte el, és létszáma lehetővé teszi, hogy még csatlakozzon a pótlást igénybe venni szándékozó hallgató, akkor az adott mérés pótlása számára kizárólag ebben az időpontban lehetséges.

·         ha fentiekre (előzetes megbeszélés alapján) nincs mód, akkor a mérés pótolható a pótmérési időpontban is, amely – szükség szerint – a pótlási időszakban lesz meghirdetve.

·         tartós és igazolt akadályoztatás esetén a pótláshoz egyéni megbeszélés szükséges.

 

 

Valamely mérésre kapott, legalább elégséges részosztályzat javítására nincs lehetőség.

12. Konzultációs lehetőségek

Igény és egyeztetés szerint.

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

Az egyes mérési útmutatók megtalálhatók a tárgy tanszéki honlapján.

14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

Kontakt óra

42

Készülés előadásokra

0

Készülés gyakorlatra

0

Készülés laborra

40

Készülés zárthelyire

0

Házi feladat elkészítése

0

Önálló tananyag-feldolgozás

38

Vizsgafelkészülés

0

Összesen

120

15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

Név:

Beosztás:

Tanszék:

Dr. Kiss Péter

egyetemi docens

Villamos Energetika Tanszék

Dr. Raisz Dávid

egyetemi docens

Villamos Energetika Tanszék

IMSc tematika és módszer

Emelt szintű laborok, amelyek során a gyorsabb haladás több, összetettebb feladat megtárgyalását, megoldását tesz lehetővé.

A programban résztvevő hallgatóknak elkülönített laboratóriumi foglalkozást tartunk. A laboratóriumi foglalkozások anyaga a törzsanyag szempontjából nem tér el a programban nem résztvevő hallgatókétól. Az eltérések az egyes laboratóriumi méréseknél a több, bonyolultabb mérés kivitelezése

IMSc pontozás

A megszerezhető IMSc pontok száma legfeljebb 20.

IMSc pontokat a hallgatók a méréseken (kivétel az ellenőrző mérés) szerezhetnek. Minden mérésen maximum 2 IMSc pont szerezhető.

A méréseken a normál követelményhez tartozó feladatokon túlmenő, további mérési feladat megoldásával szerezhető meg a fenti pontszám, ha a hallgató enélkül jeles eredményt ért el.

Ha valamely számonkérésen a hallgató szerzett IMSc pontokat, akkor az IMSc pontjainak növelése nem lehetséges e számonkérés újbóli teljesítésével.

 

Az IMSc pontok megszerzése a programban nem résztvevő hallgatók számára is biztosított.