Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Korszerű villamos gépek és hajtások

  A tantárgy angol neve: Modern Electric Machines and Drives

  Adatlap utolsó módosítása: 2019. január 4.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnök Szak

  E-mobilitás mellékspecializáció

   

   

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIVEMA07 1 2/1/0/v 4  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Veszprémi Károly,
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Veszprémi Károly

  egyetemi tanár

  Villamos Energetika Tanszék

  Dr. Vajda István

  egyetemi tanár

  Villamos Energetika Tanszék

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Villamos gépek, teljesítményelektronika, szabályozástechnika

  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  NEM
  (TárgyEredmény( "BMEVIVEMA20", "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY
  TárgyEredmény("BMEVIVEMA20", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0)

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

  Ajánlott:


  7. A tantárgy célkitűzése

  A tantárgy célja megismertetni a hallgatókkal villamos járművekben és az elosztott energiatermelésben használt speciális villamos gépek, villamos hajtások, teljesítményelektronikai átalakítók működésével, elemzésével, irányításával, vizsgálati módszereivel. A tananyag tartalmazza ezek alkalmazásával kapcsolatos speciális technikákat, megoldásokat és eszközöket. Nagy hangsúlyt fektetünk az alkalmazható számítógépes tervezési, irányítási és vizsgálati módszerek megismertetésére. A tárgyalt megoldásokat esettanulmányokkal illusztráljuk.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  1.             Villamos gépek elméletének fejlődése, gyakorlatban használatos elméletek, módszerek.

  2.             Multidiszciplináris tervezés és optimalizáció.

  3.             Új anyagok a villamosenergia-átalakítókban. Nanotechnológia jelene és térnyerése.

  4.             Fejlett számítástechnikai eszközök a gyakorlatban, végeselemes csatolt térszámítás, matematikai programcsomagok, multifizikális szimuláció

  5.             Fejlődő villamosipari technológiák igényei a villamosenergia-átalakítókkal kapcsolatban: új típusok, konstrukciók, morfológiák. Kis- és nagyfordulatszámú villamos gépek.

  6.             Állandómágnese és reluktancia szinkron gépek, kapcsolt reluktancia motorok elmélete és üzemtani alapjai”

  7.             Kapcsolt reluktancia motoros (Switched Reluctance Machine, SRM) hajtások. A tápláló elektronika típusai. Szabályozása, nyomatéklüktetése.

  8.             Többszintű inverterek. Kis és nagy teljesítményű alkalmazások. Különféle topológiák. Vezérlési módok.

  9.             Megújuló energiaforrásoknál használt speciális áramirányítók. Különféle topológiák. Optimalizálási elvek, hatásfok növelő módszerek.

  10.         Közvetlen szabályozások váltakozóáramú átalakítókban és hajtásokban. Közvetlen nyomaték szabályozás (DTC). Közvetlen teljesítmény szabályozás (DPC).

  11.         Áramirányítós hajtások hálózati visszahatása. A hálózati visszahatás csökkentésének lehetőségei.

  12.         Mikroszámítógépes hajtásirányítás. A vektorszabályozások mikroszámítógépes megvalósítási módjai.

  13.         Fordulatszám érzékelő nélküli (Sensorless) szabályozási lehetőségek. Négyszögmezős állandómágneses gépek irányítása.

   

  14.         Alkalmazási példák, esettanulmányok.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Előadás, gyakorlat.

  10. Követelmények

  A szorgalmi időszakban:

  A félév folyamán két kis zárthelyit írnak. Az aláírás feltétele mind a két kis zárthelyi dolgozat legalább elégséges szintű teljesítése.

  A vizsgaidőszakban:

  Szóbeli vizsga.

  11. Pótlási lehetőségek

  A szorgalmi időszakban mindkét kis zárthelyihez pótlási lehetőséget biztosítunk. A pótlási időszakban egy pótlási lehetőség van. Csak egy kis zárthelyi pótolható.

  12. Konzultációs lehetőségek

  Egyéni megbeszélés szerint. 

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  A tanszéki weboldalon található elektronikus jegyzetek, segédanyagok

   

  Schmidt István, Veszprémi Károly: Hajtásszabályozások, Elektronikus jegyzet.

  Veszprémi Károly, Hunyár Mátyás, Vajda István: A megújuló energetika villamos rendszerei, Elektronikus jegyzet.

   

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

  Kontaktóra

  42

  Készülés előadásokra

  14

  Készülés gyakorlatra

  10

  Készülés laborra

   

  Készülés zárthelyire

  14

  Házi feladat elkészítése

   

  Önálló tananyag-feldolgozás

   

  Vizsgafelkészülés

  40

  Összesen

  120

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr.Veszprémi Károly

  egyetemi tanár

  Villamos Energetika Tanszék

  Dr.Vajda István

  egyetemi tanár

  Villamos Energetika Tanszék