Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Védelmi rendszerek és méréstechnika

  A tantárgy angol neve: Protection Systems and Measurement Technology

  Adatlap utolsó módosítása: 2023. szeptember 7.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar
  villamosmérnöki szak
  MSc képzés
  Villamosenergia-rendszerek főspecializáció
  A2 tantárgy

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIVEMA17   2/1/0/v 5  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Kiss Péter,
  4. A tantárgy előadója

  Dr. Kiss Péter, docens, BME-VIK Villamos Energetika Tanszék

  Dr. Ladányi József, docens, BME-VIK Villamos Eenergetika Tanszék

  Hackel Kristóf, Protecta Kft.

  egyéb meghívott előadók
  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít villamos energetika, villamosenergia-rendszerek elemei, felépítése, alapvető méréstechnikai alapismeretek
  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  NEM
  (TárgyEredmény( "BMEVIVEMA04", "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY
  TárgyEredmény("BMEVIVEMA04", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0)

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

  7. A tantárgy célkitűzése A tárgy célja, hogy megismertesse a hallgatókkal a villamosenergia-rendszerben, az erőművekben, az ipari és kommunális hálózaton fellépő meghibásodások hárítására szolgáló védelmek elveit, beállításait, a korszerű megvalósításhoz szükséges méréstechnikai és mikroprocesszoros jelfeldolgozáshoz kapcsolódó ismereteket, a rendszerirányítással kommunikálni képes intelligens védelmekkel bezárólag, továbbá a VER megbízható működését fenntartó üzemviteli és üzemzavar elhárító automatikák feladatait és kialakítását. 
  8. A tantárgy részletes tematikája

  Előadások:

  1. Védelmi alapfogalmak, védelmekkel és védelmi rendszerekkel szemben támasztott követelmények, generációk, védelmi rendszer tervezése. Védelmi tartalékolás, távoli, közeli tartalékvédelem, megszakító beragadási védelem. Védelmi filozófia és stratégia, megoldások. Túláramvédelem.
  2. Automatikák felosztása, feladatuk, szerepük a villamosenergia-rendszerben. Visszakapcsoló, átkapcsoló és rendszerautomatikák. Zárlati teljesítményirány érzékelés.
  3. Differenciál elvű védelmek és megoldások.
  4. Távolsági védelmek.
  5. Védelmi parancsátvitel. Hálózati inverterek védelmei.
  6. Komplex transzformátor védelem funkciói: túláramvédelem, differenciál védelem, felharmonikus reteszelés, védelem a bekapcsolási áramlökések ellen. Komplex generátor védelem jellemző funkciói: 100 %-os testzárlat védelem, aszimmetria védelem, forgórész védelem, szinkronozás.
  7. Primer és szekunder mérőváltók, a jelek galvanikus leválasztása. Áramváltó méretezése.
  8. VER mennyiségek speciális méréstechnikai megoldásai, védelmekben alkalmazott korszerű méréstechnikai és SW technológiai megoldások.
  9. A védelmek illesztése az alállomási üzemirányítási rendszerbe. Az üzemirányítási rendszer feladata, felépítése. A védelmek és az üzemirányítási rendszer összeolvadása. Az üzemirányítási feladatok megvalósítása komplex védelmi készülékekkel.
  10. A digitális védelmek a korszerű alállomási információs rendszerben. A szerver-kliens kapcsolat az Ethernet rendszerben. WAMS. A kommunikációs feladatok az információs rendszerben. Hagyományos és korszerű megoldások. Kommunikációs szabvány és megvalósítása a korszerű védelmekben. Fejlődési tendenciák az alállomási szekunder technológiában.
  11. Elektromágneses összeférhetőség (EMC) fogalma, zavarjelenségek, EMC megvalósításának módja, EMC tervezés.
  12. Alállomási elektromágneses zavartípusok, környezetek és jelvezetékek osztályozása, zavartűrés vizsgálati eljárások.
  13. Alállomási árnyékolási megoldások, földelés és EMC. 

  Gyakorlatok:

  1. Transzformátor differenciál védelme
  2. Távolsági védelem beállítás számítása.
  3. Túláram-idő védelem beállítás számítása középfeszültségű sugaras hálózaton 1.
  4. Túláram-idő védelem beállítás számítása középfeszültségű sugaras hálózaton 2.
  5. Túláram-idő védelem beállítás számítása közép/kisfeszültségű transzformátor leágazó védelme esetén.
  6. Zárlatkorlátozás, megszakítóberagadási védelmek, visszakapcsoló automatika, zavaríró regisztrátumok elemzése.
  7. Digitális védelem felprogramozása.
  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) Multimédiás eszközökkel támogatott előadás, gyakorlati számítási feladatok, esettanulmányok.
  10. Követelmények

  Szorgalmi időszakban:

  Az aláírás megszerzésének feltétele:

  • a zárthelyi legalább 40%-os szintű teljesítése;
  • részvétel az előadások és gyakorlatok legalább 70%-án.
  Vizsgaidőszakban:

  A vizsgára bocsátás feltétele a félévközi követelmények teljesítése.

  A félév lezárásának módja: Írásbeli vizsga az előadott és az önálló feldolgozásra kijelölt tananyagból szóbeli javítási lehetőséggel.

  A végső érdemjegy a zárthelyin és az írásbeli/szóbeli vizsgán szerzett jegy 20%, ill. 80%-os súlyozással számított átlaga.

  A tárgyból elővizsgát tartunk a pótlási héten.

  11. Pótlási lehetőségek A félév során lehetőséget adunk a nagyzárthelyi egyszeri pótlására a kar által ütemezett pótzárthelyi időpontban.
  12. Konzultációs lehetőségek Igény esetén előzetesen egyeztetett időpontban konzultációt biztosítunk.
  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Védelmek és automatikák villamosenergia-rendszerekben. 1988. Budapest, MEE - Műszaki Könyvkiadó. Szerkesztette Póka Gyula

  Elektronikus jegyzetek, segédanyagok a tárgy moodle oldalán és a Protecta Kft. dokumentumtárában.
  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra42
  Félévközi készülés órákra13
  Felkészülés zárthelyire25
  Házi feladat elkészítése0
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása20
  Vizsgafelkészülés50
  Összesen150
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Dr. Ladányi József, docens, BME-VIK Villamos Energetika Tanszék

  Dr. Kiss Péter, docens, BME-VIK Villamos Energetika Tanszék