Energetikai rendszerek információ technológiája labor

A tantárgy angol neve: Information Technology of Power Systems - Laboratory

Adatlap utolsó módosítása: 2006. november 23.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar
Műszaki Informatika Szak

Kötelező tárgy

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VIVEM503   2/0/0/f 3  
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Kisvölcsey Jenő,
4. A tantárgy előadója
Dr.Kisvölcsey JenődocensVillamos Energetika Tanszék
Dr. Petri KornéladjunktusVillamos Energetika Tanszék
5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

Energetikai rendszerek információtechnológiája (VIVEM502)

6. Előtanulmányi rend
Ajánlott:

Energetikai rendszerek információtechnológiája (VIVEM502)

7. A tantárgy célkitűzése Az Energetikai rendszerek információtechnológiája 9. féléves tárgyhoz kapcsolódó laboratóriumi és számítógépes gyakorlatok
8. A tantárgy részletes tematikája

A félév kezdetekor kitett hirdetmény szerinti csoportbeosztásban 6 db 4 órás foglalkozásra kerül sor az alábbi témákban:

 

1.      Feszültségváltó átviteli karakterisztikájának mérése. Korrekciós algoritmusok készítése

2.      Egy mérési feladat megoldása mikrokontroller segítségével

3.      Digitális szűrő megvalósítása digitális jelfeldolgozó processzoron

4.      Harmonikus kiértékelő algoritmus megvalósítása digitális jelfeldolgozó processzoron

5.      Védelmi berendezés vizsgálata és programozása

6.      Tranziens jelenségek mérése és kiértékelése

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) Laboratóriumi mérési feladatok, számítógépi gyakorlatok
10. Követelmények

A félév 6 db elvégzett mérés alapján gyakorlati jeggyel zárul.

Az el nem végzett mérések (legfeljebb 1 mérés) pótlására lehetőséget biztosítunk.

A részletes mérési rendet külön hirdetményben ismertetjük.

Gyakorlati jegyet a felkészültség, a mérési tevékenység és a jegyzőkönyvek alapján adunk. (A csoportok külön jegyzőkönyvet készítenek.)
11. Pótlási lehetőségek A mérések csak a szorgalmi időszakban pótolhatók. A jegyzőkönyv különeljárási díj ellenében a vizsgaidőszak első 3 hetében még beadható
12. Konzultációs lehetőségek

Igény és egyeztetés szeint.

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

Az előadáson elhangzottak, a kiosztott segédletek (ábrák, előadás kéziratlapok).

Analog Devices és Microchip cégek információs anyagai

14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
Kontakt óra24
Félévközi készülés órákra24
Felkészülés zárthelyire18
Házi feladat elkészítése24
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása
Vizsgafelkészülés90
Összesen
15. A tantárgy tematikáját kidolgozta
Dr.Kisvölcsey JenőDocensVillamos Energetika Tanszék
Dr. Petri KornélAdjunktusVillamos Energetika Tanszék