Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Önálló laboratórium

  A tantárgy angol neve: Project Laboratory

  Adatlap utolsó módosítása: 2006. november 23.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar
  Műszaki Informatika Szakelső ciklus
  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIVEM410   6/0/0/f 8  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Czira Zsuzsanna,
  4. A tantárgy előadója
  2.Tantárgy kódjaSzemeszterKövetelményKreditNyelvTárgyfélév
   Vivem4109.0+0+6f3magyar1/1

  Dr. Kisvölcsey Jenő, Villamos Energetika Tanszék

  7. A tantárgy célkitűzése

  Az önálló laboratórium lehetőséget ad az ismereteknek egy szűkebb, az egyéni érdeklődésnek megfelelő tématerületen való elmélyítésére és az önálló mérnöki munkavégzésre való képesség kifejlesztésére.

   

  A színvonalasan kidolgozott témák alapul szolgálhatnak diplomaterv készítésére, tudományos diákköri munkához, alapítványi pályázatokon, külföldi egyetemek részképzésén és külföldi tanulmányutakhoz való részvételre.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  A tematika szervesen illeszkedik a Villamos Energetika Tanszék Villamos Művek és Környezet csoport aktuális kutatási területeihez. Az önálló laboratórium lehetőséget ad az ismereteknek egy szűkebb, az egyéni érdeklődésnek megfelelő tématerületen való elmélyítésére és az önálló mérnöki munkavégzésre való képesség kifejlesztésére.A választható témák a villamosenergia-rendszerekhez kapcsolódó szakterületeket érintik: informatika, méréstechnika, számítástechnika, mikroelektronika.Tématerületek a VET Villamos Művek és Környezet csoportban:

  mesterséges intelligencia, elosztott rendszerek tervezése és implementálása, elektronikus dokumentumkezelés, Windows  biztonsági auditálása, integrált termelés- és vállalatirányítási platform, TCP/IP alapú hálózati  táv- érzékelési / vezérlési / felügyeleti feladatok, villamoshálózati távközlés (Power line telecommunication PLT), rövidtávú terhelésbecslés, load-flow algoritmusok iterációs eljárásainak vizsgálata, villamosenergia piac szimuláció, energetikai mechatronika, beágyazott mikroprocesszoros rendszerek alkalmazása a hajtásszabályozásban és villamosenergia rendszerben, épületinformatika, járműinformatika, integrált jelfeldolgozás.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

   Konzultáció és önálló laboratóriumi gyakorlat egyénileg vagy maximum három fős

  csoportokban a témavezető irányításával, heti 2 órában.

  10. Követelmények

  a.              A szorgalmi időszakban:

  - a konzultációkon való rendszeres részvétel;

  - a félév elején kitűzött részfeladatok elfogadható szinten való kidolgozása;

  - az elvégzett munka írásbeli dokumentációjának (kb. 10 oldal) benyújtása a szorgalmi időszak utolsó napjáig;

  - a félévet záró beszámoló konferencián kb. 20 perces előadás keretében az elért eredmények színvonalas bemutatása.

   

  A félévközi követelmény osztályzat megállapítása: a félév során végzett munka mennyisége és minősége, a beadott dokumentáció és a félév végi beszámoló színvonala alapján.

   

  b.             A vizsgaidőszakban:

  - az osztályzat utólagos megszerzésére nincs lehetőség,

  -  az osztályzatot az önálló labor feladatot kiadó tanszékcsoport írja be a leckekönyvbe.

   
  11. Pótlási lehetőségek A folyamatos, tartós munkavégzés szükségessége miatt a labormunkára és a beszámolóra pótlás nincs. A dolgozat különeljárási díj ellenében a vizsgaidőszak első 3 hetében beadható.
  12. Konzultációs lehetőségek

  A munka jellegének megfelelően folyamatosan, egyeztetés szerint.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom A témához illeszkedő, a témavezető által egyedileg kijelölt, valamint az önállóan kiválasztott szakirodalom.
  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra28
  Félévközi készülés órákra6
  Felkészülés zárthelyire
  Házi feladat elkészítése50
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása
  Vizsgafelkészülés6
  Összesen90
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Kisvölcsey Jenő

  egy. docens

  Villamos Energetika Tanszék