Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Világítástechnika

  A tantárgy angol neve: Lighting Engineering

  Adatlap utolsó módosítása: 2014. szeptember 16.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki szak, MSc képzés

  Épületvillamosság mellékszakirány 


  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIVEMA11 2 2/1/0/v 4  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Berta István, Villamos Energetika Tanszék
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Némethné Dr. Vidovszky Ágnes

   óraadó

  Villamos Energetika Tanszék

  Dr. Berta István

   egyetemi tanár

  Villamos Energetika Tanszék

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít -
  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  NEM ( TárgyEredmény( "BMEVIVEM355" , "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY
  TárgyEredmény("BMEVIVEM355", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0)

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rendek grafikus formában itt láthatók.

  Ajánlott:
  -
  7. A tantárgy célkitűzése

  Megismertetni a hallgatóságot az épületek korszerű világításának követelményeivel és megoldásaival; a világítási rendszerek, világítótestek és fényforrások kiválasztásával; világítástechnikai méretezésekkel, tervezéssel. A világítási ellenőrző mérések és vizsgálatok áttekintése. A korszerű világítási rendszerek részletes tárgyalása a különféle világítástechnikai célok megvalósítási szempontjainak figyelembe vételével. Az okozott és az elszenvedett zavarok vizsgálata és a legfontosabb védekezési elvek és megoldások elemzése. A hatékonyság és a gazdaságossági kérdések és szempontok megismertetése.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  8.1 Világítástechnikai, fénytani alapfogalmak. A fény definíciója, tulajdonságai, a világítástechnika fogalmai és mértékegységei (fényáram, fényerősség, térszög, megvilágítás, fénysűrűség).

   

  8.2 A világítással kapcsolatos követelmények (idő és térbeli egyenletesség, árnyékhatások, megvilágítási szintek, káprázás, színvisszaadás). [elmélet és gyakorlat]

   

  8.3 Színtani alapok, szem – látás elmélet.

   

  Fényforrások hagyományos hőmérsékleti sugárzók [otthoni feladat].

   

  8.4 Kisülőlámpák [elmélet és gyakorlat]

   

  8.5 LED felépítése, elmélete, alkalmazása [elmélet és gyakorlat]

   

   

  8.6 Lámpatest, elmélet, konstrukciók, különös tekintettel a LED-ek alkalmazására (Led konstrukciók versus retrofit LED-ek) [elmélet és gyakorlat].

   

  8.7 EMC hatások elemzése, laboratóriumi mérések.

   

  8.8 Mesterséges világítási berendezések méretezése, hatásfok módszerek, pont módszer.

   

  8.9 Alkalmazott világítástechnika: belsőtér (irodák, lakások, iskolák, kórházak, ipari csarnokok, színpadok stb.) világítása.

   

  8.10 Szabadtéri világítás (utak, terek, dísz és kiemelő világítások), különleges világítások.

  [elmélet és gyakorlat].

   

  8.11 Világítási rendszerek felépítése, tervezése és kivitelezése.

   

  8.12 Világítási rendszerek vezérlése, szabályozása.

   

  8.13 Biológiai hatások, káprázás, nem vizuális hatások.

   

  Nemzetközi kitekintés [otthoni feladat].

   

   

  8.14 Megvilágítás műszeres vizsgálata (megvilágítás és fénysűrűség mérése).

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  előadás, gyakorlat

  10. Követelmények

  a./ A szorgalmi időszakban:

      - gyakorlatokon való részvétel és a jegyzőkönyvek beadása

      - otthoni feladat elvégzése

      - zárthelyi eredményes megírása.

   

    b./  A vizsgaidőszakban

         - vizsga.

   

  c./  Elővizsgát csak indokolt esetben, az utolsó szorgalmi héten tartunk.

  11. Pótlási lehetőségek
  12. Konzultációs lehetőségek

  Az előadókkal egyeztetett időpontokban.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom


  Majoros András: Belsőtéri vizuális komfort Terc, Budapest2004.

  Majoros András: Speciális középület világítások, Műegyetem Kiadó, Budapest, 2002.

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra 42
  Félévközi készülés órákra 10
  Felkészülés zárthelyire 8
  Házi feladat elkészítése 10
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása 10
  Vizsgafelkészülés 40
  Összesen 120
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Némethné Dr. Vidovszky Ágnes

   óraadó

  Villamos Energetika Tanszék

  Dr. Berta István

   egyetemi tanár

  Villamos Energetika Tanszék