Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Intelligens épületek és világítási rendszerek

  A tantárgy angol neve: nincs megadva

  Adatlap utolsó módosítása: 2023. január 19.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar
  Villamosmérnök MSc
  Épületvillamosság Mellékspecializáció
  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIVEMA22   2/1/0/v 5  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Iváncsy Tamás,
  4. A tantárgy előadója

  Dr. Iváncsy Tamás, egyetemi docens, Villamos Energetika Tanszék 

  Dr. Kiss István, egyetemi docens, Villamos Energetika Tanszék

  7. A tantárgy célkitűzése

  Megismertetni a hallgatóságot a kis- és nagyépületek automatizálásának lehetőségeivel. A tárgy keretében részletesebben foglalkozunk a központi épületgépészet elemeivel és ezek automatizálásának lehetőségeivel, az épület komforttereinek automatizálásának lehetőségeivel, a különböző automatizálások megvalósítására használt buszrendszerek működésével, felépítésével. A világítási rendszerek automatizálása kapcsán megvizsgáljuk a különböző típusú fényforrásokat automatizálással szemben támasztott igényeit is.

  8. A tantárgy részletes tematikája Előadások tematikája:
      Komfort, biztonság és fenntarthatóság az épületekben 
          Ideális belső terek követelményei, kihívásai
          Hőmérséklet, hőérzet
          Levegőminőség
          Beteg épületek (Sic building syndrome)
          Vizuális komfort
      A hőenergia szállítása
          Hőcserélők és közvetítő közegek
          Szivattyúk, szivattyúk kapcsolásia
          Szelepek típusai
          Hőközpont kialakítása
          Hőmérséklet szabályozás
      A hőenergia előállítása
          Hőszivattyúk típusai, működése
          Variable Refrigerator Volume (VRV), Variable Refrigerator Flow (VRF)
          Deresedés problémái
          Kazánok típusai
          Távhő fogadása
          Napkollektorok
          Chillerek és szabadhűtő gépek
      A hőenergia hasznosítása
          Radiátorok, konvekciós hőátadási folyamat
          Padlókonvektor
          Felületfűtés, felülethűtés
          Harmatpont miatt kialkuló problémák elkerülése
          Ventilátoros hűtő- és fűtőtestek
      Légtechnika
          Épületek szellőztetése
          Légcsatorna hálózat elemei
          Légkezelők típusai, felépítésük, vezérlésük
          Hővisszanyerés
          Párásítás, páramentesítés
      Tűzvédelem, hő- és füstmentesítés; Használati melegvíz előállítása
          Hő és füstmentesítés elemei, vezérlésük
          Túlnyomásos lépcsőház
          JET ventilátor funkciói
          HMV tartályok, cirkulációs rendszer
          Csíramentesítés
      Épületek villamosenergia ellátása; Betáplálási lehetőségek; Kisfeszültségű energiaelosztás
          KöF betáplálás, KiF betáplálás
          Megbízható villamosenergia ellátás
          Túlterhelés- és zárlatvédelem
          Érintésvédelem és földelési rendszerek
          Túlfeszültség védelem 
          Fogyasztásmérés
          Vezérlő és jelzőkészülékek
      Hagyományos világításvezérlés, villamos fűtés, kapcsolóeszközök
          Kioldók
          Terheléskapcsolók
          Kontaktor, kontaktor kiválasztás alapjai
          Hagyományos világítási áramkörök
          Villamos fűtés
      Épületautomatizálási alapok, terepi eszközök
          Folyamatműszerezés
          Irányító és irányitott rendszerek az épületekben
          Buszrendszerek alapjai
          Fizikai adatpontok 
          Terepi eszközök, érzékelők, beavatkozók, távadók
      Épületautomatika, DDC készülékek, vezérlőszekrények, felügyelet
          PLC és DDC eszközök, felépítésük
          Központi vezérlések
          Épületgépészeti vezérlőszekrények, szerelvények 
          Felügyeleti rendszerek
      Komfort terek automatizálása, a KNX szabvány
          Egyedi zónaszabályozás
          KNX topológiai kialakítása
          Fűtés, hűtés vezérlés
          Világítás vezérlés, kapcsolat a DALI busszal
      Világítási alapismeretek
          Világítástechnikai alapfogalmak
          Elektromágneses spektrum, fény
          Fénykeltés
          Sugárzási törvények
          Láthatósági függvények
          Fényáram, megvilágítás, fényerősség, fénysűrűség
          Fényelnyelés, reflexió
          Fényhasznosítás
      Fényforrások és lámpatestek típusai
          Hőmérsékleti sugárzók
          Kisülőlámpák
          Szilárdtest sugárzók
          Lámpatestek tervezési szempontjai
          Lámpatestek fényeloszlásának mérése
          Káprázás
      Fényforrások és vezérlési elveik
          Áramköri szerelvények fényforrásokhoz
          Előtétek, gyújtók
      Fényforrások újragyújtása

