Önálló laboratórium

A tantárgy angol neve: Project Laboratory

Adatlap utolsó módosítása: 2006. november 23.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar
Műszaki Informatika Szakelső ciklus
Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VIVEM410   6/0/0/f 8  
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Czira Zsuzsanna,
4. A tantárgy előadója
2.Tantárgy kódjaSzemeszterKövetelményKreditNyelvTárgyfélév
 Vivem4109.0+0+6f3magyar1/1

Dr. Kisvölcsey Jenő, Villamos Energetika Tanszék

7. A tantárgy célkitűzése

Az önálló laboratórium lehetőséget ad az ismereteknek egy szűkebb, az egyéni érdeklődésnek megfelelő tématerületen való elmélyítésére és az önálló mérnöki munkavégzésre való képesség kifejlesztésére.

 

A színvonalasan kidolgozott témák alapul szolgálhatnak diplomaterv készítésére, tudományos diákköri munkához, alapítványi pályázatokon, külföldi egyetemek részképzésén és külföldi tanulmányutakhoz való részvételre.

8. A tantárgy részletes tematikája

A tematika szervesen illeszkedik a Villamos Energetika Tanszék Villamos Művek és Környezet csoport aktuális kutatási területeihez. Az önálló laboratórium lehetőséget ad az ismereteknek egy szűkebb, az egyéni érdeklődésnek megfelelő tématerületen való elmélyítésére és az önálló mérnöki munkavégzésre való képesség kifejlesztésére.A választható témák a villamosenergia-rendszerekhez kapcsolódó szakterületeket érintik: informatika, méréstechnika, számítástechnika, mikroelektronika.Tématerületek a VET Villamos Művek és Környezet csoportban:

mesterséges intelligencia, elosztott rendszerek tervezése és implementálása, elektronikus dokumentumkezelés, Windows  biztonsági auditálása, integrált termelés- és vállalatirányítási platform, TCP/IP alapú hálózati  táv- érzékelési / vezérlési / felügyeleti feladatok, villamoshálózati távközlés (Power line telecommunication PLT), rövidtávú terhelésbecslés, load-flow algoritmusok iterációs eljárásainak vizsgálata, villamosenergia piac szimuláció, energetikai mechatronika, beágyazott mikroprocesszoros rendszerek alkalmazása a hajtásszabályozásban és villamosenergia rendszerben, épületinformatika, járműinformatika, integrált jelfeldolgozás.

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

 Konzultáció és önálló laboratóriumi gyakorlat egyénileg vagy maximum három fős

csoportokban a témavezető irányításával, heti 2 órában.

10. Követelmények

a.              A szorgalmi időszakban:

- a konzultációkon való rendszeres részvétel;

- a félév elején kitűzött részfeladatok elfogadható szinten való kidolgozása;

- az elvégzett munka írásbeli dokumentációjának (kb. 10 oldal) benyújtása a szorgalmi időszak utolsó napjáig;

- a félévet záró beszámoló konferencián kb. 20 perces előadás keretében az elért eredmények színvonalas bemutatása.

 

A félévközi követelmény osztályzat megállapítása: a félév során végzett munka mennyisége és minősége, a beadott dokumentáció és a félév végi beszámoló színvonala alapján.

 

b.             A vizsgaidőszakban:

- az osztályzat utólagos megszerzésére nincs lehetőség,

-  az osztályzatot az önálló labor feladatot kiadó tanszékcsoport írja be a leckekönyvbe.

 
11. Pótlási lehetőségek A folyamatos, tartós munkavégzés szükségessége miatt a labormunkára és a beszámolóra pótlás nincs. A dolgozat különeljárási díj ellenében a vizsgaidőszak első 3 hetében beadható.
12. Konzultációs lehetőségek

A munka jellegének megfelelően folyamatosan, egyeztetés szerint.

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom A témához illeszkedő, a témavezető által egyedileg kijelölt, valamint az önállóan kiválasztott szakirodalom.
14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
Kontakt óra28
Félévközi készülés órákra6
Felkészülés zárthelyire
Házi feladat elkészítése50
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása
Vizsgafelkészülés6
Összesen90
15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Kisvölcsey Jenő

egy. docens

Villamos Energetika Tanszék