Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Villamosenergia-rendszerek laboratórium 2

  A tantárgy angol neve: Power Systems Laboratory 2

  Adatlap utolsó módosítása: 2019. január 4.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnök szak

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIVEMB00 3 0/0/3/f 4  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Kiss Péter,
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék:

  Dr. Kiss Péter

  egyetemi docens

  Villamos Energetika Tanszék

  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  (TárgyEredmény( "BMEVIVEMA04" , "jegy" , _ ) >= 2
  ÉS
  TárgyEredmény( "BMEVIVEMA05" , "jegy" , _ ) >= 2)


  ÉS NEM ( TárgyEredmény( "BMEVIVEM318" , "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY
  TárgyEredmény("BMEVIVEM318", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0
  VAGY
  TárgyEredmény( "BMEVIVEMB03", "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY
  TárgyEredmény("BMEVIVEMB03", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0)

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

  Ajánlott:

  Kötelező:

  Védelmi rendszerek és méréstechnika (BMEVIVEMA04) kredit megszerzése

   

  Villamosenergia-piac (BMEVIVEMA05) kredit megszerzése

  7. A tantárgy célkitűzése

  A laboratórium célja a szakirány tantárgyaihoz kapcsolódva a tananyag elmélyítése, gyakorlati vonatkozásainak bemutatása, labormérések és szimulációk keretében.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  1. Túláramvédelem – ETIVA és DTIVA védelem beállítása, zárlatképzés modellen, működésvizsgálat különböző üzemállapotokban.

  2. Távolsági védelem – ETV és DTVA védelem beállítása, zárlatképzés modellen, működésvizsgálat különböző üzemállapotokban.

  3. Digitális túláramvédelem, digitális távolsági védelem – Védelmek beállítása, nyomatása generátorral, karakterisztika ellenőrzése.

  4. Transzformátor-differenciálvédelmek vizsgálata – Modellen zárlatképzés, védelem működésének ellenőrzése.

  5. Digitális motorvédelem – Védelem beállítása, nyomatása generátorral, ellenőrzése

  6. Kezelőközponti tréningszimulátor megismerése – Különböző védelmi működések szimulációja, kiértékelése tréningszimulátor szoftveren.

  7. Villamosenergia kereskedelmi szimuláció: tőzsdei ajánlatok értelmezése, beadása, klíring elemzése, árazás és ajánlatadás.

  8. Szekunder mérőváltók vizsgálata – ETV 5A áramváltó áttételi és fázishibájának, valamint a szekunder oldali feszültségnek a mérése a lezáró ellenállás függvényében, névleges és 10x-es áramnál; ETV 100 V feszültségváltó gerjesztési impedancia változásának mérése a feszültség és a frekvencia függvényében, a mérőváltók alkalmazhatósági területeinek felmérése.

  9. Feszültség alatti munkavégzés.

   

  10. Szélerőművi generátorok és szabályozásuk.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Laboratóriumi mérések, számítógéptermi szimulációs gyakorlatok.

  10. Követelmények

  A szorgalmi időszakban:

  ·         A hallgatónak valamennyi mérésen kötelező a részvétel.

  ·         Felkészülés a mérésre a mérési segédlet alapján.

  ·         Részvétel a mérésen a csoportbeosztásnak megfelelő helyen és időpontban. A méréseken csak az a hallgató vehet részt, aki a laboratóriumi beugró dolgozatot sikeresen teljesíti.

  ·         Mérési csoportonként egy közös, vagy személyenként külön jegyzőkönyv készítése és beadása a mérést követő hetedik naptári nap éjfélig.

   

  A hallgatók az elvégzett mérések során mérésenként egy részosztályzatot kapnak (laboratóriumi beugró dolgozat, mérési aktivitás, jegyzőkönyv alapján). A félév-végi aláírás a fenti teljesítések után akkor kapható, ha valamennyi részosztályzat legalább elégséges eredményű.

