Fogyasztói berendezések információtechnológiája labor

A tantárgy angol neve: Information Technology of Consumer Equipment - Laboratory

Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Villamosmérnöki Szak

Műszaki Informatika Szak

Kötelező tárgy

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VIVEM408 8 2/0/0/f 3 1/1
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Veszprémi Károly,
4. A tantárgy előadója

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Veszprémi Károly

egyetemi docens

Villamos Energetika Tanszék

Dr. Vajda István

egyetemi tanár

Villamos Energetika Tanszék

Novák Balázs

egyetemi tanársegéd

Villamos Energetika Tanszék

5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

Digitális technika, Szabályozástechnika, Elektronika

6. Előtanulmányi rend
Ajánlott:

Ajánlott:

Neptun-kód BMEVIVEM404

Cím Energetikai rendszerek információ-technológiája

7. A tantárgy célkitűzése

A hallgatók megismerkedjenek a villamos energetikai fogyasztók és fogyasztói berendezések tervezése, vizsgálata és üzemeltetése során felmerülő infromáció-technológiai elvekkel, eszközökkel és módszerekkel a gyakorlatban is.

8. A tantárgy részletes tematikája

A tárgy a következő laboratóriumi gyakorlatokat tartalmazza:

Energiaátalakítók:

1. Végeselem módszerek alkalmazása térszámításra.

2. Elektromechanikai rendszerek számítógépes diagnosztikája és monitoringja.

Villamos hajtások:

3. Mikroszámítógépes univerzális hajtásirányító vizsgálata.

4. CNC hajtás programozása és vizsgálata.

5. Villamos hajtásirányítás digitális jelfeldolgozó processzorral.

Épületinformatika:

6. EIB (European Installation Bus) és LCN (Local Control Network) rendszer vizsgálata.

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

:

A tantárgy tananyagát 4 órás laboratóriumi gyakorlatokon keresztül oktatjuk.

10. Követelmények

a. A szorgalmi időszakban: 6 laboratóriumi gyakorlat

Az aláírás megszerzésének feltétele az összes gyakorlat legalább elégséges szinten való teljesítése a szorgalmi időszakban.

b. A vizsgaidőszakban: -

11. Pótlási lehetőségek

A szorgalmi időszakban egy pótlási alkalmat biztosítunk.

12. Konzultációs lehetőségek
13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

A laboratóriumi gyakorlatokra való felkészüléshez segédleteket biztosítunk.

14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

(a tantárgyhoz tartozó tanulmányi idő körülbelüli felosztása a tanórák, továbbá a házi feladatok és a zárthelyik között (a felkészülésre, ill. a kidolgozásra átlagosan fordítandó/elvárható idők félévi munkaórában, kredit x 30 óra, pl. 5 kredit esetén 150 óra)):

Kontakt óra

30

Félévközi készülés órákra

40

Felkészülés zárthelyikre

Jegyzőkönyv készítés

20

Kijelölt írásos tananyag elsajátítása

Vizsgafelkészülés

Összesen

90

15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Veszprémi Károly

egyetemi docens

Villamos Energetika Tanszék

Dr. Vajda István

egyetemi tanár

Villamos Energetika Tanszék