Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Energetikai rendszerek információ technológiája labor

  A tantárgy angol neve: Information Technology of Power Systems - Laboratory

  Adatlap utolsó módosítása: 2006. november 23.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar
  Műszaki Informatika Szak

  Kötelező tárgy

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIVEM503   2/0/0/f 3  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Kisvölcsey Jenő,
  4. A tantárgy előadója
  Dr.Kisvölcsey JenődocensVillamos Energetika Tanszék
  Dr. Petri KornéladjunktusVillamos Energetika Tanszék
  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Energetikai rendszerek információtechnológiája (VIVEM502)

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:

  Energetikai rendszerek információtechnológiája (VIVEM502)

  7. A tantárgy célkitűzése Az Energetikai rendszerek információtechnológiája 9. féléves tárgyhoz kapcsolódó laboratóriumi és számítógépes gyakorlatok
  8. A tantárgy részletes tematikája

  A félév kezdetekor kitett hirdetmény szerinti csoportbeosztásban 6 db 4 órás foglalkozásra kerül sor az alábbi témákban:

   

  1.      Feszültségváltó átviteli karakterisztikájának mérése. Korrekciós algoritmusok készítése

  2.      Egy mérési feladat megoldása mikrokontroller segítségével

  3.      Digitális szűrő megvalósítása digitális jelfeldolgozó processzoron

  4.      Harmonikus kiértékelő algoritmus megvalósítása digitális jelfeldolgozó processzoron

  5.      Védelmi berendezés vizsgálata és programozása

  6.      Tranziens jelenségek mérése és kiértékelése

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) Laboratóriumi mérési feladatok, számítógépi gyakorlatok
  10. Követelmények

  A félév 6 db elvégzett mérés alapján gyakorlati jeggyel zárul.

  Az el nem végzett mérések (legfeljebb 1 mérés) pótlására lehetőséget biztosítunk.

  A részletes mérési rendet külön hirdetményben ismertetjük.

  Gyakorlati jegyet a felkészültség, a mérési tevékenység és a jegyzőkönyvek alapján adunk. (A csoportok külön jegyzőkönyvet készítenek.)
  11. Pótlási lehetőségek A mérések csak a szorgalmi időszakban pótolhatók. A jegyzőkönyv különeljárási díj ellenében a vizsgaidőszak első 3 hetében még beadható
  12. Konzultációs lehetőségek

  Igény és egyeztetés szeint.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Az előadáson elhangzottak, a kiosztott segédletek (ábrák, előadás kéziratlapok).

  Analog Devices és Microchip cégek információs anyagai

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra24
  Félévközi készülés órákra24
  Felkészülés zárthelyire18
  Házi feladat elkészítése24
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása
  Vizsgafelkészülés90
  Összesen
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta
  Dr.Kisvölcsey JenőDocensVillamos Energetika Tanszék
  Dr. Petri KornélAdjunktusVillamos Energetika Tanszék