Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Fenntartható energetika villamos rendszerei

  A tantárgy angol neve: Electrical Systems of Sustainable Energetic

  Adatlap utolsó módosítása: 2019. január 4.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnök Szak

  Villamosenergia-rendszerek főspecializáció

   

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIVEMA02 1 2/1/0/v 4  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Göcsei Gábor Róbert,
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Németh Bálint

  egyetemi docens

  Villamos Energetika Tanszék

  Dr. Tamus Zoltán Ádám

  egyetemi docens

  Villamos Energetika Tanszék

  Dr. Veszprémi Károly

  egyetemi tanár

  Villamos Energetika Tanszék

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Elektrotechnika, villamos készülékek, villamos gépek, villamos hajtások, teljesítményeleketronika

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:


  7. A tantárgy célkitűzése

  Megismertetni a hallgatókat a villamosenergia-rendszer öregedő elemeinek problématikájával. Bemutatni az öregedésmenedzsment alapjait, a minősítés és állapotellenőrzés módszereit, továbbá a karbantartás és a feszültség alatti munkavégzés legújabb technológiáit és technikáit, valamint a műszaki és a gazdasági előnyeit, hátrányait. Bemutatni a szakszemélyzetet érő erőtereket és az ellenük való védekezés korszerű lehetőségeit.

  Megismertetni a hallgatókkal a villamosenergia-rendszer speciális energia-átalakítóit (kétoldalról táplált aszinkron generátorok, motorok, gerjesztési rendszerek, indítási rendszerek). Bemutatni a villamos energia-rendszerben használható nagyléptékű energia-tárolási technológiák és eszközök speciális energiaátalakítóit. Ismereteket nyújtani a megújuló energiák energia-rendszerbe történő integrálásának műszaki megoldásairól (inverterek és azok szabályozása).

  8. A tantárgy részletes tematikája

  1.               

  1.                  A villamosenergia-rendszer öregedő elemeinek (készülékeinek, berendezéseinek, gépeinek, távvezetékeinek és kábelvonalainak) problémája és a rendszer fenntarthatóságának biztosítása.

  2.                  A öregedésmenedzsment alapjai, hálózati elemek állapotának ellenőrzése, minősítése.

  3.                  Különböző hálózati elemek diagnosztikai vizsgálata

  4.                  Tipikus meghibásodások.

  5.                  Berendezések főbb karbantartási és javítási technikái. A feszültség alatti munkavégzés (FAM) műszaki és gazdasági előnyei és hátrányai.

  6.                  FAM technológiák és technikák különböző feszültségszinteken.

  7.                  A szakszemélyzetet érő erőterek és az ellenük való védekezés.

  8.                  A kétoldalról táplált aszinkron generátor felépítése, leírása, üzeme, működési módjai és irányítása.

  9.                  Szinkrongenerátorok kefenélküli gerjesztési megoldásai. A kefenélküli gerjesztők felépítése, működése, működési tartománya, korlátaik.

  10.              Gázturbinás szinkrongenerátor egység indítási megoldásai. Az áramirányítós szinkron motor (ÁSZM) működése, teljesítményelektronikája, vezérlése és irányítása.

  11.              A villamos energia-rendszerben használható nagyléptékű energia-tárolási technológiák és eszközök áttekintése, összehasonlítása, alkalmazási korlátaik és területeik.

  12.              A szivattyús energiatárolók villamos rendszerei.

  13.              A megújuló energiák villamos rendszereinek integrálási követelményei, műszaki megoldásai.

  14.              Az áramirányítós elektronikus átalakítók energiarendszer specifikus irányítása. Járulékos szolgáltatásainak lehetősége, megvalósítása, korlátai.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Előadás, gyakorlat.

  10. Követelmények

  A szorgalmi időszakban:

  A félév folyamán két kis zárthelyit írnak. Az aláírás feltétele mind a két kis zárthelyi dolgozat legalább elégséges szintű teljesítése.

   

  A vizsgaidőszakban:

  Szóbeli vizsga.

  11. Pótlási lehetőségek

  A szorgalmi időszakban mindkét kis zárthelyihez pótlási lehetőséget biztosítunk. A pótlási időszakban egy pótlási lehetőség van. Csak egy kis zárthelyi pótolható.

  12. Konzultációs lehetőségek

  Egyéni megbeszélés szerint. 

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  A tanszéki weboldalon található elektronikus jegyzetek, segédanyagok

   

  Németh - Horváth: Nagyfeszültségű szigeteléstechnika Tankönyvkiadó, Budapest, 1990.

  William M. Flanagan: Handbook of Transformer Design and Applications, McGraw-Hill, 1992

  Bartnikas - Srivastava ed: Power and communication cables: Theory and application, IEEE Press, New York, NY, 1999

  Luspay szerk.: Közép és nagyfeszültségű hálózati berendezések vizsgálata, Magyar Áramszolgáltatók Egyesülete, Budapest, 2000

  G. Stone ed.:Electrical Insulation for Rotating Machines: Design, Evaluation, Aging, Testing, and Repair, Wiley-IEEE Press, 2004.

  Gill: Electrical power equipment maintenance and testing, 2nd ed., CRC Press, 2009

  H. Lee Willis- Randall R. Schrieber: Ageing Power Delivery Infrastructures, Second Edition, CRC Press, 2013.

  Schmidt István, Veszprémi Károly: Hajtásszbályozások, Elektronikus jegyzet.

  Veszprémi Károly, Hunyár Mátyás, Vajda István: A megújuló energetika villamos rendszerei, Elektronikus jegyzet.

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

  Kontaktóra

  42

  Készülés előadásokra

  14

  Készülés gyakorlatra

  10

  Készülés laborra

   

  Készülés zárthelyire

  14

  Házi feladat elkészítése

   

  Önálló tananyag-feldolgozás

   

  Vizsgafelkészülés

  40

  Összesen

  120

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr.Berta István

  egyetemi tanár

  Villamos Energetika Tanszék

  Dr. Veszprémi Károly

  egyetemi tanár

  Villamos Energetika Tanszék