Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Védelmi rendszerek és méréstechnika

  A tantárgy angol neve: Protection Systems and Measurement Technology

  Adatlap utolsó módosítása: 2018. április 3.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnök Szak, MSc képzés

  Villamosenergia-rendszerek főspecializáció

  Kötelező tantárgy

   

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIVEMA04 2 2/1/0/v 4  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Ladányi József,
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Ladányi József

  Docens

  VET, VMK csoport

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Villamos energetika

  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  NEM ( TárgyEredmény( "BMEVIVEM266" , "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY
  TárgyEredmény("BMEVIVEM266", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0
  VAGY
  TárgyEredmény( "BMEVIVEMA17", "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY
  TárgyEredmény("BMEVIVEMA17", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0)


  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

  Ajánlott:

  -

  7. A tantárgy célkitűzése

  A tárgy célja, hogy megismertesse a hallgatókkal a villamosenergia-rendszerben, az erőművekben, az ipari és kommunális hálózaton fellépő meghibásodások hárítására szolgáló védelmek elveit, beállításait, a korszerű megvalósításhoz szükséges méréstechnikai és mikroprocesszoros jelfeldolgozáshoz kapcsolódó ismereteket, a rendszerirányítással kommunikálni képes intelligens védelmekkel bezárólag, továbbá a VER megbízható működését fenntartó üzemviteli és üzemzavar elhárító automatikák feladatait és kialakítását.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  Előadások:

  1.  Védelmi alapfogalmak, védelmekkel és védelmi rendszerekkel szemben támasztott követelmények, generációk, védelmi rendszer tervezése. Védelmi tartalékolás, távoli, közeli tartalékvédelem, megszakító beragadási védelem. Védelmi filozófia és stratégia, megoldások. Túláramvédelem.

  2. Automatikák felosztása, feladatuk, szerepük a villamosenergia-rendszerben. Visszakapcsoló, átkapcsoló és rendszerautomatikák. Zárlati teljesítményirány érzékelés.

  3.      Differenciál elvű védelmek és megoldások.

  4.      Távolsági védelmek.

  5.      Védelmi parancsátvitel. Hálózati inverterek védelmei.

  6.      Komplex transzformátor védelem funkciói: túláramvédelem, differenciál védelem, felharmonikus reteszelés, védelem a bekapcsolási áramlökések ellen. Komplex generátor védelem jellemző funkciói: 100 %-os testzárlat védelem, aszimmetria védelem, forgórész védelem, szinkronozás.

  7.      Primer és szekunder mérőváltók, a jelek galvanikus leválasztása. Áramváltó méretezése.

  8.      VER mennyiségek speciális méréstechnikai megoldásai, védelmekben alkalmazott korszerű méréstechnikai és SW technológiai megoldások.

  9.      A védelmek illesztése az alállomási üzemirányítási rendszerbe. Az üzemirányítási rendszer feladata, felépítése. A védelmek és az üzemirányítási rendszer összeolvadása. Az üzemirányítási feladatok megvalósítása komplex védelmi készülékekkel.

  10.  A digitális védelmek a korszerű alállomási információs rendszerben. A szerver-kliens kapcsolat az Ethernet rendszerben. WAMS. A kommunikációs feladatok az információs rendszerben. Hagyományos és korszerű megoldások. Kommunikációs szabvány és megvalósítása a korszerű védelmekben. Fejlődési tendenciák az alállomási szekunder technológiában.

  11.  Elektromágneses összeférhetőség (EMC) fogalma, zavarjelenségek, EMC megvalósításának módja, EMC tervezés.

  12.  Alállomási elektromágneses zavartípusok, környezetek és jelvezetékek osztályozása, zavartűrés vizsgálati eljárások.

  13.  Alállomási árnyékolási megoldások, földelés és EMC.

  14.  Zh

   

  Gyakorlatok:

  - Transzformátor differenciál védelme.

  - Távolsági védelem beállítás számítása.

  - Túláram-idő védelem beállítás számítása középfeszültségű sugaras hálózaton 1.

  - Túláram-idő védelem beállítás számítása középfeszültségű sugaras hálózaton 2.

  - Túláram-idő védelem beállítás számítása közép/kisfeszültségű transzformátor leágazó védelme esetén.

  - Zárlatkorlátozás, megszakítóberagadási védelmek, visszakapcsoló automatika, zavaríró regisztrátumok elemzése.

  - Digitális védelem felprogramozása.

  10. Követelmények

  A szorgalmi időszakban:

  1 zárthelyi dolgozat

   

  Az aláírás megszerzésének feltételei:

  - részvétel az előadások és gyakorlatok legalább 70 -70 %-án.

  - zárthelyi legalább 40 %-os szintű teljesítése.


  A vizsgaidőszakban:

  A vizsgára bocsátás feltétele a félévközi követelmények teljesítése.

  A félév lezárásának módja: Írásbeli vizsga az előadott és az önálló feldolgozásra kijelölt tananyagból szóbeli javítási lehetőséggel.

  A végső érdemjegy a zárthelyin és az írásbeli/szóbeli vizsgán szerzett jegy 20%, ill. 80%-os súlyozással számított átlaga.

   

  Vizsgára jelentkezés feltétele: az aláírás megszerzése, illetve érvényes aláírás.


  11. Pótlási lehetőségek

  TVSZ szerint: egy pótZH a szorgalmi időszakban, egy pót-pót ZH a pótlási héten.

  12. Konzultációs lehetőségek

  Igény szerint, előzetes egyeztetést követően személyesen vagy e-mail-ben. Előzetes egyeztetést nem igénylő konzultációs alkalom: az előadást követően.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Védelmek és automatikák villamosenergia-rendszerekben. 1988. Budapest, MEE - Műszaki Könyvkiadó. Szerkesztette Póka Gyula

  Elektronikus jegyzetek, segédanyagok a tanszéki honlapon.

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra42
  Készülés előadásokra
  -
  Készülés gyakorlatra
  8
  Készülés laborra
  -
  Felkészülés zárthelyire15
  Házi feladat elkészítése-
  Önálló tananyag-feldolgozás15
  Vizsgafelkészülés40
  Összesen120
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Ladányi József

  Adjunktus

  VET, VMK csoport

  Dr. Varjú György

  Professzor emeritusz

  VET, VMK csoport