Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Fenntartható energetika villamos rendszerei

  A tantárgy angol neve: Electrical Systems of Sustainable Energetic

  Adatlap utolsó módosítása: 2020. január 23.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnök Szak

  Villamosenergia-rendszerek főspecializáció

   

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIVEMA02 1 2/1/0/v 4  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Göcsei Gábor Róbert,
  4. A tantárgy előadója

  Dr. Németh Bálint

  egyetemi docens

  Villamos Energetika Tanszék

  Dr. Göcsei Gábor

  egyetemi adjunktus

  Villamos Energetika Tanszék

  Cselkó Richárd

  egyetemi tanársegéd

  Villamos Energetika Tanszék

  Dr. Veszprémi Károly

  egyetemi tanár

  Villamos Energetika Tanszék


  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Elektrotechnika, villamos készülékek, villamos gépek, villamos hajtások, teljesítményeleketronika

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:


  7. A tantárgy célkitűzése

  Megismertetni a hallgatókat a villamosenergia-rendszer öregedő elemeinek problématikájával. Bemutatni az öregedésmenedzsment alapjait, a minősítés és állapotellenőrzés módszereit, továbbá a karbantartás és a feszültség alatti munkavégzés legújabb technológiáit és technikáit, valamint a műszaki és a gazdasági előnyeit, hátrányait. Bemutatni a szakszemélyzetet érő erőtereket és az ellenük való védekezés korszerű lehetőségeit.

  Megismertetni a hallgatókkal a villamosenergia-rendszer speciális energia-átalakítóit (kétoldalról táplált aszinkron generátorok, motorok, gerjesztési rendszerek, indítási rendszerek). Bemutatni a villamos energia-rendszerben használható nagyléptékű energia-tárolási technológiák és eszközök speciális energiaátalakítóit. Ismereteket nyújtani a megújuló energiák energia-rendszerbe történő integrálásának műszaki megoldásairól (inverterek és azok szabályozása).

  8. A tantárgy részletes tematikája

  1.               

  1.                  A villamosenergia-rendszer öregedő elemeinek (készülékeinek, berendezéseinek, gépeinek, távvezetékeinek és kábelvonalainak) problémája és a rendszer fenntarthatóságának biztosítása.

  2.                  A öregedésmenedzsment alapjai, hálózati elemek állapotának ellenőrzése, minősítése.

  3.                  Különböző hálózati elemek diagnosztikai vizsgálata

  4.                  Tipikus meghibásodások.

  5.                  Berendezések főbb karbantartási és javítási technikái. A feszültség alatti munkavégzés (FAM) műszaki és gazdasági előnyei és hátrányai.

  6.                  FAM technológiák és technikák különböző feszültségszinteken.

  7.                  A szakszemélyzetet érő erőterek és az ellenük való védekezés.

  8.                  A kétoldalról táplált aszinkron generátor felépítése, leírása, üzeme, működési módjai és irányítása.

  9.                  Szinkrongenerátorok kefenélküli gerjesztési megoldásai. A kefenélküli gerjesztők felépítése, működése, működési tartománya, korlátaik.

  10.              Gázturbinás szinkrongenerátor egység indítási megoldásai. Az áramirányítós szinkron motor (ÁSZM) működése, teljesítményelektronikája, vezérlése és irányítása.

  11.              A villamos energia-rendszerben használható nagyléptékű energia-tárolási technológiák és eszközök áttekintése, összehasonlítása, alkalmazási korlátaik és területeik.

  12.              A szivattyús energiatárolók villamos rendszerei.

  13.              A megújuló energiák villamos rendszereinek integrálási követelményei, műszaki megoldásai.

  14.              Az áramirányítós elektronikus átalakítók energiarendszer specifikus irányítása. Járulékos szolgáltatásainak lehetősége, megvalósítása, korlátai.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Előadás, gyakorlat.

  10. Követelmények

   

  A szorgalmi időszakban:

  A félév folyamán két kis zárthelyit írnak. Az aláírás feltétele mind a két kis zárthelyi dolgozat legalább elégséges szintű teljesítése. Az előadásokon, illetve gyakorlatokon való 70%-os jelenlét külön-külön.

   

  A vizsgaidőszakban:

  Szóbeli vizsga.


   

  11. Pótlási lehetőségek

  A szorgalmi időszakban mindkét kis zárthelyihez pótlási lehetőséget biztosítunk. A pótlási időszakban egy pótlási lehetőség van. Csak egy kis zárthelyi pótolható.

  12. Konzultációs lehetőségek

  Egyéni megbeszélés szerint. 

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  A tanszéki weboldalon található elektronikus jegyzetek, segédanyagok

   

  Németh - Horváth: Nagyfeszültségű szigeteléstechnika Tankönyvkiadó, Budapest, 1990.

  William M. Flanagan: Handbook of Transformer Design and Applications, McGraw-Hill, 1992

  Bartnikas - Srivastava ed: Power and communication cables: Theory and application, IEEE Press, New York, NY, 1999

  Luspay szerk.: Közép és nagyfeszültségű hálózati berendezések vizsgálata, Magyar Áramszolgáltatók Egyesülete, Budapest, 2000

  G. Stone ed.:Electrical Insulation for Rotating Machines: Design, Evaluation, Aging, Testing, and Repair, Wiley-IEEE Press, 2004.

  Gill: Electrical power equipment maintenance and testing, 2nd ed., CRC Press, 2009

  H. Lee Willis- Randall R. Schrieber: Ageing Power Delivery Infrastructures, Second Edition, CRC Press, 2013.

  Schmidt István, Veszprémi Károly: Hajtásszbályozások, Elektronikus jegyzet.

  Veszprémi Károly, Hunyár Mátyás, Vajda István: A megújuló energetika villamos rendszerei, Elektronikus jegyzet.

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

  Kontaktóra

  42

  Készülés előadásokra

  14

  Készülés gyakorlatra

  10

  Készülés laborra

   

  Készülés zárthelyire

  14

  Házi feladat elkészítése

   

  Önálló tananyag-feldolgozás

   

  Vizsgafelkészülés

  40

  Összesen

  120

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr.Berta István

  egyetemi tanár

  Villamos Energetika Tanszék

  Dr. Veszprémi Károly

  egyetemi tanár

  Villamos Energetika Tanszék