Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Nagyfeszültségű technika és rendszermenedzsment

  A tantárgy angol neve: nincs megadva

  Adatlap utolsó módosítása: 2023. január 26.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar
  MSc, Villamosmérnök szak, Közös tantárgy 
  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIVEMA27   3/0/0/v 5  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Tamus Zoltán Ádám,
  A tantárgy tanszéki weboldala www.vet.bme.hu
  4. A tantárgy előadója
  Dr. Cselkó Richárd, egyetemi adjunktus, Villamos Energetika Tanszék 
  Dr. Göcsei Gábor, egyetemi docens, Villamos Energetika Tanszék 
  Dr. Németh Bálint, egyetemi docens, Villamos Energetika Tanszék 
  Dr. Tamus Zoltán Ádám, egyetemi docens, Villamos Energetika Tanszék 
  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít Elektrotechnika, Villamos energetika
  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:
  -
  7. A tantárgy célkitűzése A fenntartható energetika új kihívások elé állítja a villamosenergia-rendszer öregedő infrastruktúráját, emiatt elengedhetetlen az iparágban dolgozó mérnökök számára is állapotmenedzsment fogalomkörének és módszereinek alapos ismerete. Ennek megfelelően a tantárgyban bemutatjuk az öregedésmenedzsment alapjait, a minősítés és állapotellenőrzés módszereit, továbbá a karbantartás és a feszültség alatti munkavégzés legújabb technológiáit és technikáit, valamint a műszaki és a gazdasági előnyeit, hátrányait. Kiemelten foglalkozunk a kérdés nagyfeszültségű technikai vonatkozásával is. 
  8. A tantárgy részletes tematikája
  A fenntartható energetika és a villamos villamosenergia-rendszer öregedő elemeinek problémája. A rendszer fenntarthatóságának háttere 
  Az öregedésmenedzsment alapjai, hálózati elemek állapotának ellenőrzése, minősítése 
  Az eszközmanagement módszerei: top-down és bottom-up megközelítés. A módszerek előnyei és hátrányai. 
  Az állapotvizsgálatok elméleti háttere, főbb villamos vizsgálati módszerek, azok eredményeinek kapcsolata a berendezés állapotával. Villamos vizsgálati módszerek nehézségei 
  Nagyfeszültség előállításának módszerei: egyen-, váltó- és impulzusfeszültség esetén.  
  Nagyfeszültségű méréstechnika I.: Nagyfeszültség mérésének módszerei. 
  Nagyfeszültségű méréstechnika II.: Anyagjellemzők mérése, Nagyfeszültségű mérőhidak, részkisülések mérése  
  Túlfeszültségek a villamosenergia-rendszerben. Túlfeszültségvédelem és a szigetelési szintek koordinációja 
  Berendezések főbb karbantartási és javítási technikái I.: Tipikus meghibásodások, transzformátorok, távvezetékek 
  Berendezések főbb karbantartási és javítási technikái II.: Kompozit szigetelők tipikus meghibásodásai és diagnosztikai módszerei 
  A feszültség alatti munkavégzés (FAM) műszaki és gazdasági előnyei és hátrányai 
  A szakszemélyzetet érő erőterek és az ellenük való védekezés 
  Robotok alkalmazhatósága a nagyfeszültségű technikában 
  Dinamikus távvezeték-terhelhetőség (DLR) 
  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) előadás
  10. Követelmények

  Szorgalmi időszakban: egy zárthelyi sikeres teljesítése. 

  Vizsgaidőszakban: Írásbeli vizsga, szóbeli javítási lehetőséggel  

  11. Pótlási lehetőségek A zárthelyi első pótlására a szorgalmi időszakban, második pótlására különeljárási díj ellenében a pótlási héten biztosítunk alkalmat. 
  12. Konzultációs lehetőségek Egyéni megbeszélés szerint. 
  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
  A tanszéki weboldalon található elektronikus jegyzetek, segédanyagok 
  Digitális tanagyag: https://edu.vik.bme.hu/ 
  Németh - Horváth: Nagyfeszültségű szigeteléstechnika Tankönyvkiadó, Budapest, 1990. 
  William M. Flanagan: Handbook of Transformer Design and Applications, McGraw-Hill, 1992 
  Bartnikas - Srivastava ed: Power and communication cables: Theory and application, IEEE Press, New York, NY, 1999 
  ditor(s): E. Kuffel, W.S. Zaengl, J. Kuffel, High Voltage Engineering Fundamentals (Second Edition), 2000,Elsevier 
  Luspay szerk.: Közép és nagyfeszültségű hálózati berendezések vizsgálata, Magyar Áramszolgáltatók Egyesülete, Budapest, 2000 
  H. Lee Willis- Randall R. Schrieber: Ageing Power Delivery Infrastructures, Second Edition, CRC Press, 2013. 
  Naidu, M. S. and Kamaraju, V.: High Voltage Engineering, McGraw-Hill Education,2013 
  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra42
  Félévközi készülés órákra14
  Felkészülés zárthelyire20
  Házi feladat elkészítése0
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása20
  Vizsgafelkészülés24
  Összesen150
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta
  Dr. Cselkó Richárd, egyetemi adjunktus, Villamos Energetika Tanszék 
  Dr. Göcsei Gábor, egyetemi docens, Villamos Energetika Tanszék 
  Dr. Németh Bálint, egyetemi docens, Villamos Energetika Tanszék 
  Dr. Tamus Zoltán Ádám, egyetemi docens, Villamos Energetika Tanszék