Villamosenergia-rendszerek laboratórium 1

A tantárgy angol neve: Power Systems Laboratory 1

Adatlap utolsó módosítása: 2019. január 4.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Villamosmérnök szak

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VIVEMA06 2 0/0/3/f 4  
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Kiss Péter,
4. A tantárgy előadója

Név:

Beosztás:

Tanszék:

Dr. Kiss Péter

egyetemi docens

Villamos Energetika Tanszék

5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít


6. Előtanulmányi rend
Kötelező:
(TárgyEredmény( "BMEVIVEMA01" , "jegy" , _ ) >= 2
ÉS
TárgyEredmény( "BMEVIVEMA03" , "jegy" , _ ) >= 2)


ÉS NEM ( TárgyEredmény( "BMEVIVEM267" , "jegy" , _ ) >= 2
VAGY
TárgyEredmény("BMEVIVEM267", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0)

A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

A kötelező előtanulmányi rendek grafikus formában itt láthatók.

Ajánlott:

Kötelező:

Villamosenergia-rendszer üzeme és irányítása (BMEVIVEMA01) kredit megszerzése

Hálózati tranziensek (BMEVIVEMA03) kredit megszerzése

Ajánlott:

 

Fenntartható energetika villamos rendszerei (BMEVIVEMA02) kredit megszerzése

7. A tantárgy célkitűzése

A laboratórium célja a specializáció tantárgyaihoz kapcsolódva a tananyag elmélyítése, gyakorlati vonatkozásainak bemutatása, labormérések és szimulációk keretében.

8. A tantárgy részletes tematikája

1. Teljesítményáramlás vizsgálata számítógépen: Nagyfeszültségű hosszú távvezeték üzeme (PowerWorld) - Load-flow, feszültségszabályozás, számítógépi modellen.

2. Nagy hálózatok üzemeltetésének vizsgálata DigSilent szoftverrel.

3. Szinkrongenerátor elektromechanikai lengései; lengéscsillapítás – A turbógenerátort a hálózati oldalról érő hatások által iniciált elektromechanikai lengések vizsgálata -zárlatok, P, f változások-, lengések csillapítása.

4. EMTP – Hálózati tranziensek vizsgálata.

5. Túlfeszültség-védelmi eszközök vizsgálata – Varisztor, gáztöltésű levezető, szupresszor dióda karakterisztikájának felvétele, védelmi hatásának vizsgálata.

6. Kapcsolási tranziensek mérése – Toroid transzformátor kapcsolási áramlökéseinek mérése.

7. Elektromágneses összeférhetőség (EMC) – Alállomási EMC mérések külső helyszínen.

8. Terhelésbecslés neurális hálózatokkal – Rövidtávú terhelésbecslés MATLAB szoftverrel.

9. Kisfeszültségű kapcsolókészülékek vizsgálata

 

10. Hálózati inverterek szabályozása

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

Laboratóriumi mérések, számítógéptermi szimulációs gyakorlatok.

10. Követelmények

A szorgalmi időszakban:

·         A hallgatónak valamennyi mérésen kötelező a részvétel.

·         Felkészülés a mérésre a mérési segédlet alapján.

·         Részvétel a mérésen a csoportbeosztásnak megfelelő helyen és időpontban. A méréseken csak az a hallgató vehet részt, aki a  laboratóriumi beugró dolgozatot sikeresen teljesíti.

·         Mérési csoportonként egy közös, vagy személyenként külön jegyzőkönyv készítése és beadása a mérést követő hetedik naptári nap éjfélig.

 

A hallgatók az elvégzett mérések során mérésenként egy részosztályzatot kapnak (laboratóriumi beugró dolgozat, mérési aktivitás, jegyzőkönyv alapján). A félév-végi aláírás a fenti teljesítések után akkor kapható, ha valamennyi részosztályzat legalább elégséges eredményű.

