Épületvillamossági számítógépes tervezés

A tantárgy angol neve: Computer Aided Design in Building's Electricity

Adatlap utolsó módosítása: 2023. január 17.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar
MSc képzés Villamosmérnök szak, Épületvillamosság mellékspecializáció
Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VIVEMA23   2/1/0/v 5  
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Kiss István,
4. A tantárgy előadója

Dr. Kiss István, egyetemi docens, Villamos Energetika Tanszék
Dr. Iváncsy Tamás, egyetemi docens, Villamos Energetika Tanszék

 

5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít BSc elektrotechnikai, villamos energetikai alapismeretek
6. Előtanulmányi rend
Kötelező:
NEM
(TárgyEredmény( "BMEVIVEMA12", "jegy" , _ ) >= 2
VAGY
TárgyEredmény("BMEVIVEMA12", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0)

A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

Ajánlott:
-
7. A tantárgy célkitűzése Mind a hallgatók, mind a szakma részéről jelentős igény mutatkozik arra, hogy az épületvillamossági tervezésben alapvető ismeretekkel rendelkező villamosmérnök hallgatók jelenjenek meg a munkaerőpiacon. A mellékspecializáció keretében a korszerű épületvillamossági tervezés alapismereteit kívánjuk átadni, amelyeknek részét képezik a modern világítástechnika ismeretei, az épületvillamosság intelligens megoldásaival kapcsolatos ismeretek, valamint a tervkészítés mára teljesen számítógép alapúvá vált folyamatával és az alkalmazott eszközökkel kapcsolatos ismeretek.
8. A tantárgy részletes tematikája
Előadások

1. hét: Bevezetés. A tervezés, mint műszaki kommunikáció. Alapfogalmak, általános szabályok. 
2. hét: A számítógépes tervezés területei. Készülékjelölések.
3. hét: Az épületvillamossági tervezés tipikus feladatai. Szabványok, rendeletek. Házi feladatok kiadása
4. hét: Egyszerű elosztószekrény tervezése motorvédelemhez. A feladat megoldásához szükséges lépések áttekintése mintaterv elemzésével.
5. hét: Ábrázolási, rajzkészítési szabályok, rajzszámozási rendszerek
6. hét: A dokumentáció részei: műszaki leírás, tervezői nyilatkozat, tervrajzok, műbizonylatok, mérési jegyzőkönyvek, kiviteli terv, stb.
7. hét: Tervfajták: energiaellátási hálózat, világítási hálózat, gyengeáramú hálózat, túlfeszültség- és zavarvédelem, stb. Nyomvonaltervek, vonalas kapcsolási rajzok, elosztószekrény, homolokképrajz.
8. hét: Energiaigény meghatározását elősegítő eszközök. Világítástechnikai tervezőprogramok.
9. hét: Méretezési és kiválasztási feladatokat segítő eszközök (keresztmetszet-kiválasztás, védelmi eszközök kiválasztása, ellenőrzés szelektivitás és áramütés elleni védelem szempontjából).
10. hét: Villamos, mágneses és elektromágneses ellenőrző számítások.
11. hét: Villámvédelmi tervezőprogramok 1. Működési alapok, MSZ EN 62305 szabvány áttekintése
12. hét: Villámvédelmi tervezőprogramok 2. Alkalmazások.
13. hét: Adatcsere az egyes tervezőrendszerek között. Tipikus adatformátumok.
14: hét: AutoCAD programozási esettanulmányok.
 
Gyakorlatok
·       WS-CAD alapismeretek, telepítés, egyszerű elosztószekrény tervezési lépései, áramköri rajz.
·       Szekrényrajz készítése WS-CAD program segítségével
·       Nyomvonalrajz készítése. WS-CAD-ben
·       AutoCAD alapismeretek, modell tér, „papír tér”, tipikus tervezési feladatok.
·       Kapcsolási vázlat, nyomvonalrajz készítés AutoCAD-ben
·       3D modellek (kapcsolóberendezések és a bennük alkalmazott készüléke) AutoCAD-ben
·       Egyszerű esettanulmányok a félév során ismertetett tervezést segítő programokkal. 
9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) Előadás, számítógépes gyakorlat.
10. Követelmények

A szorgalmi időszakban a hallgatóknak egy önálló tervezési házi feladatot kell készíteniük. Az aláírás feltétele az elfogadott házi feladat.

Vizsgaidőszakban: Írásbeli vizsga szóbeli javítási lehetőséggel 

11. Pótlási lehetőségek A tervezési feladat késedelmesen a pótlási héten adható le.
12. Konzultációs lehetőségek Egyéni megbeszélés szerint.
13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

A tanszéki weboldalon található elektronikus jegyzetek, segédanyagok

A bemutatott programok digitálisan elérhető kézikönyvei

Dési Albert: Épületvillamosság. 9., átdolgozott kiadás, Budapest, 2021.

Épületvillamossági kézikönyv. Schneider E., 2007.

14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
Kontakt óra42
Félévközi készülés órákra28
Felkészülés zárthelyire-
Házi feladat elkészítése20
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása24
Vizsgafelkészülés36
Összesen150
15. A tantárgy tematikáját kidolgozta Dr. Kiss István, egyetemi docens, Villamos Energetika Tanszék
Dr. Iváncsy Tamás, egyetemi docens, Villamos Energetika Tanszék