  Gyakorlatok tematikája:
      Belső terek automatizálása, KNX és DALI alkalmazása
          DALI buszkábelek
          Energiaellátás
          DALI kommunikáció
          Kábelezés kialakítása
      KNX rendszer címzési eljárásai, kommunikációja
          Fizikai és csoportcím kialakítása, használata
          KNX távirat felépítése, jellemzői
          Busz arbitráció, nyugtázás, hibadetektálás
          KNX rendszer felprogramozása, paraméter beállítások
      MODBUS protokoll
          MODBUS, MODBUS Plus, BODBUS TCP/IP
          Tranzakciók
          MODBUS SCII és RTU
          MODBUS keret felépítése
          Hibadetektálás, LRC, CRC
          MODBUS RS485 fizikai réteggel
      PROFIBUS és PROFINET
          PROFIBUS DP, PROFIBUS PA
          Buszkábelek tulajdinságai
          Buszhozzáférési eljárás
          Protokollok szintjei
          DP és PA összekapcsolása
          Hálózati eszközök, Switched Ethernet
          MAC és MAC táblázat
          IP címek és Ethernet keret felépítése
          TCP/IP távirat felépítése
          VLAN működése 
          PROFINET jellemzői
          PROFINET variánsok
          NRT és RT kommunikáció
      Vagyonvédelmi rendszerek és érzékelők
          Riasztórendszerek
          Riasztórendszerek érzékelői
          Teljes körű védelem
          MABISZ irányelvek
      Tűzjelző rendszerek és érzékelők
          Tűzjelzés figyelt paraméterei
          Füstérzékelők típusai és működése
          Hőérzékelők
      OTSZ és TvMI
     
  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) Előadás, gyakorlat
  10. Követelmények Szorgalmi időszakban:
  Egy nagy zárthelyi dolgozat legalább elégséges megírása
  Elővizsga: az jelentkezhet, aki a vizsgára bocsátás feltételeit teljesítette a szorgalmi időszakban.
  Vizsgaidőszakban:
  Írásbeli vizsga, szóbeli korrekciós lehetőséggel

  11. Pótlási lehetőségek A ZH pótlására a szorgalmi időszakban 1 alkalmat biztosítunk. Ezen felül egy összevont pótZH alkalmat biztosítunk a pótlási időszakban.
  12. Konzultációs lehetőségek Egyéni megbeszélés szerint.
  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom A tanszéki weboldalon található elektronikus jegyzetek, segédanyagok

  Digitális tanagyag: https://edu.vik.bme.hu/

  Szandtner, K.- Kovács, K.: Épületinformatika. Phare Informatikai Műszaki Menedzser­asszisztens, akkreditált iskolai rendszerű felsőfokú szakképzés előadási anyaga kéziratban. BME, Budapest, 1997. (Tanszéki kiadvány).

  Kovács, K.: Az instabus EIB üzemeltetési és felügyeleti rendszer. EIB Felhasználói Club, Budapest, 1998,

  Stefányi, I.- Szandtner, K.: Villamos kapcsolókészülékek. Műegyetemi kiadó, Budapest, 2002. Nívódíjas egyetemi jegyzet, 51309.

  Panzer, P.: Elektronikus készülékek túlfeszültség- és zavarfeszültség-védelme. Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1990.

  Lukács, Gy. ‑ Herwert, M. ‑ Kármán, J. ‑ Gábor, L. szerkesztésében.: Vagyonvédelmi nagykönyv. CEDIT Információtechnikai Kft., Budapest, 1997.

  Rose, M.: Gebäudesystemtechnik in Wohn- und Zweckbau mit dem EIB. Hüthig Verlag Heidelberg, 1995.

  Majoros András: Belsőtéri vizuális komfort Terc, Budapest2004.

  Majoros András: Speciális középület világítások, Műegyetem Kiadó, Budapest, 2002.
  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra42
  Félévközi készülés órákra28
  Felkészülés zárthelyire24
  Házi feladat elkészítése0
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása10
  Vizsgafelkészülés46
  Összesen150
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta Dr. Iváncsy Tamás, egyetemi docens, Villamos Energetika Tanszék,
  Dr. Kiss István, egyetemi docens, Villamos Energetika Tanszék