Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Villamosenergia-rendszerek laboratórium 1

  A tantárgy angol neve: Power Systems Laboratory 1

  Adatlap utolsó módosítása: 2023. január 16.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar
  villamosmérnöki szak, MSc képzés, Villamosenergia-rendszerek főspecializáció
  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIVEMA16   0/0/3/f 5  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Kiss Péter,
  4. A tantárgy előadója

  Dr. Kiss Péter, docens, BME-VIK Villamos Energetika Tanszék

  mérésvezető oktatók

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít villamos energetika, villamosenergia-rendszerek elemei, felépítése, működése, alapvető méréstechnikai alapismeretek
  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:

  Kötelező:

  Villamosenergia-rendszer üzeme és irányítása (BMEVIVEMA15)

   

  7. A tantárgy célkitűzése A laboratórium célja a specializáció tantárgyaihoz (elsődlegesen a Villamosenergia-rendszer üzeme és irányítása c. tárgyhoz) kapcsolódva a tananyag elmélyítése, gyakorlati vonatkozásainak bemutatása, labormérések és szimulációk keretében.
  8. A tantárgy részletes tematikája Laboratóriumi mérések:
  1. Teljesítményáramlás vizsgálata számítógépen: Nagyfeszültségű hosszú távvezeték üzeme (PowerWorld) - Load-flow, feszültségszabályozás, számítógépi modellen.
  2. Nagy hálózatok üzemeltetésének vizsgálata DigSilent szoftverrel.
  3. Szinkrongenerátor elektromechanikai lengései; lengéscsillapítás - A turbógenerátort a hálózati oldalról érő hatások által iniciált elektromechanikai lengések vizsgálata -zárlatok, P, f változások-, lengések csillapítása.
  4. EMTP - Hálózati tranziensek vizsgálata.
  5. Túlfeszültség-védelmi eszközök vizsgálata - Varisztor, gáztöltésű levezető, szupresszor dióda karakterisztikájának felvétele, védelmi hatásának vizsgálata.
  6. Kapcsolási tranziensek mérése - Toroid transzformátor kapcsolási áramlökéseinek mérése.
  7. Elektromágneses összeférhetőség (EMC) - Alállomási EMC mérések külső helyszínen.
  8. Terhelésbecslés neurális hálózatokkal - Rövidtávú terhelésbecslés MATLAB szoftverrel.
  9. Kisfeszültségű kapcsolókészülékek vizsgálata
  10. Hálózati inverterek szabályozása
  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) Laboratóriumi mérések, számítógéptermi szimulációs gyakorlatok.
  10. Követelmények

  Szorgalmi időszakban:

  A hallgatók a mérést követően mérőhelyenként jegyzőkönyvet készítenek, melyet a mérésvezető oktató értékel. A jegyzőkönyvek leadási határideje a mérést követő hetedik nap.

  A hallgatók az elvégzett mérések során mérésenként egy részosztályzatot kapnak (laboratóriumi beugró dolgozat, mérési aktivitás, jegyzőkönyv alapján). A félév-végi aláírás a fenti teljesítések után akkor kapható, ha valamennyi részosztályzat legalább elégséges eredményű. 

  A hallgatók az utolsó héten ellenőrző mérésen vesznek részt, amely során mindenkinek egy a félév során elvégzett mérés egy részét kell önállóan, segédeszköz nélkül (a mérésvezető felügyelete mellett) megismételnie, és arról helyben vázlatos jegyzőkönyvet készítenie a mérésvezető instrukciói alapján. Az ellenőrző mérés időtartama 60 perc, a mérés utolsó heti órarendi időpontján belül. A hallgatók beosztását a tárgy koordinátora a helyszínen ismerteti. 

  A félévközi jegy 30%-a a mérés eleji laboratóriumi beugró dolgozatok átlagából, 20%-a a jegyzőkönyvek átlagából, míg 50%-a az ellenőrző mérés jegyéből tevődik össze.

  Vizsgaidőszakban:

  nincs

  11. Pótlási lehetőségek

  A jegyzőkönyv különeljárási díj megfizetése mellett a pótlási időszak végéig adható le késedelmesen.

  Az el nem végzett mérések (hiányzás, elégtelen felkészültség) pótlására csak a szorgalmi ill. pótlási időszakban van lehetőség, az alábbiak szerint:

  • a félév során legfeljebb 2 mérés pótolható, (beleértve az ellenőrző mérést is) az illető mérésvezetővel (mérésvezetőkkel) előre egyeztetett időpontban
  • ha van olyan mérőcsoport, amelyik a pótlandó mérést még nem végezte el, és létszáma lehetővé teszi, hogy még csatlakozzon a pótlást igénybe venni szándékozó hallgató, akkor az adott mérés pótlása számára kizárólag ebben az időpontban lehetséges.
  • ha fentiekre (előzetes megbeszélés alapján) nincs mód, akkor a mérés pótolható a pótmérési időpontban is, amely - szükség szerint - a pótlási időszakban lesz meghirdetve.
  • tartós és igazolt akadályoztatás esetén a pótláshoz egyéni megbeszélés szükséges.
  Valamely mérésre kapott, legalább elégséges részosztályzat javítására nincs lehetőség.
  12. Konzultációs lehetőségek Igény esetén előzetesen egyeztetett időpontban konzultációt biztosítunk.
  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom Az egyes mérési útmutatók megtalálhatók a tárgy moodle oldalán.
  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra42
  Félévközi készülés órákra50
  Felkészülés zárthelyire0
  Házi feladat elkészítése0
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása50
  Vizsgafelkészülés8
  Összesen150
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta Dr. Kiss Péter, docens, BME-VIK Villamos Energetika Tanszék