Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Az IT fizikai védelmének alapjai

  A tantárgy angol neve: Physical Protection of IT

  Adatlap utolsó módosítása: 2014. október 3.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Műszaki Informatika szak, MSc képzés

  IT rendszerek fizikai védelme mellékspecializáció

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIVEMA00 1 2/1/0/f 4  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Berta István,
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Berta István

  egyetemi tanár

  VET

  Dr. Barbarics Tamás

  egyetemi docens

  HVT

  Szűcs László

  tanszéki mérnök

  HVT

  Dr. Szedenik Norbert

  egyetemi docens

  VET

  7. A tantárgy célkitűzése

  Az informatikai rendszerek hibás működését, meghibásodását és adatvesztését nem csak a szoftveres támadások okozhatják, hanem hardveres meghibásodást okozó természetes vagy mesterséges események (akaratlagos hatások) is. A tantárgy célja, hogy az informatikus hallgatók számára áttekintő ismereteket adjon a fizikai károsodást okozó folyamatokról, a védekezési elvekről és általánosan alkalmazható védelmi megoldásokról. A védekezést már a tervezés és kivitelezés során ki kell alakítani, és folyamatosan fenn kell tartani az üzemeltetés során.

  8. A tantárgy részletes tematikája
  1. Bevezetés. Az informatikai berendezések adatvesztésének, működési zavarainak, látens hibáinak, meghibásodásainak fizikai okai. A berendezések érzékeny részeinek ismertetése.
  2. Adatlopás illetéktelen behatolással. Behatolási lehetőségek, veszélyek kizárása. Személyi azonosítás, videó megfigyelés, biztonsági rendszerek.
  3. Informatikai központok hűtési szükséglete.

  Energiaszükséglet meghatározása informatikai központokban, energiaellátás kiesésének problémái.

  1. Adatvesztés tűz hatására. A tűz kialakulásának lehetőségei, különböző tűzfajták ismertetése. Robbanásveszélyes környezet speciális biztonsági problémái
  2. A villám kialakulása: az előkisülés, az ellenkisülés és a főkisülés tulajdonságai. A villámparaméterek gyakorisági eloszlása. Villamos töltések keletkezése és elhelyezkedése. A zivatarok és a villámcsapások időbeli és területi eloszlása. Villámsűrűség és gyakoriság
  3. A villám hatásai. Hőhatás és rombolások keletkezése és következményei fémben, kőben, fában. A villámcsatorna által létrehozott villamos és mágneses erőterek. A kisugárzott elektromágneses hullámok nagysága és frekvenciája.
  4. Űrmeteorológiai zavarok. Napkitörések hatása földi és műholdas információátviteli berendezésekre.
  5. Az elektrosztatikus feltöltődés és az elektrosztatikus kisülés (ESD) jelensége. Tipikus feltöltődési folyamatok. Az elektrosztatikus kisülés következményei, káros hatásai.
  6. Adatvesztés kisfrekvenciás EMC zavarok miatt. Zavarok keletkezése, terjedési módjai. Kisfrekvenciás konduktív, induktív és kapacitív csatolások. Vezetéken és az elektromágneses térként jelentkező zavarok ismertetése.
  7. Adatvesztés rádiófrekvenciás vezetett zavarok miatt. Zavarok keletkezési módjai terjedési tulajdonságai. Impulzus jellegű zavarok. Modulált jelek zavarai.
  8. Adatvesztés rádiófrekvenciás sugárzott zavarok miatt. Zavarok keletkezési módjai terjedési tulajdonságai. Rádióadók, ISM berendezések, mobiltelefon rendszerek zavarai.
  9. Elektromágneses fegyverek veszélyei. A jellemző működési elvek ismertetése. A NEMP a HEMP és a NNEMP impulzusok jellemzői, hatásai.
  10. Az elektromágneses terrorizmus veszélyei.
  11.  EMC laboratóriumok és nagyfeszültségű laboratóriumok (berendezések, mérések, nemzetközi összehasonlítás).
  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Heti 2 előadás és 1 gyakorlat. Az órák pontos eloszlása a tananyag függvényében alakul ki.

  10. Követelmények

  A szorgalmi időszakban a második héten kiadásra kerül két házi feladat:

   - 1. házi feladatot az 7. hétvégéig szükséges teljesíteni

  - 2. házi feladatot a 12. hétvégéig szükséges teljesíteni

   A szorgalmi időszak során egy zárthelyi dolgozat megírására is sor kerül.  

  A félévközi jegy a következő módon kerül kiszámításra:

  20%-ban a zárthelyi érdemjegye, 40%-40%-ban a házi feladatok érdemjegye alapján.   11. Pótlási lehetőségek

  A be nem adott házi feladat pótlására a pótlási hét során van lehetőség. A zárthelyi dolgozat pótlására a TVSZ szerint lehetőséget biztosítunk. 


  12. Konzultációs lehetőségek

  Igény szerint a szorgalmi és vizsgaidőszakban.

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra42
  Félévközi készülés órákra10
  Felkészülés zárthelyire14
  Házi feladat elkészítése54
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása 
  Vizsgafelkészülés 
  Összesen120
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Berta István

  egyetemi tanár

  VET

  Dr. Barbarics Tamás

  egyetemi docens

  HVT

  Szücs László

  tanszéki mérnök

  HVT

  Dr. Szedenik Norbert

  egyetemi docens

  VET

  Németh Bálint

  tanársegéd

  VET