Épületinformatika

A tantárgy angol neve: Building Management Systems

Adatlap utolsó módosítása: 2019. január 4.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Villamosmérnöki szak, MSc képzés

Épületvillamosság mellékspecializáció

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VIVEMA10 1 2/1/0/v 4  
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Iváncsy Tamás,
4. A tantárgy előadója

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Iváncsy Tamás

egyetemi docens

Villamos Energetika Tanszék

5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

6. Előtanulmányi rend
Kötelező:
NEM ( TárgyEredmény( "BMEVIVEM282" , "jegy" , _ ) >= 2
VAGY
TárgyEredmény("BMEVIVEM282", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0)

A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

A kötelező előtanulmányi rendek grafikus formában itt láthatók.

Ajánlott:

Tematikaütközés miatt a tárgyat csak azok vehetik fel, akik korábban nem hallgatták a következő tárgyakat:

Neptun-kód                          Cím

VINF9064                            Épületinformatika

7. A tantárgy célkitűzése

Megismertetni a hallgatóságot a kis- és nagyépületek, lakások korszerű, integrált épületinformatikai rendszereivel és ezek tervezésével. A tárgy keretében részletesebben foglalkozunk az épületinformatika és épületvillamosítás feladatkörével, a vagyonvédelmi, betörésvédelmi és tűzvédelmi rendszerekkel szemben támasztott követelményekkel, valamint a gyakorlati kiépítés lehetőségeivel. 

8. A tantárgy részletes tematikája

1. hét

Folyamat műszerezés, épületinformatikai rendszerek csoportosítása, irányítástechnikai jelek

2. hét

Buszrendszerek, buszrendszerek osztályozása, jelátvitel lehetőségei

3. hét

Buszhozzáférés, kommunikáció a buszon, nyílt és zárt buszrendszerek

4. hét

Gyengeáramú rendszerek, biztonságtechnikai és nem biztonságtechnikai alkalmazások,

5. hét

Buszrendszerek előnyei az épületautomatizálásban, a KNX szabvány

6. hét

KNX rendszer felépítése, topológia, topológia megkötései, topológia kialakításához szükséges KNX eszközök és működésük

7. hét

A KNX címzési eljárásai, a KNX távirat felépítése

8. hét

KNX eszközök működése, kommunikációja, felprogramozása, alkalmazási lehetőségei

9. hét

Kis épületek villamos betáplálása, nagy épületek villamos betáplálása, érintésvédelmi rendszerek alapjai

10. hét

Túláram védelem eszközei az épület villamos hálózatában, olvadó biztosítók, kismegszakítók, kioldók. A szelektív működés biztosítása

11. hét

Terheléskapcsolók, kontaktorok típusai, kiválasztásuk elvi alapjai

12. hét

Motorvédelem eszközei, motorvédelmi kapcsolások, túlfeszültség védelem eszközei, elvi alapjai

13. hét

Megbízhatóság, rugalmasság, rendelkezésre állás, egy és két gyűjtősínes betáplálás, biztonságos villamosenergia ellátás különös tekintettel a nagyépületekre.

14. hét

Vagyonvédelmi rendszerek, tűzjelző rendszerek, érzékelők típusai, vonatkozó szabályozások

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

előadás, gyakorlat 

10. Követelmények

a.       A szorgalmi időszakban:

Egy nagy ZH legalább elégségesre történő megírása

b.       A vizsgaidőszakban:

Írásbeli vizsga, szóbeli korrekciós lehetőséggel. Az írásbeli vizsga 8 kérdésből áll, minden kérdés 10 pontot ér. Értékelés: 40 % felett elégséges, 55 % felett közepes, 70 % felett jó, 85 % felett jeles.

A tárgyhoz tartozó kreditpontok megszerzésének feltétele legalább elégséges vizsgajegy.

c.              Elővizsga:

Az jelentkezhet, aki a vizsgára bocsátás feltételeit teljesítette a szorgalmi időszakban.

11. Pótlási lehetőségek

A ZH pótlására a szorgalmi időszakban 1 alkalmat biztosítunk, ezen felül egy további alkalmat biztosítunk a pótlási időszakban.

12. Konzultációs lehetőségek

Az előadókkal egyeztetett időpontokban

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

Szandtner, K.- Kovács, K.: Épületinformatika. Phare Informatikai Műszaki Menedzser­asszisztens, akkreditált iskolai rendszerű felsőfokú szakképzés előadási anyaga kéziratban. BME, Budapest, 1997. (Tanszéki kiadvány, kölcsönözhető az előadónál).

Kovács, K.: Az instabus EIB üzemeltetési és felügyeleti rendszer. EIB Felhasználói Club, Budapest, 1998, (Kölcsönözni az előadónál lehet)

 

Stefányi, I.- Szandtner, K.: Villamos kapcsolókészülékek. Műegyetemi kiadó, Budapest, 2002. Nívódíjas egyetemi jegyzet, 51309.

Panzer, P.: Elektronikus készülékek túlfeszültség- és zavarfeszültség-védelme. Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1990.

 

Lukács, Gy. ‑ Herwert, M. ‑ Kármán, J. ‑ Gábor, L. szerkesztésében.: Vagyonvédelmi nagykönyv. CEDIT Információtechnikai Kft., Budapest, 1997.

 

Rose, M.: Gebäudesystemtechnik in Wohn- und Zweckbau mit dem EIB. Hüthig Verlag Heidelberg, 1995. 

14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
Kontakt óra42
Készülés előadásokra10
Készülés gyakorlatra10
Készülés laborra0
Készülés zárthelyire15
Házi feladat elkészítése

0

Önálló tananyag-feldolgozás3
Vizsgafelkészülés40
Összesen

120

15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Iváncsy Tamás

egyetemi docens

Villamos Energetika Tanszék

Dr. Kiss István

egyetemi docens

Villamos Energetika Tanszék