Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Fogyasztói berendezések információtechnológiája labor

  A tantárgy angol neve: Information Technology of Consumer Equipment - Laboratory

  Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki Szak

  Műszaki Informatika Szak

  Kötelező tárgy

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIVEM408 8 2/0/0/f 3 1/1
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Veszprémi Károly,
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Veszprémi Károly

  egyetemi docens

  Villamos Energetika Tanszék

  Dr. Vajda István

  egyetemi tanár

  Villamos Energetika Tanszék

  Novák Balázs

  egyetemi tanársegéd

  Villamos Energetika Tanszék

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Digitális technika, Szabályozástechnika, Elektronika

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:

  Ajánlott:

  Neptun-kód BMEVIVEM404

  Cím Energetikai rendszerek információ-technológiája

  7. A tantárgy célkitűzése

  A hallgatók megismerkedjenek a villamos energetikai fogyasztók és fogyasztói berendezések tervezése, vizsgálata és üzemeltetése során felmerülő infromáció-technológiai elvekkel, eszközökkel és módszerekkel a gyakorlatban is.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  A tárgy a következő laboratóriumi gyakorlatokat tartalmazza:

  Energiaátalakítók:

  1. Végeselem módszerek alkalmazása térszámításra.

  2. Elektromechanikai rendszerek számítógépes diagnosztikája és monitoringja.

  Villamos hajtások:

  3. Mikroszámítógépes univerzális hajtásirányító vizsgálata.

  4. CNC hajtás programozása és vizsgálata.

  5. Villamos hajtásirányítás digitális jelfeldolgozó processzorral.

  Épületinformatika:

  6. EIB (European Installation Bus) és LCN (Local Control Network) rendszer vizsgálata.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  :

  A tantárgy tananyagát 4 órás laboratóriumi gyakorlatokon keresztül oktatjuk.

  10. Követelmények

  a. A szorgalmi időszakban: 6 laboratóriumi gyakorlat

  Az aláírás megszerzésének feltétele az összes gyakorlat legalább elégséges szinten való teljesítése a szorgalmi időszakban.

  b. A vizsgaidőszakban: -

  11. Pótlási lehetőségek

  A szorgalmi időszakban egy pótlási alkalmat biztosítunk.

  12. Konzultációs lehetőségek
  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  A laboratóriumi gyakorlatokra való felkészüléshez segédleteket biztosítunk.

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

  (a tantárgyhoz tartozó tanulmányi idő körülbelüli felosztása a tanórák, továbbá a házi feladatok és a zárthelyik között (a felkészülésre, ill. a kidolgozásra átlagosan fordítandó/elvárható idők félévi munkaórában, kredit x 30 óra, pl. 5 kredit esetén 150 óra)):

  Kontakt óra

  30

  Félévközi készülés órákra

  40

  Felkészülés zárthelyikre

  Jegyzőkönyv készítés

  20

  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása

  Vizsgafelkészülés

  Összesen

  90

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Veszprémi Károly

  egyetemi docens

  Villamos Energetika Tanszék

  Dr. Vajda István

  egyetemi tanár

  Villamos Energetika Tanszék