Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Elektromos és hibrid járművek

  A tantárgy angol neve: Electric and Hybrid Vehicles

  Adatlap utolsó módosítása: 2023. január 13.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar
  Villamosmérnöki MSc szak
  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIVEMA21   2/1/0/v 5  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Számel László,
  A tantárgy tanszéki weboldala www.vet.bme.hu
  4. A tantárgy előadója

  Dr. Balázs Gergely György, egyetemi docens, Villamos Energetika Tanszék

  Dr. Számel László, egyetemi docens, Villamos Energetika Tanszék
  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít Villamos gépek, villamos hajtások, teljesítményelektronika, szabályozástechnika, energiatárolók
  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  NEM
  (TárgyEredmény( "BMEVIVEMA08", "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY
  TárgyEredmény("BMEVIVEMA08", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0)

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

  7. A tantárgy célkitűzése

  A tárgy célja megismertetni a hallgatókkal a napjainkban egyre fontosabb mérnöki kompetenciákat és ismereteket: rendszermérnöki (System engineering), minőségbiztosításimérnöki (Quality engineering), követelménymérnöki (Requirement engineering) verifikációs és validációs mérnöki (Verification and validation engineering), és biztonságimérnöki (Safety engineering) tématerületeken, fókuszálva az elektromos és hibrid járművek specialitásaira.

  A tantárgyban nagy hangsúlyt fektetünk az elmélet mellett a gyakorlati tudás elsajátítására, ezért a félév során valós példákon és esettanulmányokon keresztül ismerik meg a hallgatók az egyes tématerületeket. A rendszermérnöki kompetencia elsajátításhoz a hallgatók megismerkednek az elektromos és hibrid járműhajtások részegységeivel, rendszer szintű felépítéssel, szabályozással, energiatároló és energiaellátó rendszereikkel, valamint különböző hibrid-elektromos topológiákkal. A tárgyban nagy hangsúlyt kapnak az elektromos és hibrid járművekkel kapcsolatos minőségbiztosítási rendszerek, ezen kívül a tárgy gyakorlati példákon keresztül megismerteti a hallgatókat követelménymérnöki, verifikációs és validációs mérnöki, valamint biztonságimérnöki alapokkal és folyamatokkal.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  Az előadások részletes tematikája:

   ·         1. hét, Elektromos és hibrid járművek fajtái. Vontatáshoz szükséges vonóerő-sebesség jelleggörbe, és vontatási teljesítmény. Vonóerő, utazási sebesség és fékerő szabályozás követelményei.

  ·         2. hét, Elektromos és hibrid járművek felépítése, részegységei, a fő- és a segédüzem feladatai.

  ·         3-4. hét, Járművek fedélzeti energiatárói, töltési módok. Felsővezetékes energiaellátás megoldásai városi és vasúti járművekhez. Több áramnemes mozdonyok és motorvonatok.

  ·         5-6 hét, Egyenáramú motoros járműhajtások: Jellegzetes járműtípusok villamos hajtásainak és fejlesztési irányainak ismertetése (földalatti metró, városi villamosok, mozdonyok).

  ·         7-8. hét, Váltakozó áramú motoros járműhajtások: Városi villamosok, trolibuszok, metrók villamos szabályozott villamos hajtásai. Jellegzetes járműtípusok és fejlesztési irányok ismertetése.

  ·         8-9. hét, Elektromos és hibrid autók, hajók, repülőgépek felépítése, jellemző topológiák, fejlesztési irányok.

  ·         10-11. hét, Elektromos és hibrid járművekre vonatkozó minőségbiztosítási rendszerek alapjai és folyamatai, auditok típusai, kockázatok kezelése.

  ·         12. hét, Elektromos és hibrid járművek követelményrendszere a rendszer szinttől a komponensekig, verifikációs és validációs módszerek alkalmazása

  ·         13-14. hét, Funkcionális biztonsági alapok, szabványok. Biztonsági folyamatok (V modell, FHA, PSSA, FMEA, SSA).  

   

  A gyakorlatok/laborok részletes tematikája:

   

  ·         Villamos hajtásrendszer részegységei: villamos motor típusok, teljesítményelektronikai rendszerek, energiatárlók

  ·         Járművek vonóerőszükségletének, menetdiagramjának számítása. Járművek energiaigénye és hatásfoka. Járművek hálózatkímélő táplálásának vizsgálata.

  ·         Egyenáramú motoros járművek – konkrét járműhajtás megismerése és vizsgálata

  ·         Váltakozó áramú motoros járművek – konkrét járműhajtás megismerése és vizsgálata

  ·         Járműhajtások méretezése és modellezése

  ·         Hibrid jármű követelményrendszerének felállítása és vizsgálata

  ·         Korszerű hibrid jármű funkcionális biztonsági analízise

  ·         Korszerű hibrid jármű funkcionális biztonsági analízise


   

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Előadás, gyakorlat.

  10. Követelmények

  Szorgalmi időszakban:

  A félév folyamán egy zárthelyit írnak. Az aláírás feltétele a zárthelyi dolgozat legalább elégséges szintű teljesítése.

  A szorgalmi időszakban a hallgatóknak egy rendszertervezéssel kapcsolatos házi feladatot kell készíteni.

  Vizsgaidőszakban:

  Szóbeli vizsga. 

  11. Pótlási lehetőségek A szorgalmi időszakban a zárthelyihez pótlási lehetőséget biztosítunk. A pótlási időszakban egy pótlási lehetőség van.
  12. Konzultációs lehetőségek Egyéni megbeszélés szerint.
  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  A tanszéki weboldalon található elektronikus jegyzetek, segédanyagok

   

  Schmidt I., Rajki I., Vincze Gyné: Járművillamosság. Egyetemi tankönyv. ISBN 963 420 7103

  Műegyetemi Kiadó, Budapest. 2002.

  Vincze Gyuláné, Balázs Gergely: Villamos járművek

   https://regi.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0048_VIVEM263HU/adatok.html 

  Digitális tanagyag: https://edu.vik.bme.hu/
  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra42
  Félévközi készülés órákra28
  Felkészülés zárthelyire24
  Házi feladat elkészítése10
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása10
  Vizsgafelkészülés36
  Összesen150
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Dr. Balázs Gergely György, egyetemi docens, Villamos Energetika Tanszék

  Dr. Számel László, egyetemi docens, Villamos Energetika Tanszék