 

A hallgatók az utolsó héten ellenőrző mérésen vesznek részt, amely során mindenkinek egy a félév során elvégzett mérés egy részét kell önállóan, segédeszköz nélkül (a mérésvezető felügyelete mellett) megismételnie, és arról helyben vázlatos jegyzőkönyvet készítenie a mérésvezető instrukciói alapján. Az ellenőrző mérés időtartama 60 perc, a mérés utolsó heti órarendi időpontján belül. A hallgatók beosztását a tárgy koordinátora a helyszínen ismerteti.

 

A félévközi jegy 30%-a a mérés eleji laboratóriumi beugró dolgozatok átlagából, 20%-a a jegyzőkönyvek átlagából, míg 50%-a az ellenőrző mérés jegyéből tevődik össze.

 

 

A vizsgaidőszakban: nincs.

11. Pótlási lehetőségek

A jegyzőkönyv különeljárási díj megfizetése mellett a pótlási időszak végéig adható le késedelmesen.

 

Az el nem végzett mérések (hiányzás, elégtelen felkészültség) pótlására csak a szorgalmi ill. pótlási időszakban van lehetőség, az alábbiak szerint:

·         a félév során legfeljebb 2 mérés pótolható, (beleértve az ellenőrző mérést is) az illető mérésvezetővel (mérésvezetőkkel) előre egyeztetett időpontban

·         ha van olyan mérőcsoport, amelyik a pótolandó mérést még nem végezte el, és létszáma lehetővé teszi, hogy még csatlakozzon a pótlást igénybe venni szándékozó hallgató, akkor az adott mérés pótlása számára kizárólag ebben az időpontban lehetséges.

·         ha fentiekre (előzetes megbeszélés alapján) nincs mód, akkor a mérés pótolható a pótmérési időpontban is, amely – szükség szerint – a pótlási időszakban lesz meghirdetve.

·         tartós és igazolt akadályoztatás esetén a pótláshoz egyéni megbeszélés szükséges.

 

 

Valamely mérésre kapott, legalább elégséges részosztályzat javítására nincs lehetőség.

12. Konzultációs lehetőségek

Igény és egyeztetés szerint.

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

Az egyes mérési útmutatók megtalálhatók a tárgy tanszéki honlapján.

14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

Kontakt óra

42

Készülés előadásokra

0

Készülés gyakorlatra

0

Készülés laborra

40

Készülés zárthelyire

0

Házi feladat elkészítése

0

Önálló tananyag-feldolgozás

38

Vizsgafelkészülés

0

Összesen

120

15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

Név:

Beosztás:

Tanszék:

Dr. Kiss Péter

egyetemi docens

Villamos Energetika Tanszék

Dr. Raisz Dávid

egyetemi docens

Villamos Energetika Tanszék

IMSc tematika és módszer

Emelt szintű laborok, amelyek során a gyorsabb haladás több, összetettebb feladat megtárgyalását, megoldását tesz lehetővé.

 

A programban résztvevő hallgatóknak elkülönített laboratóriumi foglalkozást tartunk. A laboratóriumi foglalkozások anyaga a törzsanyag szempontjából nem tér el a programban nem résztvevő hallgatókétól. Az eltérések az egyes laboratóriumi méréseknél a több, bonyolultabb mérés kivitelezése.

IMSc pontozás

A megszerezhető IMSc pontok száma legfeljebb 20.

IMSc pontokat a hallgatók a méréseken (kivétel az ellenőrző mérés) szerezhetnek. Minden mérésen maximum 2 IMSc pont szerezhető.

A méréseken a normál követelményhez tartozó feladatokon túlmenő, további mérési feladat megoldásával szerezhető meg a fenti pontszám, ha a hallgató enélkül jeles eredményt ért el.

Ha valamely számonkérésen a hallgató szerzett IMSc pontokat, akkor az IMSc pontjainak növelése nem lehetséges e számonkérés újbóli teljesítésével.

 

Az IMSc pontok megszerzése a programban nem résztvevő hallgatók számára is biztosított.