Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Épületinformatika

  A tantárgy angol neve: Building Management Systems

  Adatlap utolsó módosítása: 2019. január 4.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki szak, MSc képzés

  Épületvillamosság mellékspecializáció

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIVEMA10 1 2/1/0/v 4  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Iváncsy Tamás,
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Iváncsy Tamás

  egyetemi docens

  Villamos Energetika Tanszék

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  NEM ( TárgyEredmény( "BMEVIVEM282" , "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY
  TárgyEredmény("BMEVIVEM282", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0)

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rendek grafikus formában itt láthatók.

  Ajánlott:

  Tematikaütközés miatt a tárgyat csak azok vehetik fel, akik korábban nem hallgatták a következő tárgyakat:

  Neptun-kód                          Cím

  VINF9064                            Épületinformatika

  7. A tantárgy célkitűzése

  Megismertetni a hallgatóságot a kis- és nagyépületek, lakások korszerű, integrált épületinformatikai rendszereivel és ezek tervezésével. A tárgy keretében részletesebben foglalkozunk az épületinformatika és épületvillamosítás feladatkörével, a vagyonvédelmi, betörésvédelmi és tűzvédelmi rendszerekkel szemben támasztott követelményekkel, valamint a gyakorlati kiépítés lehetőségeivel. 

  8. A tantárgy részletes tematikája

  1. hét

  Folyamat műszerezés, épületinformatikai rendszerek csoportosítása, irányítástechnikai jelek

  2. hét

  Buszrendszerek, buszrendszerek osztályozása, jelátvitel lehetőségei

  3. hét

  Buszhozzáférés, kommunikáció a buszon, nyílt és zárt buszrendszerek

  4. hét

  Gyengeáramú rendszerek, biztonságtechnikai és nem biztonságtechnikai alkalmazások,

  5. hét

  Buszrendszerek előnyei az épületautomatizálásban, a KNX szabvány

  6. hét

  KNX rendszer felépítése, topológia, topológia megkötései, topológia kialakításához szükséges KNX eszközök és működésük

  7. hét

  A KNX címzési eljárásai, a KNX távirat felépítése

  8. hét

  KNX eszközök működése, kommunikációja, felprogramozása, alkalmazási lehetőségei

  9. hét

  Kis épületek villamos betáplálása, nagy épületek villamos betáplálása, érintésvédelmi rendszerek alapjai

  10. hét

  Túláram védelem eszközei az épület villamos hálózatában, olvadó biztosítók, kismegszakítók, kioldók. A szelektív működés biztosítása

  11. hét

  Terheléskapcsolók, kontaktorok típusai, kiválasztásuk elvi alapjai

  12. hét

  Motorvédelem eszközei, motorvédelmi kapcsolások, túlfeszültség védelem eszközei, elvi alapjai

  13. hét

  Megbízhatóság, rugalmasság, rendelkezésre állás, egy és két gyűjtősínes betáplálás, biztonságos villamosenergia ellátás különös tekintettel a nagyépületekre.

  14. hét

  Vagyonvédelmi rendszerek, tűzjelző rendszerek, érzékelők típusai, vonatkozó szabályozások

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  előadás, gyakorlat 

  10. Követelmények

  a.       A szorgalmi időszakban:

  Egy nagy ZH legalább elégségesre történő megírása

  b.       A vizsgaidőszakban:

  Írásbeli vizsga, szóbeli korrekciós lehetőséggel. Az írásbeli vizsga 8 kérdésből áll, minden kérdés 10 pontot ér. Értékelés: 40 % felett elégséges, 55 % felett közepes, 70 % felett jó, 85 % felett jeles.

  A tárgyhoz tartozó kreditpontok megszerzésének feltétele legalább elégséges vizsgajegy.

  c.              Elővizsga:

  Az jelentkezhet, aki a vizsgára bocsátás feltételeit teljesítette a szorgalmi időszakban.

  11. Pótlási lehetőségek

  A ZH pótlására a szorgalmi időszakban 1 alkalmat biztosítunk, ezen felül egy további alkalmat biztosítunk a pótlási időszakban.

  12. Konzultációs lehetőségek

  Az előadókkal egyeztetett időpontokban

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Szandtner, K.- Kovács, K.: Épületinformatika. Phare Informatikai Műszaki Menedzser­asszisztens, akkreditált iskolai rendszerű felsőfokú szakképzés előadási anyaga kéziratban. BME, Budapest, 1997. (Tanszéki kiadvány, kölcsönözhető az előadónál).

  Kovács, K.: Az instabus EIB üzemeltetési és felügyeleti rendszer. EIB Felhasználói Club, Budapest, 1998, (Kölcsönözni az előadónál lehet)

   

  Stefányi, I.- Szandtner, K.: Villamos kapcsolókészülékek. Műegyetemi kiadó, Budapest, 2002. Nívódíjas egyetemi jegyzet, 51309.

  Panzer, P.: Elektronikus készülékek túlfeszültség- és zavarfeszültség-védelme. Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1990.

   

  Lukács, Gy. ‑ Herwert, M. ‑ Kármán, J. ‑ Gábor, L. szerkesztésében.: Vagyonvédelmi nagykönyv. CEDIT Információtechnikai Kft., Budapest, 1997.

   

  Rose, M.: Gebäudesystemtechnik in Wohn- und Zweckbau mit dem EIB. Hüthig Verlag Heidelberg, 1995. 

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra42
  Készülés előadásokra10
  Készülés gyakorlatra10
  Készülés laborra0
  Készülés zárthelyire15
  Házi feladat elkészítése

  0

  Önálló tananyag-feldolgozás3
  Vizsgafelkészülés40
  Összesen

  120

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Iváncsy Tamás

  egyetemi docens

  Villamos Energetika Tanszék

  Dr. Kiss István

  egyetemi docens

  Villamos Energetika Tanszék