Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Számítógépes tervezés

  A tantárgy angol neve: Computer Aided Design

  Adatlap utolsó módosítása: 2019. január 4.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki Szak

  MSc képzés

  Épületvillamosság mellékspecializáció

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIVEMA12 2 2/1/0/v 4  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Kiss István,
  A tantárgy tanszéki weboldala http://vet.bme.hu/?q=tantargyak/szamitogepes-tervezes
  4. A tantárgy előadója

   

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Kiss István

  egyetemi docens

  Villamos Energetika Tanszék.

  Dr. Iváncsy Tamás

  adjunktus

  Villamos Energetika Tanszék

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Épületvillamossági alapismeretek

  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  NEM ( TárgyEredmény( "BMEVIVEM356" , "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY
  TárgyEredmény("BMEVIVEM356", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0)

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rendek grafikus formában itt láthatók.

  Ajánlott:

  Ajánlott az Épületinformatika (BMEVIVEMA10) tárgy elvégzése

  7. A tantárgy célkitűzése

  A hallgatók megismertetése az épületvillamossági tervezés számítógéppel segített formájával. A már megszerzett szakmai ismeretek kamatoztatása konkrét tervprojektekben. Számítógépes tervezőprogramokkal kapcsolatos alapvető ismeretek átadása (épületvillamossági, világítástechnikai tervezőprogramok). A gyakorlatban alkalmazott és számítógéppel segített villamos, mágneses és elektromágneses ellenőrző számítások megismertetése.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  1.hét: Bevezetés. A tervezés, mint műszaki kommunikáció. Alapfogalmak, általános szabályok. A számítógépes tervezés területei.

  2.hét:  Az épületvillamossági tervezés tipikus feladatai. Szabványok, rendeletek.

  3.hét: Házi feladatok kiadása, a feladat megoldásához szükséges lépések áttekintése mintaterv elemzésével.

  4.hét: Ábrázolási, rajzkészítési szabályok, rajzszámozási rendszerek

  5.hét:  Épületvillamossági  tervdokumentáció számítógéppel segített készítése - áttekintés (WS-CAD).

  6.hét:  A dokumentáció részei: műszaki leírás, tervezői nyilatkozat, tervrajzok, műbizonylatok, mérési jegyzőkönyvek, kiviteli terv, stb.

  7.hét: Tervfajták: energiaellátási hálózat, világítási hálózat, gyengeáramú hálózat, túlfeszültség- és zavarvédelem, stb. Nyomvonaltervek, vonalas kapcsolási rajzok, elosztószekrény, homolokképrajz.

  8.hét: Energiaigény meghatározását elősegítő eszközök. Világítástechnikai tervezőprogramok. (pl. Europic)

  9.hét:  Méretezési és kiválasztási feladatokat segítő eszközök (keresztmetszet-kiválasztás, védelmi eszközök kiválasztása, ellenőrzés szelektivitás és áramütés elleni védelem szempontjából, pl. EcoDial)

  10.hét:  Villamos, mágneses és elektromágneses ellenőrző számítások.

  11.hét:  Túlfeszültségvédelmi és zavarvédelmi számítógépes tervezés.

  12.hét:  Villámvédelmi tervezőprogramok. (pl. DEHN)

  13.hét:  Adatcsere az egyes tervezőrendszerek között. A DXF formátum alkalmazása.

  14.hét:  AutoCAD programozási esettanulmányok.

   

  A gyakorlatok anyaga tervezési feladatok AutoCAD és WC-CAD programokkal

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) Előadás és gyakorlat
  10. Követelmények

  a.  A szorgalmi időszakban: kiadott házi feladat - az oktatók által elfogadott szintű - elkészítése

   

  b.  A vizsgaidőszakban: írásbeli és számítógépes vizsga

  11. Pótlási lehetőségek

  A házi feladat késedelmesen a pótlási héten adható be.

  12. Konzultációs lehetőségek

  Az előadókkal egyeztetett időpontokban.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Dési Albert: Épületvillamosság. ÉTK Kft, Budapest, 2013.

  Épületvillamossági kézikönyv. Schneider E., 2007.

  WS-CAD alkalmazási segédlet

  My ECODIAL műszaki kézikönyv

  A tanszéki munkatársak által összeállított, a tárgy honlapjáról letölthető elektronikus oktatási segédletek

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

  Kontakt óra

  42

  Készülés előadásokra

  7

  Készülés gyakorlatra

  7

  Készülés Laborra

  -

  Készülés zárthelyire

  -

  Házi feladat elkészítése

  20

  Önálló tananyag-feldolgozás

  12

  Vizsgafelkészülés

  32

  Összesen

  120

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Kiss István

  egyetemi docens

  Villamos Energetika Tsz.

  Dr. Iváncsy Tamás

  egyetemi docens

  Villamos Energetika Tsz.