Elektromos és hibrid járművek

A tantárgy angol neve: Electric and Hybrid Vehicles

Adatlap utolsó módosítása: 2023. január 13.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar
Villamosmérnöki MSc szak
Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VIVEMA21   2/1/0/v 5  
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Számel László,
A tantárgy tanszéki weboldala www.vet.bme.hu
4. A tantárgy előadója

Dr. Balázs Gergely György, egyetemi docens, Villamos Energetika Tanszék

Dr. Számel László, egyetemi docens, Villamos Energetika Tanszék
5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít Villamos gépek, villamos hajtások, teljesítményelektronika, szabályozástechnika, energiatárolók
6. Előtanulmányi rend
Kötelező:
NEM
(TárgyEredmény( "BMEVIVEMA08", "jegy" , _ ) >= 2
VAGY
TárgyEredmény("BMEVIVEMA08", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0)

A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

7. A tantárgy célkitűzése

A tárgy célja megismertetni a hallgatókkal a napjainkban egyre fontosabb mérnöki kompetenciákat és ismereteket: rendszermérnöki (System engineering), minőségbiztosításimérnöki (Quality engineering), követelménymérnöki (Requirement engineering) verifikációs és validációs mérnöki (Verification and validation engineering), és biztonságimérnöki (Safety engineering) tématerületeken, fókuszálva az elektromos és hibrid járművek specialitásaira.

A tantárgyban nagy hangsúlyt fektetünk az elmélet mellett a gyakorlati tudás elsajátítására, ezért a félév során valós példákon és esettanulmányokon keresztül ismerik meg a hallgatók az egyes tématerületeket. A rendszermérnöki kompetencia elsajátításhoz a hallgatók megismerkednek az elektromos és hibrid járműhajtások részegységeivel, rendszer szintű felépítéssel, szabályozással, energiatároló és energiaellátó rendszereikkel, valamint különböző hibrid-elektromos topológiákkal. A tárgyban nagy hangsúlyt kapnak az elektromos és hibrid járművekkel kapcsolatos minőségbiztosítási rendszerek, ezen kívül a tárgy gyakorlati példákon keresztül megismerteti a hallgatókat követelménymérnöki, verifikációs és validációs mérnöki, valamint biztonságimérnöki alapokkal és folyamatokkal.

8. A tantárgy részletes tematikája

Az előadások részletes tematikája:

 ·         1. hét, Elektromos és hibrid járművek fajtái. Vontatáshoz szükséges vonóerő-sebesség jelleggörbe, és vontatási teljesítmény. Vonóerő, utazási sebesség és fékerő szabályozás követelményei.

·         2. hét, Elektromos és hibrid járművek felépítése, részegységei, a fő- és a segédüzem feladatai.

·         3-4. hét, Járművek fedélzeti energiatárói, töltési módok. Felsővezetékes energiaellátás megoldásai városi és vasúti járművekhez. Több áramnemes mozdonyok és motorvonatok.

·         5-6 hét, Egyenáramú motoros járműhajtások: Jellegzetes járműtípusok villamos hajtásainak és fejlesztési irányainak ismertetése (földalatti metró, városi villamosok, mozdonyok).

·         7-8. hét, Váltakozó áramú motoros járműhajtások: Városi villamosok, trolibuszok, metrók villamos szabályozott villamos hajtásai. Jellegzetes járműtípusok és fejlesztési irányok ismertetése.

·         8-9. hét, Elektromos és hibrid autók, hajók, repülőgépek felépítése, jellemző topológiák, fejlesztési irányok.

·         10-11. hét, Elektromos és hibrid járművekre vonatkozó minőségbiztosítási rendszerek alapjai és folyamatai, auditok típusai, kockázatok kezelése.

·         12. hét, Elektromos és hibrid járművek követelményrendszere a rendszer szinttől a komponensekig, verifikációs és validációs módszerek alkalmazása

·         13-14. hét, Funkcionális biztonsági alapok, szabványok. Biztonsági folyamatok (V modell, FHA, PSSA, FMEA, SSA).  

 

A gyakorlatok/laborok részletes tematikája:

 

·         Villamos hajtásrendszer részegységei: villamos motor típusok, teljesítményelektronikai rendszerek, energiatárlók

·         Járművek vonóerőszükségletének, menetdiagramjának számítása. Járművek energiaigénye és hatásfoka. Járművek hálózatkímélő táplálásának vizsgálata.

·         Egyenáramú motoros járművek – konkrét járműhajtás megismerése és vizsgálata

·         Váltakozó áramú motoros járművek – konkrét járműhajtás megismerése és vizsgálata

·         Járműhajtások méretezése és modellezése

·         Hibrid jármű követelményrendszerének felállítása és vizsgálata

·         Korszerű hibrid jármű funkcionális biztonsági analízise

·         Korszerű hibrid jármű funkcionális biztonsági analízise


 

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

Előadás, gyakorlat.

10. Követelmények

Szorgalmi időszakban:

A félév folyamán egy zárthelyit írnak. Az aláírás feltétele a zárthelyi dolgozat legalább elégséges szintű teljesítése.

A szorgalmi időszakban a hallgatóknak egy rendszertervezéssel kapcsolatos házi feladatot kell készíteni.

Vizsgaidőszakban:

Szóbeli vizsga. 

11. Pótlási lehetőségek A szorgalmi időszakban a zárthelyihez pótlási lehetőséget biztosítunk. A pótlási időszakban egy pótlási lehetőség van.
12. Konzultációs lehetőségek Egyéni megbeszélés szerint.
13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

A tanszéki weboldalon található elektronikus jegyzetek, segédanyagok

 

Schmidt I., Rajki I., Vincze Gyné: Járművillamosság. Egyetemi tankönyv. ISBN 963 420 7103

Műegyetemi Kiadó, Budapest. 2002.

Vincze Gyuláné, Balázs Gergely: Villamos járművek

 https://regi.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0048_VIVEM263HU/adatok.html 

Digitális tanagyag: https://edu.vik.bme.hu/
14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
Kontakt óra42
Félévközi készülés órákra28
Felkészülés zárthelyire24
Házi feladat elkészítése10
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása10
Vizsgafelkészülés36
Összesen150
15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

Dr. Balázs Gergely György, egyetemi docens, Villamos Energetika Tanszék

Dr. Számel László, egyetemi docens, Villamos Energetika Tanszék