   

  A hallgatók az utolsó héten ellenőrző mérésen vesznek részt, amely során mindenkinek egy a félév során elvégzett mérés egy részét kell önállóan, segédeszköz nélkül (a mérésvezető felügyelete mellett) megismételnie, és arról helyben vázlatos jegyzőkönyvet készítenie a mérésvezető instrukciói alapján. Az ellenőrző mérés időtartama 60 perc, a mérés utolsó heti órarendi időpontján belül. A hallgatók beosztását a tárgy koordinátora legkésőbb 24 órával korábban a tanszéki honlapon kihirdeti.

   

  A félévközi jegy 30%-a a mérés eleji laboratóriumi beugró dolgozatok átlagából, 20%-a a jegyzőkönyvek átlagából, míg 50%-a az ellenőrző mérés jegyéből tevődik össze.

   

  A vizsgaidőszakban: nincs.

   

   

  11. Pótlási lehetőségek

  A jegyzőkönyv különeljárási díj megfizetése mellett a pótlási időszak végéig adható le késedelmesen.

   

  Az el nem végzett mérések (hiányzás, elégtelen felkészültség) pótlására csak a szorgalmi ill. pótlási időszakban van lehetőség, az alábbiak szerint:

  ·         a félév során legfeljebb 2 mérés pótolható, (beleértve az ellenőrző mérést is), az illető mérésvezetővel (mérésvezetőkkel) előre egyeztetett időpontban

  ·         ha van olyan mérőcsoport, amelyik a pótolandó mérést még nem végezte el, és létszáma lehetővé teszi, hogy még csatlakozzon a pótlást igénybe venni szándékozó hallgató, akkor az adott mérés pótlása számára kizárólag ebben az időpontban lehetséges.

  ·         ha fentiekre (előzetes megbeszélés alapján) nincs mód, akkor a mérés pótolható a pótmérési időpontban is, amely – szükség szerint – a pótlási időszakban lesz meghirdetve.

  ·         tartós és igazolt akadályoztatás esetén a pótláshoz egyéni megbeszélés szükséges.

   

   

  Valamely mérésre kapott, legalább elégséges részosztályzat javítására nincs lehetőség.

  12. Konzultációs lehetőségek

  Igény és egyeztetés szerint.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Az egyes mérési útmutatók megtalálhatók a tárgy tanszéki honlapján.

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

  Kontakt óra

  42

  Készülés előadásokra

  0

  Készülés gyakorlatra

  0

  Készülés laborra

  40

  Készülés zárthelyire

  0

  Házi feladat elkészítése

  0

  Önálló tananyag-feldolgozás

  38

  Vizsgafelkészülés

  0

  Összesen

  120

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék:

  Dr. Kiss Péter

  egyetemi docens

  Villamos Energetika Tanszék

  Dr. Raisz Dávid

  egyetemi docens

  Villamos Energetika Tanszék

  IMSc tematika és módszer

  Emelt szintű laborok, amelyek során a gyorsabb haladás több, összetettebb feladat megtárgyalását, megoldását tesz lehetővé.

  A programban résztvevő hallgatóknak elkülönített laboratóriumi foglalkozást tartunk. A laboratóriumi foglalkozások anyaga a törzsanyag szempontjából nem tér el a programban nem résztvevő hallgatókétól. Az eltérések az egyes laboratóriumi méréseknél a több, bonyolultabb mérés kivitelezése

  IMSc pontozás

  A megszerezhető IMSc pontok száma legfeljebb 20.

  IMSc pontokat a hallgatók a méréseken (kivétel az ellenőrző mérés) szerezhetnek. Minden mérésen maximum 2 IMSc pont szerezhető.

  A méréseken a normál követelményhez tartozó feladatokon túlmenő, további mérési feladat megoldásával szerezhető meg a fenti pontszám, ha a hallgató enélkül jeles eredményt ért el.

  Ha valamely számonkérésen a hallgató szerzett IMSc pontokat, akkor az IMSc pontjainak növelése nem lehetséges e számonkérés újbóli teljesítésével.

   

  Az IMSc pontok megszerzése a programban nem résztvevő hallgatók számára is biztosított.