Világítástechnika

A tantárgy angol neve: Lighting Engineering

Adatlap utolsó módosítása: 2021. május 28.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Villamosmérnöki szak, MSc képzés

Épületvillamosság mellékspecialízació


Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VIVEMA11 2 2/1/0/v 4  
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Iváncsy Tamás,
4. A tantárgy előadója

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Némethné Dr. Vidovszky Ágnes

 óraadó

Villamos Energetika Tanszék

Dr. Berta István

 egyetemi tanár

Villamos Energetika Tanszék

5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít -
6. Előtanulmányi rend
Kötelező:
NEM ( TárgyEredmény( "BMEVIVEM355" , "jegy" , _ ) >= 2
VAGY
TárgyEredmény("BMEVIVEM355", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0)

A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

A kötelező előtanulmányi rendek grafikus formában itt láthatók.

Ajánlott:
-
7. A tantárgy célkitűzése

Megismertetni a hallgatóságot az épületek korszerű világításának követelményeivel és megoldásaival; a világítási rendszerek, világítótestek és fényforrások kiválasztásával; világítástechnikai méretezésekkel, tervezéssel. A világítási ellenőrző mérések és vizsgálatok áttekintése. A korszerű világítási rendszerek részletes tárgyalása a különféle világítástechnikai célok megvalósítási szempontjainak figyelembe vételével. Az okozott és az elszenvedett zavarok vizsgálata és a legfontosabb védekezési elvek és megoldások elemzése. A hatékonyság és a gazdaságossági kérdések és szempontok megismertetése.

8. A tantárgy részletes tematikája

1. hét: Világítástechnikai, fénytani alapfogalmak. A fény definíciója, tulajdonságai, a világítástechnika fogalmai és mértékegységei (fényáram, fényerősség, térszög, megvilágítás, fénysűrűség).

 

2. hét: A világítással kapcsolatos követelmények (idő és térbeli egyenletesség, árnyékhatások, megvilágítási szintek, káprázás, színvisszaadás). [elmélet és gyakorlat]

 

3. hét: Színtani alapok, szem – látás elmélet.

Fényforrások hagyományos hőmérsékleti sugárzók [otthoni feladat].

 

4. hét: Kisülőlámpák [elmélet és gyakorlat]

 

5. hét: LED felépítése, elmélete, alkalmazása [elmélet és gyakorlat]

 

6. hét: Lámpatest, elmélet, konstrukciók, különös tekintettel a LED-ek alkalmazására (Led konstrukciók versus retrofit LED-ek) [elmélet és gyakorlat].

 

7. hét: EMC hatások elemzése, laboratóriumi mérések.

 

8. hét: Mesterséges világítási berendezések méretezése, hatásfok módszerek, pont módszer.

 

9. hét: Alkalmazott világítástechnika: belsőtér (irodák, lakások, iskolák, kórházak, ipari csarnokok, színpadok stb.) világítása.

 

10. hét: Szabadtéri világítás (utak, terek, dísz és kiemelő világítások), különleges világítások.

[elmélet és gyakorlat].

 

11. hét: Világítási rendszerek felépítése, tervezése és kivitelezése.

 

12. hét: Világítási rendszerek vezérlése, szabályozása.

 

13. hét: Biológiai hatások, káprázás, nem vizuális hatások.

Nemzetközi kitekintés [otthoni feladat].

 

14. hét: Megvilágítás műszeres vizsgálata (megvilágítás és fénysűrűség mérése).

 

 

A gyakorlatokon az előadás témáihoz illeszkedő számítási példák kerülnek megoldásra.

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

előadás, gyakorlat

10. Követelmények

a./ A szorgalmi időszakban:

    - gyakorlatokon való részvétel és a jegyzőkönyvek beadása

    - otthoni feladat elvégzése

    - zárthelyi eredményes megírása.

 

  b./  A vizsgaidőszakban

       - vizsga.

 

c./  Elővizsgát csak indokolt esetben, az utolsó szorgalmi héten tartunk.

11. Pótlási lehetőségek

A zárthekyi pótlására vagy javítására a szorgalmi időszakban egy alkalmat biztosítunk.

A pótlási héten egy további lehetőséget biztosítunk a zárthelyi pótlására.

12. Konzultációs lehetőségek

Az előadókkal egyeztetett időpontokban.

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom


Majoros András: Belsőtéri vizuális komfort Terc, Budapest2004.

Majoros András: Speciális középület világítások, Műegyetem Kiadó, Budapest, 2002.

14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

Kontakt óra

42

Készülés előadásokra

7

Készülés gyakorlatra

7

Készülés Laborra

-

Készülés zárthelyire

12

Házi feladat elkészítése

10

Önálló tananyag-feldolgozás

10

Vizsgafelkészülés

32

Összesen

120


15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Némethné Dr. Vidovszky Ágnes

 óraadó

Villamos Energetika Tanszék

Dr. Berta István

 egyetemi tanár

Villamos Energetika Tanszék