Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Villamos járművek

  A tantárgy angol neve: Electric Vehicles

  Adatlap utolsó módosítása: 2021. március 12.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnök Szak

  E-mobilitás mellékspecializáció

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIVEMA08 2 2/1/0/v 4  
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Balázs Gergely György

  egyetemi docens

  Villamos Energetika Tanszék

  Dr. Számel László

  egyetemi docens

  Villamos Energetika Tanszék

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Villamos gépek, villamos hajtások, teljesítményelektronika, szabályozástechnika.

  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  NEM ( TárgyEredmény( "BMEVIVEM263" , "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY
  TárgyEredmény("BMEVIVEM263", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0
  VAGY
  TárgyEredmény( "BMEVIVEMA21", "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY
  TárgyEredmény("BMEVIVEMA21", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0)


  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

  7. A tantárgy célkitűzése

  A tantárgy célja megismertetni a hallgatókat a villamos hajtású járművek (mozdonyok, városi villamos járművek, villamos autók, stb.) járműhajtásaival és segédüzemi villamos berendezéseivel. A tananyag tartalmazza a munkavezetékes és munkavezeték nélküli villamos hajtású járművek energiaellátásának lehetséges módszereit. A tantárgyban nagy hangsúlyt fektetünk a villamos hajtású járművek korszerű, energiatakarékos és hálózatkímélő hajtás és hajtásszabályozási megoldásainak tárgyalására. A hallgatók megismerkednek a villamos járművekben alkalmazott energiatárolási módszerek és eszközök speciális követelményeivel, kiválasztásával. Ismereteket szereznek a maximális utas-kényelmet és biztonságot nyújtó módszerekről. A tárgyalt megoldásokat esettanulmányokkal illusztráljuk.

  8. A tantárgy részletes tematikája
  • 1. hét, Villamos járművek fajtái. Vontatáshoz szükséges vonóerő-sebesség jelleggörbe, és vontatási teljesítmény. Vonóerő, utazási sebesség és fékerő szabályozás követelményei.
  • 2. hét, Villamos járművek felépítése, a fő- és a segédüzem feladatai.
  • 3. hét, Munkavezetékes villamos hajtású vasúti járművek villamos energiaellátása, több áramnemes mozdonyok és motorvonatok.
  • 4. hét, Jellegzetes mozdonytípusok villamos hajtásainak és fejlesztési irányainak ismertetése. Villamos mozdonyok menet és féküzemi szabályozása.
  • 5-7. hét, Városi villamosok, trolibuszok, metrók villamos energiaellátása és szabályozott villamos hajtásai. Jellegzetes járműtípusok és fejlesztési irányok ismertetése.
  • 8-9. hét, Villamos és hibrid autók villamos felépítése, energiaellátása és villamos hajtásai, fejlesztési irányai.
  • 10-11. hét, Drótkötélpályák, siklóvasutak, felvonók hajtásai. Különleges járművek, lineárismotoros és lebegtetett járművek.
  • 12. hét, Járművek legfontosabb segédüzemi berendezései.
  • 13-14. hét, A jővő villamos járművei.

  Gyakorlatok tematikája:

  • Járművek vonóerőszükségletének, menetdiagramjának számítása.
  • Járművek energiaigénye és hatásfoka. 
  • Járművek hálózatkimélő táplálásának vizsgálata.
  • Járművek menet- és féküzemi szabályozása.
  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Előadás, gyakorlat.

  10. Követelmények

  A szorgalmi időszakban:

  A félév folyamán két kis zárthelyit írnak. Az aláírás feltétele mind a két kis zárthelyi dolgozat legalább elégséges szintű teljesítése.

  A vizsgaidőszakban:

  Szóbeli vizsga.

  11. Pótlási lehetőségek

  A szorgalmi időszakban mindkét kis zárthelyihez pótlási lehetőséget biztosítunk. A pótlási időszakban egy pótlási lehetőség van. Csak egy kis zárthelyi pótolható.

  12. Konzultációs lehetőségek

  Egyéni megbeszélés szerint. 

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  A tanszéki weboldalon található elektronikus jegyzetek, segédanyagok

   

  Schmidt I., Rajki I., Vincze Gyné: Járművillamosság. Egyetemi tankönyv. ISBN 963 420 7103

  Műegyetemi Kiadó, Budapest. 2002.

  Vincze Gyuláné, Balázs Gergely: Villamos járművek

   https://regi.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0048_VIVEM263HU/adatok.html 

  Digitális tanagyag: https://edu.vik.bme.hu/

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

  Kontaktóra

  42

  Készülés előadásokra

  10

  Készülés gyakorlatra

  8

  Készülés laborra

   

  Készülés zárthelyire

  24

  Házi feladat elkészítése

   

  Önálló tananyag-feldolgozás

   

  Vizsgafelkészülés

  36

  Összesen

  120

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Számel László

  egyetemi docens

  Villamos Energetika Tanszék

  Dr. Balázs Gergely

  egyetemi docens

  Villamos Energetika Tanszék