Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Energetikai rendszerek információtechnológiája

  A tantárgy angol neve: Information Technology of Power Systems

  Adatlap utolsó módosítása: 2006. november 23.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar
  2.Tantárgy kódjaSzemeszterKövetelményKreditNyelvTárgyfélév
   vivem50294+0+0v5magyar1/1
  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIVEM502   4/0/0/v 5  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Kisvölcsey Jenő,
  4. A tantárgy előadója

  Dr.Kisvölcsey Jenő

  docensVillamos Energetika Tanszék
  Dr. Petri KornéladjunktusVillamos Energetika Tanszék
  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Digitális technika II.      (vimm1220)

  Jelek és rendszerek      (viev2217)

  7. A tantárgy célkitűzése

  A hallgatók megismerkedjenek a villamos energetikai rendszerek felépítésével, fogyasztók és fogyasztói berendezések tervezése,  vizsgálata és üzemeltetése során felmerülő információ-technológiai elvekkel, eszközökkel és módszerekkel.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  Bevezetés a villamosenergia-rendszerekbe, a fontosabb elemek tulajdonságai, a rendszerben fellépő alapvető folyamatok bemutatása. A villamosenergia-rendszerek technológiai folyamataira jellemző mennyiségek (feszültségszintek, áram, teljesítmény, sorrendi mennyiségek, harmonikusok, zárlatok, tranziensek) ismertetése.

   

  A villamosenergia-rendszerek jellemző mennyiségeinek mérésére szolgáló berendezések hardver felépítése. A mérendő jelek és a jelfeldolgozó processzor közötti illesztés megvalósítása, analóg alapáramkörök és szűrők, digitális mintavételezés, AD és kiegészítő áramkörök.

  Mérő és védelmi algoritmusok megvalósítása. Jellemző időfüggvények mérési  algoritmusai. Digitális szűrési módszerek alkalmazása. Ortogonális összetevőkön alapuló algoritmusok (felharmonikusok, spektrumanalízis). A villamos energia minőségét meghatározó mennyiségek mérési módszerei. Döntési algoritmusok a gyors és szelektív zárlathárítás érdekében.

  Beágyazott alkalmazások egyes kérdései. Nagykapacitású mikrokontroller rendszerek és digitális jelfeldolgozó processzorok hálózati alkalmazása. Időkorlátozott algoritmusok programozása. Túláram védelmek, differenciál és távolsági védelmek, üzemviteli és üzemzavari automatika feladatok.

  A sokféle alkalmazásnak megfelelő moduláris felépítés, többprocesszoros rendszerek együttműködése. A hierarchikus védelmi és üzemirányítási szintek. Ember-gép kapcsolatok megvalósítása

  Védelmi algoritmusok információ technológiája. Üzemviteli és üzemzavari automatika feladatok.

   
  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  A tantárgy tananyagát előadásokon keresztül oktatjuk.

  10. Követelmények

  a.       A szorgalmi időszakban: 1 nagy zárthelyi, 1 nagyfeladat.

  b.       A vizsgaidőszakban: írásbeli vizsga

  • c.              Elővizsga: Legalább 4-es zárthelyi és nagyfeladat érdemjegyek esetén lehetséges a szorgalmi időszak utolsó hetében.
  11. Pótlási lehetőségek

  A nagy zárthelyi szorgalmi időszakban egyszer és a vizsgaidőszak első két hetében még egyszer pótolható.

  A nagyfeladatot a szorgalmi időszak végéig be kell adni.
  12. Konzultációs lehetőségek

  A zárthelyi és a vizsgák előtt konzultációs lehetőséget biztosítunk.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Villamos Energetika I-II

  Analog Devices és Microchip cégek információs anyagai

  Az előadásokon kiosztott segédletek (ábrák, előadás kéziratlapok).

  A házi feladat kidolgozásához: szakkönyv-részletek, szakcikkek

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra60
  Félévközi készülés órákra
  Felkészülés zárthelyire25
  Házi feladat elkészítése25
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása15
  Vizsgafelkészülés25
  Összesen
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta
  Dr.Kisvölcsey JenőDocensVillamos Energetika Tanszék
  Dr. Petri KornélAdjunktusVillamos Energetika Tanszék