Villamos járművek

A tantárgy angol neve: Electric Vehicles

Adatlap utolsó módosítása: 2021. március 12.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Villamosmérnök Szak

E-mobilitás mellékspecializáció

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VIVEMA08 2 2/1/0/v 4  
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Számel László,
4. A tantárgy előadója

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Balázs Gergely György

egyetemi docens

Villamos Energetika Tanszék

Dr. Számel László

egyetemi docens

Villamos Energetika Tanszék

5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

Villamos gépek, villamos hajtások, teljesítményelektronika, szabályozástechnika.

6. Előtanulmányi rend
Kötelező:
NEM ( TárgyEredmény( "BMEVIVEM263" , "jegy" , _ ) >= 2
VAGY
TárgyEredmény("BMEVIVEM263", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0)


A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

7. A tantárgy célkitűzése

A tantárgy célja megismertetni a hallgatókat a villamos hajtású járművek (mozdonyok, városi villamos járművek, villamos autók, stb.) járműhajtásaival és segédüzemi villamos berendezéseivel. A tananyag tartalmazza a munkavezetékes és munkavezeték nélküli villamos hajtású járművek energiaellátásának lehetséges módszereit. A tantárgyban nagy hangsúlyt fektetünk a villamos hajtású járművek korszerű, energiatakarékos és hálózatkímélő hajtás és hajtásszabályozási megoldásainak tárgyalására. A hallgatók megismerkednek a villamos járművekben alkalmazott energiatárolási módszerek és eszközök speciális követelményeivel, kiválasztásával. Ismereteket szereznek a maximális utas-kényelmet és biztonságot nyújtó módszerekről. A tárgyalt megoldásokat esettanulmányokkal illusztráljuk.

8. A tantárgy részletes tematikája
 • 1. hét, Villamos járművek fajtái. Vontatáshoz szükséges vonóerő-sebesség jelleggörbe, és vontatási teljesítmény. Vonóerő, utazási sebesség és fékerő szabályozás követelményei.
 • 2. hét, Villamos járművek felépítése, a fő- és a segédüzem feladatai.
 • 3. hét, Munkavezetékes villamos hajtású vasúti járművek villamos energiaellátása, több áramnemes mozdonyok és motorvonatok.
 • 4. hét, Jellegzetes mozdonytípusok villamos hajtásainak és fejlesztési irányainak ismertetése. Villamos mozdonyok menet és féküzemi szabályozása.
 • 5-7. hét, Városi villamosok, trolibuszok, metrók villamos energiaellátása és szabályozott villamos hajtásai. Jellegzetes járműtípusok és fejlesztési irányok ismertetése.
 • 8-9. hét, Villamos és hibrid autók villamos felépítése, energiaellátása és villamos hajtásai, fejlesztési irányai.
 • 10-11. hét, Drótkötélpályák, siklóvasutak, felvonók hajtásai. Különleges járművek, lineárismotoros és lebegtetett járművek.
 • 12. hét, Járművek legfontosabb segédüzemi berendezései.
 • 13-14. hét, A jővő villamos járművei.

Gyakorlatok tematikája:

 • Járművek vonóerőszükségletének, menetdiagramjának számítása.
 • Járművek energiaigénye és hatásfoka. 
 • Járművek hálózatkimélő táplálásának vizsgálata.
 • Járművek menet- és féküzemi szabályozása.
9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

Előadás, gyakorlat.

10. Követelmények

A szorgalmi időszakban:

A félév folyamán két kis zárthelyit írnak. Az aláírás feltétele mind a két kis zárthelyi dolgozat legalább elégséges szintű teljesítése.

A vizsgaidőszakban:

Szóbeli vizsga.

11. Pótlási lehetőségek

A szorgalmi időszakban mindkét kis zárthelyihez pótlási lehetőséget biztosítunk. A pótlási időszakban egy pótlási lehetőség van. Csak egy kis zárthelyi pótolható.

12. Konzultációs lehetőségek

Egyéni megbeszélés szerint. 

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

A tanszéki weboldalon található elektronikus jegyzetek, segédanyagok

 

Schmidt I., Rajki I., Vincze Gyné: Járművillamosság. Egyetemi tankönyv. ISBN 963 420 7103

Műegyetemi Kiadó, Budapest. 2002.

Vincze Gyuláné, Balázs Gergely: Villamos járművek

 https://regi.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0048_VIVEM263HU/adatok.html 

Digitális tanagyag: https://edu.vik.bme.hu/

14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

Kontaktóra

42

Készülés előadásokra

10

Készülés gyakorlatra

8

Készülés laborra

 

Készülés zárthelyire

24

Házi feladat elkészítése

 

Önálló tananyag-feldolgozás

 

Vizsgafelkészülés

36

Összesen

120

15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Számel László

egyetemi docens

Villamos Energetika Tanszék

Dr. Balázs Gergely

egyetemi docens

Villamos Energetika Tanszék