Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Villamos szigetelések és kisülések

  A tantárgy angol neve: Electrical Insulations and Discharges

  Adatlap utolsó módosítása: 2018. március 14.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki szak, MSc képzés

  Választható természettudományos tárgy 

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIVEMA14 1 4/0/0/f 4  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Tamus Zoltán Ádám,
  A tantárgy tanszéki weboldala https://vet.bme.hu/?q=tantargyak/villamos-szigetelesek-es-kisulesek
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Tamus Ádám

   egyetemi docens

   Villamos Energetika Tanszék

  Dr. Berta István

   egyetemi tanár

   Villamos Energetika Tanszék

  Dr. Kiss István

   egyetemi docens

   Villamos Energetika Tanszék

  Dr. Németh Bálint

   egyetemi docens

   Villamos Energetika Tanszék

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít -
  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  NEM ( TárgyEredmény( "BMEVIVEM116" , "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY
  TárgyEredmény("BMEVIVEM116", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0)

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rendek grafikus formában itt láthatók.

  Ajánlott:

  Tematikaütközés miatt a tárgyat csak azok vehetik fel, akik korábban nem hallgatták a következő tárgyakat:

  Neptun-kód                          Cím

  7. A tantárgy célkitűzése

  A tantárgy a levegőtől az olajon, fán, papíron keresztül, a PVC-n, a polietilénen, teflonon át a legmodernebb technológiai szigetelőkön, az intelligens anyagokig, a mikro- és nanotechnológiák szigeteléséig, valamint az élő szövetekig mutatja be a szigeteléseket és a bennük kialakuló villamos kisüléseket.

   

  Megismerteti a hallgatóságot az ipari villamos szigetelések alapvető feladataival, a szigetelések igénybevételeivel, a szigetelőanyagok legfontosabb tulajdonságaival, a szigetelések roncsolásos és roncsolásmentes diagnosztikájával kapcsolatos nélkülözhetetlen ismeretekkel. Bemutatja a különböző kisüléstípusokat (villamos és elektrosztatikus kisüléseket), kialakulásukat, az általuk okozott problémákat azok megoldási lehetőségeit.

  A multimédiás technikára, a fényképekre, videó klipekre és animációkra építve a tárgy bemutatja és megtanítja a villamos szigetelőanyagok és szigetelések (szigetelők) – mint a villamosmérnöki és a műszaki informatikai tudományok és a villamosipari alkalmazások egyik legfontosabbikának – elméleti és gyakorlati ismereteit.  

  8. A tantárgy részletes tematikája

  1. hét: Szigeteléstechnikai alapfogalmak, alapvető szigetelőtípusok.A szigetelőket érő igénybevételek (környezeti, mechanikai, kémiai, villamos).

  2. hét: A villamos szilárdság letörése szilárd szigetelőanyagokban.

  3. hét: Átütési folyamatok kialakulása szigetelő folyadékokban. 

  4. hét: Az igénybevételek hatására kialakuló folyamatok, vezetés szigetelőanyagokban.

  5. hét: A dielektromos polarizáció kialakulása szigetelőkben. 

  6.hét: Szigetelők nedvesedése, sérülése és öregedése. Az öregedési folyamatok modelljei

  7. hét: Bevezetés a modern szigetelésdiagnosztikába.

  8. hét: Szigetelők kiválasztásának szempontjai. Szigetelések és szigetelők kiválasztása és cseréje, feszültség alatti munkavégzés (FAM).

  9. hét: A töltéshordozókat termelő és fogyasztó fizikai folyamatok. 

  10. hét: A villamos kisülések kialakulása gázokban (az ütközési, foto- és hőionozás kialakulása, törvényszerűségei), villamos ív.

  11. hét: Részleges kisülések: koronakisülések (elektronlavina, pamatos kisülés, csatorna kisülés), üregkisülések, kúszókisülések, villámszerű kisülések.

  12. hét: Teljes kisülések: átütés és átívelés, szikrakisülés, villamos ív.

  13. hét: Az elektrosztatikus kisülések (fojtott szikrakisülések, terjedő kisülések, lerakódott porréteg felületén fellépő kisülések).

  14. hét: A kisülések okozta káros hatások (tüzek, robbanások, ESD). A kisülések ipari alkalmazása. 

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Előadás és bemutató nagyfeszültségű laboratóriumban

  10. Követelmények

  A szorgalmi időszakban:

            - Az aláírás megszerzésének feltétele két kis zárthelyi és egy nagy zárthelyi dolgozat legalább elégséges szintű megírása és a kiadott feladat elkészítése.

            - A jegy a kiadott házi feladat kidolgozására és bemutatására kapott érdemjegyből (30%), a nagy zh jegyéből (50%) és a két kis zh jegyéből (10-10%) áll össze. 

  11. Pótlási lehetőségek

  Minden zh pótlására a szorgalmi időszakban 1 alkalmat biztosítunk. Ezen felül egy összevont pót zh alkalmat biztosítunk a pótlási időszakban.

  12. Konzultációs lehetőségek

  Az előadókkal egyeztetett időpontokban. 

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  - Németh E. – Horváth T.: Nagyfeszültségű szigeteléstechnika, Tankönyvkiadó

  - Horváth Tibor – Csernátony-Hoffer A.: Nagyfeszültségű technika, tankönyvkiadó

  - Horváth T. – Berta I. – Pohl J.: Az elektrosztatikus feltöltődések, Műszaki Könyvkiadó

  - Horváth T. – Berta I.: Static Elimination, Research Studies Press – John Wiley and Sons

  - Horváth T.: Understanding lightning and lightning protection, A multimedia teaching guide.

    Research Studies Press – J. Wiley & Sons,  http://www.wiley.com/go/horvath, 38 Mb.

  - A tanszék munkatársai által készített multimédiás oktatási segédletek 

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontaktóra56
  Készülés előadásokra14
  Készülés gyakorlatra0
  Készülés laborra0
  Készülés zárthelyire20
  Házi feladat elkészítése20
  Önálló tananyag-feldolgozás10
  Vizsgafelkészülés0
  Összesen120
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Tamus Ádám

   egyetemi docens

   Villamos Energetika Tanszék

  Dr. Berta István

   egyetemi tanár

   Villamos Energetika Tanszék

  Dr. Kiss István

   egyetemi docens

   Villamos Energetika Tanszék

  Dr. Németh Bálint

   egyetemi docens

   Villamos Energetika Tanszék