Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Épületvillamossági számítógépes tervezés

  A tantárgy angol neve: Computer Aided Design in Building's Electricity

  Adatlap utolsó módosítása: 2023. január 17.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar
  MSc képzés Villamosmérnök szak, Épületvillamosság mellékspecializáció
  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIVEMA23   2/1/0/v 5  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Kiss István,
  4. A tantárgy előadója

  Dr. Kiss István, egyetemi docens, Villamos Energetika Tanszék
  Dr. Iváncsy Tamás, egyetemi docens, Villamos Energetika Tanszék

   

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít BSc elektrotechnikai, villamos energetikai alapismeretek
  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  NEM
  (TárgyEredmény( "BMEVIVEMA12", "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY
  TárgyEredmény("BMEVIVEMA12", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0)

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

  Ajánlott:
  -
  7. A tantárgy célkitűzése Mind a hallgatók, mind a szakma részéről jelentős igény mutatkozik arra, hogy az épületvillamossági tervezésben alapvető ismeretekkel rendelkező villamosmérnök hallgatók jelenjenek meg a munkaerőpiacon. A mellékspecializáció keretében a korszerű épületvillamossági tervezés alapismereteit kívánjuk átadni, amelyeknek részét képezik a modern világítástechnika ismeretei, az épületvillamosság intelligens megoldásaival kapcsolatos ismeretek, valamint a tervkészítés mára teljesen számítógép alapúvá vált folyamatával és az alkalmazott eszközökkel kapcsolatos ismeretek.
  8. A tantárgy részletes tematikája
  Előadások

  1. hét: Bevezetés. A tervezés, mint műszaki kommunikáció. Alapfogalmak, általános szabályok. 
  2. hét: A számítógépes tervezés területei. Készülékjelölések.
  3. hét: Az épületvillamossági tervezés tipikus feladatai. Szabványok, rendeletek. Házi feladatok kiadása
  4. hét: Egyszerű elosztószekrény tervezése motorvédelemhez. A feladat megoldásához szükséges lépések áttekintése mintaterv elemzésével.
  5. hét: Ábrázolási, rajzkészítési szabályok, rajzszámozási rendszerek
  6. hét: A dokumentáció részei: műszaki leírás, tervezői nyilatkozat, tervrajzok, műbizonylatok, mérési jegyzőkönyvek, kiviteli terv, stb.
  7. hét: Tervfajták: energiaellátási hálózat, világítási hálózat, gyengeáramú hálózat, túlfeszültség- és zavarvédelem, stb. Nyomvonaltervek, vonalas kapcsolási rajzok, elosztószekrény, homolokképrajz.
  8. hét: Energiaigény meghatározását elősegítő eszközök. Világítástechnikai tervezőprogramok.
  9. hét: Méretezési és kiválasztási feladatokat segítő eszközök (keresztmetszet-kiválasztás, védelmi eszközök kiválasztása, ellenőrzés szelektivitás és áramütés elleni védelem szempontjából).
  10. hét: Villamos, mágneses és elektromágneses ellenőrző számítások.
  11. hét: Villámvédelmi tervezőprogramok 1. Működési alapok, MSZ EN 62305 szabvány áttekintése
  12. hét: Villámvédelmi tervezőprogramok 2. Alkalmazások.
  13. hét: Adatcsere az egyes tervezőrendszerek között. Tipikus adatformátumok.
  14: hét: AutoCAD programozási esettanulmányok.
   
  Gyakorlatok
  ·       WS-CAD alapismeretek, telepítés, egyszerű elosztószekrény tervezési lépései, áramköri rajz.
  ·       Szekrényrajz készítése WS-CAD program segítségével
  ·       Nyomvonalrajz készítése. WS-CAD-ben
  ·       AutoCAD alapismeretek, modell tér, „papír tér”, tipikus tervezési feladatok.
  ·       Kapcsolási vázlat, nyomvonalrajz készítés AutoCAD-ben
  ·       3D modellek (kapcsolóberendezések és a bennük alkalmazott készüléke) AutoCAD-ben
  ·       Egyszerű esettanulmányok a félév során ismertetett tervezést segítő programokkal. 
  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) Előadás, számítógépes gyakorlat.
  10. Követelmények

  A szorgalmi időszakban a hallgatóknak egy önálló tervezési házi feladatot kell készíteniük. Az aláírás feltétele az elfogadott házi feladat.

  Vizsgaidőszakban: Írásbeli vizsga szóbeli javítási lehetőséggel 

  11. Pótlási lehetőségek A tervezési feladat késedelmesen a pótlási héten adható le.
  12. Konzultációs lehetőségek Egyéni megbeszélés szerint.
  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  A tanszéki weboldalon található elektronikus jegyzetek, segédanyagok

  A bemutatott programok digitálisan elérhető kézikönyvei

  Dési Albert: Épületvillamosság. 9., átdolgozott kiadás, Budapest, 2021.

  Épületvillamossági kézikönyv. Schneider E., 2007.

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra42
  Félévközi készülés órákra28
  Felkészülés zárthelyire-
  Házi feladat elkészítése20
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása24
  Vizsgafelkészülés36
  Összesen150
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta Dr. Kiss István, egyetemi docens, Villamos Energetika Tanszék
  Dr. Iváncsy Tamás, egyetemi docens, Villamos Energetika Tanszék